Autoklawy spożywcze [przemysłowe]

| Walidacja autoklawów | Ustalanie czasu i temperatury procesów pasteryzacji i sterylizacji | Typy autoklawów | Autoklaw do konserw | Sterylizator do puszek | Autoklaw do puszek | Autoklaw do pasteryzacji | Autoklaw do sterylizacji puszek | Autoklaw przemysłowy | Przegląd autoklawu |

Branża spożywcza wymaga autoklawów, które pozwalają na wydajne, dobrze kontrolowane i jednorodne ogrzewanie wsadu autoklawu - puszek, słoików, opakowań elastycznych, czy też innych zawierających wyrób poddawany procesowi pasteryzacji lub sterylizacji. Do pasteryzacji i sterylizacji konserw stabilnych w temperaturze otoczenia oraz pasteryzacji wyrobów przechowywanych następnie w warunkach chłodniczych, wykorzystuje się głównie:

  • Autoklawy wodno-kaskadowe,
  • Autoklawy parowo-powietrzne,
  • Autoklawy zanurzeniowe.


Producenci autoklawów do puszek/słoików/innych formatów opakowań wykorzystywanych w branży spożywczej (autoklawy do pasteryzacji i sterylizacji)

Podczas prowadzonych przez naszą firmę pomiarów i walidacji na rynku polskim, spotykamy się najczęściej z autoklawami dostarczanymi przez następujących producentów:

  • FABRYKA MASZYN SPOŻYWCZYCH "SPOMASZ" PLESZEW, Polska
  • STERIFLOW, Francja
  • OP-PANINI, Włochy
  • SURDRY, Hiszpania
  • JBT FMC, USA

Jaka może być cena zakupu autoklawu spożywczego? Cena sterylizatorów będzie uzależniona od wielkości i wyposażenia urządzenia, ilości dostarczanych autoklawów do danego producenta żywności, dlatego w celu uzyskania wyceny konieczny jest bezpośredni kontakt z producentem autoklawów.

Urządzenia pomiarowe w autoklawach spożywczych

Urządzenia pomiarowe (termometr referencyjny, czujniki temperatury PT100, manometry) umieszczane są w miejscach, które pozwalają na pomiar wartości temperatury i ciśnienia jak najlepiej reprezentujących warunki panujące w przestrzeni roboczej autoklawu. Urządzenia te muszą być okresowo kalibrowane (np. w odstępach 12 miesięcy), przy czym należy podkreślić, że czujniki temperatury w które wyposażony jest autoklaw, praktycznie nie mają szansy być umiejscowione w najzimniejszym punkcie (ang. „cold spot”) wsadu autoklawu – punkcie tacy/kosza autoklawu, w którym najpóźniej osiągana jest wymagana temperatura procesu i w którym produkt (puszka, słoik) będzie poddawany „najsłabszemu” procesowi cieplnemu. Z tego względu konieczne jest okresowe (np. co 2 lata) przeprowadzanie mapowana rozkładu temperatury w autoklawie i wyznaczenie/ potwierdzenie lokalizacji „zimnego miejsca autoklawu”. To w „cold spot” autoklawu prowadzone są później pomiary penetracji ciepła (wartości P0/F0 osiąganej przez puszkę/słoik wypełniony produktem). Autoklawy do pasteryzacji żywności w warunkach przemysłowych muszą podlegać takiemu samemu nadzorowi, jak autoklawy do sterylizacji żywności.

Skontaktuj się z Biurem Naukowo-Technicznym SIGMA, jeśli chcesz przeszkolić pracowników swojego zakładu z zakresu procesów termicznego utrwalania żywności lub też chcesz zlecić wykonanie stosownych pomiarów, badań walidacyjnych dla procesów termicznych stosowanych w Twoim zakładzie. Email: info@bnt-sigma.pl; telefon: (61) 624 27 22.


Autoklawy spożywcze / przemysłowe

Szkolenie: Pasteryzacja i sterylizacja wyrobów spożywczych w opakowaniu

Szkolenie: Pasteryzacja i sterylizacja wyrobów spożywczych w opakowaniu
Szkolenie: Pasteryzacja i sterylizacja wyrobów spożywczych w opakowaniu

Forma szkolenia:  NA MIEJSCU W PAŃSTWA FIRMIE lub ZDALNIE NA ZAMÓWIENIE (TRENER ONLINE)

Cena brutto (za usługę/grupę): 11 316,00 zł (netto: 9 200,00 zł )

Kalibracja czujników ciśnienia, manometrów, pętli pomiaru ciśnienia

Kalibracja czujników ciśnienia, manometrów, pętli pomiaru ciśnienia
Kalibracja czujników ciśnienia, manometrów, pętli pomiaru ciśnienia


Forma świadczenia usługi:  POMIARY NA MIEJSCU U KLIENTA, POMIARY W LABORATORIUM

Cena brutto (za usługę/grupę): 159,90 zł (netto: 130,00 zł )
szt

Kalibracja czujników temperatury, termometrów, pętli pomiaru temperatury

Kalibracja czujników temperatury, termometrów, pętli pomiaru temperatury
Kalibracja czujników temperatury, termometrów, pętli pomiaru temperatury


Forma świadczenia usługi:  POMIARY NA MIEJSCU U KLIENTA, POMIARY W LABORATORIUM

Cena brutto (za usługę/grupę): 159,90 zł (netto: 130,00 zł )
sztDane kontaktowe:


Biuro Naukowo-Techniczne SIGMA

ul. Jeżycka 44a/5, 60-865 Poznań

Email: info@bnt-sigma.pl; tel. (61) 624 27 22

 


Dane rejestrowe:

NIP: PL 666-195-55-48, REGON: 301495879
Polityka prywatności:

Dbamy o Państwa prywatność. Dane osobowe przetwarzamy w sposób zgodny z wymogami prawa, w szczególności zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (znanego jako RODO, GDPR). Kontaktując się z nami, jak również korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych zgodnie z zasadami opisanymi w Polityce Prywatności.. Zapraszamy do odwiedzenia strony Polityka Prywatności, jeśli chcą się Państwo dowiedzieć więcej na temat zasad przetwarzania Państwa danych osobowych,

 


Autoklawy przemysłowe

Autoklawy przemysłowy do pasteryzacji i sterylizacji żywności może być zaprojektowany jako autoklawy wsadowy (batch’owy) lub jako urządzenie do pracy ciągłej. Autoklawy przemysłowe charakteryzuje się przede wszystkim ze względu na wykorzystywane w urządzeniu medium grzejne (autoklaw natryskowy / wodno-kaskadowy, autoklaw parowy, autoklaw parowo-powietrzy), a nie przeznaczenie autoklawu odnoszące się do rodzaju opakowania (autoklaw do puszek, autoklaw do słoików, autoklaw do konserw), czy prowadzonego w nim procesu utrwalania żywności (autoklaw do pasteryzacji, autoklaw do sterylizacji).

Przykłady:
Autoklaw do puszek: Barriquand Steriflow 1621, Barriquand Steriflow  1361, Fabryka Maszyn Spożywczych Spomasz Pleszew WSA-16 , Fabryka Maszyn Spożywczych Spomasz Pleszew WSA-14b
Autoklaw do słoików: Barriquand Steriflow 1621, Barriquand Steriflow  1361, Fabryka Maszyn Spożywczych Spomasz Pleszew WSA-16 , Fabryka Maszyn Spożywczych Spomasz Pleszew WSA-14b
Autoklaw do konserw: Barriquand Steriflow 1621, Barriquand Steriflow  1361, Fabryka Maszyn Spożywczych Spomasz Pleszew WSA-16 , Fabryka Maszyn Spożywczych Spomasz Pleszew WSA-14b

 

Autoklaw parowo-powietrzny (np. Lagarde)

Medium przekazującym ciepła do opakowania (puszki, słoika, tacki, opakowania elastycznego) jest jednorodna mieszanina pary i powietrza. W przemysłowym autoklawie parowo-powietrznym temperatura jest niezależnie sterowana od ciśnienia, nie jest konieczne całkowite usuniecie powietrza z komory autoklawu przed rozpoczęciem procesu sterylizacji / pasteryzacji (tak jak w przypadku autoklawu parowego). Bez względu na to, czy jest to autoklaw nowy, czy autoklaw używany, dla prawidłowej pracy przemysłowego autoklawu parowo-powietrznego, konieczne jest zapewnienie właściwego obiegu medium grzejnego, w szczególności właściwego nadzoru nad działaniem wentylatora (przegląd autoklawu).

Autoklaw wodno-kaskadowy (np. wybrane modele Steriflow, Spomasz Pleszew)

W trakcie procesu pasteryzacji/sterylizacji, puszki, słoiki, konserwy, ogrzewane są poprzez podawaną na opakowania przegrzaną wodę. Wodno-kaskadowe autoklawy do pasteryzacji i sterylizacji żywności są sprawdzoną przez lata konstrukcją pozwalającą na zapewnienie efektywnego grzania i chłodzenia w komorze autoklawu, pod warunkiem dbania o przeglądy autoklawu – w szczególności przeglądy drożności płyt/ dysz, z których podawane jest medium grzejące/ medium chłodzące. Zaleca się aby autoklaw wodno-kaskadowy używany do obróbki termicznej żywności wyposażony był za pompą cyrkulacyjną w odpowiedni filtr pozwalający na zatrzymanie większych zanieczyszczeń obecnych w obiegu wody grzejnej/chłodniczej.

 VIDEO: Kwalifikacja autoklawu wodno-kaskadowego. Producent autoklawu: Steriflow. Test 1: Weryfikacja drożności płyt. Wykonawca kwalifikacji: Biuro Naukowo-Techniczne SIGMA


Przegląd autoklawu. Przykładowy program nadzoru nad autoklawem i testów walidacyjnych dla autoklawu do sterylizacji konserw (puszki w jednym rozmiarze)

Uruchomienie autoklawu: Kalibracja czujników będących na wyposażeniu autoklawu, pomiary rozkładu temperatur dla pustego autoklawu, pomiary rozkładu temperatur dla pustego autoklawu, pomiary rozkładu temperatur dla autoklawu wypełnionego puszkami w danym rozmiarze

Co 1 rok: Kalibracja czujników będących na wyposażeniu autoklawu (temperatura, ciśnienie)

Co 2 lata: Pomiary rozkładu temperatur dla autoklawu wypełnionego puszkami w danym rozmiarze

Przemysłowy autoklaw do puszek (podobnie jak i autoklaw używany w zakładzie branży spożywczej do innych formatów opakowań) powinien być na bieżąco odkamieniany (należy dodawać do wody autoklawu preparat zapobiegający osadzaniu się kamienia na ściankach sterylizatora) oraz okresowo czyszczony (w szczególności jeśli w trakcie użytkowania autoklawu dochodzi okazjonalnie do uszkodzenia opakowań). Można przyjąć, że sterylizator do puszek podleć powinien podobnemu nadzorowi, jak i sterylizator do pasteryzacji/sterylizacji innych rodzajów opakowań. Nie ma większego znaczenia również medium wykorzystywane w autoklawie. O częstotliwości mycia i odkamieniania autoklawu powinna decydować częstotliwość występujących uszkodzeń opakowań w trakcie procesu pasteryzacji/ sterylizacji, obecność produktu na zewnętrznej stronie opakowania (niewłaściwa higiena procesu napełniania opakowań), twardość wody w autoklawie.

Przegląd autoklawu powinien również obejmować weryfikację poprawności funkcjonowania pozostałych elementów mających wpływ na bezpieczeństwo użytkowania autoklawu, czy też pośrednio/bezpośrednio wpływających na jakość i bezpieczeństwo produkowanych wyrobów np. sprawdzenie poprawności działania układu pomiaru poziomu kondensatu/wody w komorze autoklawu, wymiana uszczelnień i sprawdzenie poprawności działania zaworów, weryfikacja poprawności działania systemu rejestracji, weryfikacja poziomu dostępu do funkcji sterowania autoklawem, zapisy z rutynowych sprawdzeń drożności filtra za pompą w obiegu medium grzejnego/ chłodniczego (autoklawy wodno-kaskadowe).


Jakość wody chłodzącej w autoklawie do konserw

Nawet jeśli ta sama woda jest wykorzystywana przez autoklaw do ogrzewania jak i do chłodzenia, należy przyjąć, że jakość wody musi być kontrolowana pod względem mikrobiologicznym. Jeśli są Państwo zainteresowani zagadnieniem minimalizowania ryzyka rekontaminacji puszek/słoików w etapie chłodzenia oraz po zakończonym procesie termicznym, zachęcamy do udziału w szkoleniu „Pasteryzacja i sterylizacji wyrobów w opakowaniu.

 

Pasteryzacja w autoklawie, czy jednak sterylizacja?

Autoklawy przemysłowe umożliwiają prowadzenie w nich zarówno procesów pasteryzacji, jak i sterylizacji. To, czy wskazany wyrób spożywczy będzie wymagał typowej sterylizacji (w temperaturach rzędu 120°C), czy łagodniejszej obróbki termicznej (pasteryzacji), uzależnione będzie przede wszystkim od właściwości wyrobu – jego pH, kwasowości, rodzaju obecnych w wyrobie kwasów organicznych, temperatury w jakiej przechowywany będzie wyrób (puszka, słoik) na półce sklepowej. Zachęcamy do udziału w organizowanym przez nas szkoleniu „Pasteryzacja i sterylizacja żywności w opakowaniu”, w trakcie którego przybliżymy Państwu zasady pasteryzacji w autoklawie, omówimy zasady doboru parametrów sterylizacji w autoklawie.

 

Autoklaw używany: cena

Na rynku polskim cześć podmiotów zajmujących się termicznym utrwalaniem żywności w opakowaniach rozważa zakup autoklawów używanych. Na portalach ogłoszeniowych zamieszczane są oferty sprzedaży używanych autoklawów do pasteryzacji / sterylizacji żywności już od około 10 000 PLN. Niektóre ceny używanych autoklawów sięgają ponad 100 000 PLN. Należy założyć, że używany autoklaw w cenie kilkunastu lub nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych może okazać się urządzeniem wyeksploatowanym, urządzeniem w bardzo złym stanie technicznym. Koszty ostatecznego uruchomienia autoklawu zakupionego jako urządzenie używane i tak najprawdopodobniej znacznie przekroczą wartość zakupową używanego urządzenia. Należy mieć na względzie, że starsze konstrukcje autoklawów, często nie pozwolą na osiągnięcie tego na czym ostatecznie zależy użytkownikowi autoklawu – wydajnych i jednorodnych w całej przestrzeni autoklawu procesów ogrzewania i chłodzenia.

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl