Krotność wymiany powietrza, ilość powietrza dostarczanego do pomieszczenia

Dostępność usługi: Usługa dostępna - wypełnij formularz poniżej
Czas realizacji usługi: Raport do 14 dni od wykonania pomiarów
Cena brutto (za usługę/grupę): 2 214,00 zł 2214.00
Cena netto (za usługę/grupę): 1 800,00 zł
ilość szt

towar niedostępny

* - Pole wymagane

Szczegółowy opis

Krotność wymiany powietrza, ilość powietrza dostarczanego do pomieszczenia

Wykonujemy pomiary:

 • Całkowitej ilości powietrza (strumienia objętościowego powietrza) dostarczanego do pomieszczeń czystych
 • Ilości wymian powietrza (krotności wymian powietrza) w pomieszczeniach i strefach o kontrolowanej czystości, urządzeniach oddzielających (np. izolatorach linii pakujących).

Pomiar wykonywany jest zgodnie z normą ISO 14644-3:2019 pkt B.2 oraz wytycznymi Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania (GMP). Ilość powietrza dostarczanego do pomieszczenia lub strefy czystej zostaje określona na podstawie pomiaru termoanemometrycznego - pomiaru średniej prędkości liniowej powietrza pod nawiewnikami zainstalowanymi w ocenianym pomieszczeniu/ urządzeniu. Ilość wymian powietrza w pomieszczeniu w ciągu godziny zostaje obliczona na postawie danych o ilości powietrza nawiewanego do pomieszczenia w ciągu godziny oraz zmierzonej objętości (kubatury) pomieszczenia.


Nazwa badania: Ilości wymian powietrza (krotność wymiany powietrza) w pomieszczeniu

Badany parametr: Prędkość liniowa przepływu powietrza; strumień objętościowy powietrza (z obliczeń)

Obiekt badań: Powietrze pod nawiewnikami w pomieszczeniach lub strefach czystych

Cel badań: Ocena wydajności instalacji nawiewnej i ilości wymian powietrza w pomieszczeniu

Metoda badań: Norma PN-EN ISO 14644-3:2019, punkt B.2 Pomiar przepływu powietrza

Urządzenia pomiarowe: Wielofunkcyjny przyrząd pomiarowy TESTO 835-2 z sondą termoanemometryczną, dalmierz laserowy, miara

Zakres pomiarowy: 0 - 1,2 m/s

Rozdzielczość: 0,01 m/s

Dokładność: Lepsza niż 0,05 m/s

Kalibracja sondy pomiaru prędkości przepływu powietrza: Akredytowane laboratorium wzorcujące

Obszar i godziny wykonywania pomiarów: Polska; poniedziałek - sobota; godz. 8.00 - 22.00

 

 

Metodyka wykonywania pomiaru krotności wymian powietrza
w pomieszczeniu

 

Pomiar ilości wymian powietrza wykonywany jest zgodnie z procedurą opisaną w normie PN-EN ISO 14644-3 Pomieszczenia czyste i związane z nimi środowiska kontrolowane, Część 3 – Metody badań; Punkt B.2 – Pomiar przepływu powietrza. Metodyka sprowadza się do:

Gdy krytyczne dla prawidłowego funkcjonowania obszaru (np. w przypadku izolatorów zapobiegających zanieczyszczeniom krzyżowym wytwarzanych wyrobów), pomiar wydajności instalacji i ilości wymian powietrza może zostać wykonany wielokrotnie np. pod każdym z filtrów nawiewających powietrze w okresie 2 godzin w odstępcach co 15 minut).


Warunki wstępne do wykonania pomiaru krotności wymian powietrza w pomieszczeniu

Przed wykonaniem testu należy zapewnić odpowiednie warunki dla wykonania pomiaru prędkość przepływu powietrza pod filtrem:

 • Ustabilizowana pracy sytemu nawiewającego powietrze - jeśli system był wyłączony, od włączenia sytemu należy odczekać minimum 15 minut zanim zostanie wykonany pierwszy odczyt prędkości powietrza,
 • Stabilna temperatury powietrza w trakcie trwania pomiaru (±2°C),
 • Ustabilizowana praca sondy termicznej - pierwszy odczyt wykonuje się nie wcześniej niż 30 sekund od włączenia czujnika.Obliczenia


Obliczanie ilości powietrza nawiewanego przez nawiewnik / filtr

Strumień objętościowy powietrza zostaje obliczony zgodnie ze wzorem:

strumień objętościowy powietrza wzór

gdzie:
Q – Strumień objętościowy powietrza dostarczany przez dany nawiewnik
Vn – Prędkość liniowa przepływu powietrza w m/s wyznaczona w danej komórce siatki pomiarowej
Ac – Powierzchnia komórki siatki pomiarowej w m2, obliczona jako iloraz całkowitej wolne powierzchni nawiewnika i ilości komórek siatki pomiarowej

 

Obliczanie ilości powietrza dostarczanego do pomieszczenia/ strefy o kontrolowanej czystości

Ilość powietrza dostarczanego przez wszystkie nawiewniki zostaje obliczona zgodnie ze wzorem:

Obliczanie ilości powietrza wzór

gdzie:
Qtotal – Strumień objętościowy powietrza dostarczanego przez wszystkie nawiewniki pomieszczenia
Qn 
 Strumień objętościowy powietrza dostarczany przez dany nawiewnik


Obliczanie ilości wymian powietrza w pomieszczeniu/ strefie o kontrolowanej czystości

Ilość wymian powietrza zostaje obliczona zgodnie ze wzorem:

Ilość wymian powietrza wzór

gdzie:
n – Krotność wymian powietrza w pomieszczeniu w ciągu 1 godziny
Qtotal – Strumień objętościowy powietrza dostarczany przez wszystkie nawiewniki
Vroom 
 Objętość (kubatura) pomieszczenia lub strefy o kontrolowanej czystości


Jaka powinna być ilość wymian powietrza w pomieszczeniu czystym lub innym pomieszczeniu produkcyjnym?


Pomieszczenia różnią się przeznaczeniem, krytycznością operacji w nich prowadzonych, układem przestrzennym samego pomieszczenia jak i urządzeń w nim się znajdujących, ilości cząstek wprowadzanych do pomieszczenia, ilości cząstek generowanych wewnątrz pomieszczenia. Z tego względu ilość wymian powietrza projektowana jest „pod dane pomieszczenie” z uwzględnieniem czynników wskazanych powyżej, jak i innych czynników technicznych i ekonomicznych.

Przykładowe wymagania dla krotności wymian powietrza dla poszczególnych klas czystości i typów pomieszczeń:

 • Przetwarzanie materiałów półprzewodnikowych, klasa ISO 3 – przepływ laminarny, liczba wymian na godzinę – nie dotyczy
 • Branża farmaceutyczna, klasa A – przepływ laminarny, liczba wymian na godzinę – nie dotyczy
 • Branża farmaceutyczna, klasa B – powyżej 15-20 wymian na godzinę (często 40-70 w/h)
 • Pomieszczenia pomocnicze dla produkcji półprzewodników, klasa ISO 6 – powyżej 70 wymian na godzinę
 • Branża farmaceutyczna, klasa C – powyżej 15-20 wymian na godzinę (często 20-40 w/h)
 • Branża farmaceutyczna, klasa D – 4-20 wymian na godzinę (często 10-20 w/h)
 • Laboratorium – 5-15 wymian na godzinę
 • Sala konferencyjna – 5-10 wymian na godzinę
 • Pomieszczenia biurowe – 3-8 wymian na godzinę
 • Warsztat – 3-6 wymian na godzinę

Większą krotność wymian powietrza projektuje się w szczególności dla śluz, pomieszczeń przeznaczonych do produkcji wyrobów sterylnych, pomieszczeń w których prowadzi się operacje generujące znaczne ilości cząstek, pomieszczeń wysokiej czystości w produkcji komponentów elektronicznych. W tego typu pomieszczeniach musi bowiem zostać osiągnięta odpowiednia skuteczność oczyszczania powietrza z cząstek – odpowiednio krótki czas regeneracji pomieszczenia.

Dla testów krotności wymiany powietrza za kryterium akceptacji przyjmuje się zazwyczaj, że mierzona podczas testu ilość wymian powietrza nie powinna być mniejsza niż 90% wartości wskazanej w dokumentacji projektowej pomieszczenia/ strefy.Raport z badań

Raport z przeprowadzonych badań zawiera: wyniki pomiarów prędkości powietrza w poszczególnych punktach pomiarowych (+ wydruk danych surowych z urządzenia pomiarowego), schemat lokalizacji punktów pomiarowych, obliczoną średnią prędkość liniową powietrza nawiewu, kopię aktualnego świadectwa kalibracji przyrządu pomiarowego; przedstawione w postaci tabeli zmierzone powierzchnie filtrów, obliczone ilości dostarczanego powietrza dla każdego nawiewnika/filtra, sumaryczną ilość powietrza dostarczaną dla danego pomieszczenia przez wszystkie nawiewniki/filtry, zmierzoną objętość pomieszczenia, obliczoną ilość wymian powietrza w ciągu 1 godziny.

 


Cena wykonania pomiarów krotności wymian powietrza w pomieszczeniu


Koszt wykonania serii pomiarów ilości wymian powietrza w pomieszczeniu wynosi 1800 PLN netto za dzień pomiarowy (+ koszt dojazdu).

Koszt dojazdu:

0 PLN - gdy miejsce pomiarów znajduje się w odległości ≤200 km od Poznań (np. Wrocław, Sieradz, Pabianice, Kutno, Włocławek, Toruń, Bydgoszcz, Gorzów Wielkopolski, Zielona Góra)
300 PLN netto - gdy miejsce pomiarów znajduje się w odległości 200-400 km od Poznań (np. Gdańsk, Warszawa, Katowice)
500 PLN netto - gdy miejsce pomiarów znajduje się w odległości >400 km od Poznań (np. Kraków, Rzeszów)

 


Cennik do pobrania


Kliknij zdjęcie poniżej, aby pobrać dokument pdf:


Kliknij, aby pobrać cennik

 

 


Niższa cena przy zamówieniu jednego z PAKIETÓW BADAŃ
dedykowanych dla pomieszczeń i stref czystych


Firma BNT SIGMA wykonuje pomiary wydajności wentylacji/HVAC oraz inne typowe testy wykonywane dla pomieszczeń i stref czystych - testy dymne, pomiary czasu regeneracji pomieszczeńbadania integralności filtrów HEPApomiary 
ilości cząstek stałych w powietrzu w celu klasyfikacji pomieszczeń czystych, pomiary nadciśnienia w pomieszczeniach, pomiary temperatury i wilgotności powietrza w pomieszczeniach, weryfikacje szczelności instalacji itp.

Pakiety badań kwalifikacyjnych oferowanych przez BNT SIGMA:

kwalifikacja pomieszczeń czystych PAKIET BADAŃ: Kwalifikacja pomieszczeń czystych
   
kwalifikacja komory laminarnej PAKIET BADAŃ: Kwalifikacja komory laminarnej

 

 

Składanie zamówień


Prosimy o wypełnienie formularza zamówienia w górnej części strony - przycisk ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE.

 

 

Dostępne terminy


Jeśli interesuje Państwa wykonanie pomiarów w terminie innym niż wskazane powyżej (nad przyciskiem ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE), prosimy o wysłanie wiadomości na adres: info@bnt-sigma.pl i zaproponowanie kilku dogodnych dla Państwa terminów - postaramy się wyjść naprzeciw Państwa oczekiwaniom i zrealizować usługę w optymalnym dla Państwa terminie.

 

Produkty powiązane

Inne (0)

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl