Autoklawy spożywcze [przemysłowe]

| Walidacja autoklawów | Ustalanie czasu i temperatury procesów pasteryzacji i sterylizacji | Typy autoklawów | Autoklaw do konserw | Sterylizator do puszek | Autoklaw do puszek | Autoklaw do pasteryzacji | Autoklaw do sterylizacji puszek | Autoklaw przemysłowy | Przegląd autoklawu |

Branża spożywcza wymaga autoklawów, które pozwalają na wydajne, dobrze kontrolowane i jednorodne ogrzewanie wsadu autoklawu - puszek, słoików, opakowań elastycznych, czy też innych zawierających wyrób poddawany procesowi pasteryzacji lub sterylizacji. Do pasteryzacji i sterylizacji konserw stabilnych w temperaturze otoczenia oraz pasteryzacji wyrobów przechowywanych następnie w warunkach chłodniczych, wykorzystuje się głównie:

 • Autoklawy wodno-kaskadowe,
 • Autoklawy parowo-powietrzne,
 • Autoklawy zanurzeniowe.

Producenci autoklawów do puszek/słoików/innych formatów opakowań wykorzystywanych w branży spożywczej (autoklawy do pasteryzacji i sterylizacji)

Podczas prowadzonych przez naszą firmę pomiarów i walidacji na rynku polskim, spotykamy się najczęściej z autoklawami dostarczanymi przez następujących producentów:

 • FABRYKA MASZYN SPOŻYWCZYCH "SPOMASZ" PLESZEW, Polska
 • STERIFLOW, Francja
 • OP-PANINI, Włochy
 • SURDRY, Hiszpania
 • JBT FMC, USA

Jaka może być cena zakupu autoklawu spożywczego? Cena sterylizatorów będzie uzależniona od wielkości i wyposażenia urządzenia, ilości dostarczanych autoklawów do danego producenta żywności, dlatego w celu uzyskania wyceny konieczny jest bezpośredni kontakt z producentem autoklawów.

Urządzenia pomiarowe w autoklawach spożywczych

Urządzenia pomiarowe (termometr referencyjny, czujniki temperatury PT100, manometry) umieszczane są w miejscach, które pozwalają na pomiar wartości temperatury i ciśnienia jak najlepiej reprezentujących warunki panujące w przestrzeni roboczej autoklawu. Urządzenia te muszą być okresowo kalibrowane (np. w odstępach 12 miesięcy), przy czym należy podkreślić, że czujniki temperatury w które wyposażony jest autoklaw, praktycznie nie mają szansy być umiejscowione w najzimniejszym punkcie (ang. „cold spot”) wsadu autoklawu – punkcie tacy/kosza autoklawu, w którym najpóźniej osiągana jest wymagana temperatura procesu i w którym produkt (puszka, słoik) będzie poddawany „najsłabszemu” procesowi cieplnemu. Z tego względu konieczne jest okresowe (np. co 2 lata) przeprowadzanie mapowana rozkładu temperatury w autoklawie i wyznaczenie/ potwierdzenie lokalizacji „zimnego miejsca autoklawu”. To w „cold spot” autoklawu prowadzone są później pomiary penetracji ciepła (wartości P0/F0 osiąganej przez puszkę/słoik wypełniony produktem). Autoklawy do pasteryzacji żywności w warunkach przemysłowych muszą podlegać takiemu samemu nadzorowi, jak autoklawy do sterylizacji żywności.

Skontaktuj się z Biurem Naukowo-Technicznym SIGMA, jeśli chcesz przeszkolić pracowników swojego zakładu z zakresu procesów termicznego utrwalania żywności lub też chcesz zlecić wykonanie stosownych pomiarów, badań walidacyjnych dla procesów termicznych stosowanych w Twoim zakładzie. Email: info@bnt-sigma.pl; telefon: (61) 624 27 22.


Autoklawy spożywcze / przemysłowe

Szkolenie: Pasteryzacja i sterylizacja wyrobów w opakowaniu

Szkolenie: Pasteryzacja i sterylizacja wyrobów w opakowaniu
Szkolenie: Pasteryzacja i sterylizacja wyrobów w opakowaniu

Forma szkolenia:  NA MIEJSCU W PAŃSTWA FIRMIE lub ZDALNIE NA ZAMÓWIENIE (TRENER ONLINE)

Cena brutto (za usługę/grupę):

12 546,00 zł

Cena netto (za usługę/grupę): 10 200,00 zł

szt.

Testy penetracji ciepła do wyrobu poddawanego procesowi sterylizacji/ pasteryzacji w autoklawie, wyznaczanie dostarczonej wartości F0/P0

Testy penetracji ciepła do wyrobu poddawanego procesowi sterylizacji/ pasteryzacji w autoklawie, wyznaczanie dostarczonej wartości F0/P0
Testy penetracji ciepła do wyrobu poddawanego procesowi sterylizacji/ pasteryzacji w autoklawie, wyznaczanie dostarczonej wartości F0/P0


Forma świadczenia usługi:  PRACA NA MIEJSCU U KLIENTA, PRACA ZDALNA

Cena brutto (za usługę/grupę):

6 027,00 zł

Cena netto (za usługę/grupę): 4 900,00 zł

szt

Walidacja i kontrola procesu sterylizacji w autoklawie z wykorzystaniem testów biologicznych

Walidacja i kontrola procesu sterylizacji w autoklawie z wykorzystaniem testów biologicznych
Walidacja i kontrola procesu sterylizacji w autoklawie z wykorzystaniem testów biologicznych


Forma świadczenia usługi:  PRACA NA MIEJSCU U KLIENTA, PRACA ZDALNA

Cena brutto (za usługę/grupę):

3 936,00 zł

Cena netto (za usługę/grupę): 3 200,00 zł

szt

Kalibracja czujników temperatury, termometrów, pętli pomiaru temperatury

Kalibracja czujników temperatury, termometrów, pętli pomiaru temperatury
Kalibracja czujników temperatury, termometrów, pętli pomiaru temperatury


Forma świadczenia usługi:  POMIARY NA MIEJSCU U KLIENTA, POMIARY W LABORATORIUM

Cena brutto (za usługę/grupę):

479,70 zł

Cena netto (za usługę/grupę): 390,00 zł

sztDane kontaktowe:


Biuro Naukowo-Techniczne SIGMA

ul. Jeżycka 44a/5, 60-865 Poznań

Email: info@bnt-sigma.pl; tel. (61) 624 27 22

 


Dane rejestrowe:

NIP: PL 666-195-55-48, REGON: 301495879
Polityka prywatności:

Dbamy o Państwa prywatność. Dane osobowe przetwarzamy w sposób zgodny z wymogami prawa, w szczególności zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (znanego jako RODO, GDPR). Kontaktując się z nami, jak również korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych zgodnie z zasadami opisanymi w Polityce Prywatności.. Zapraszamy do odwiedzenia strony Polityka Prywatności, jeśli chcą się Państwo dowiedzieć więcej na temat zasad przetwarzania Państwa danych osobowych,

 


Autoklawy przemysłowe

Autoklawy przemysłowe do pasteryzacji i sterylizacji żywności mogą być zaprojektowane jako autoklawy wsadowy (batch’owy) lub jako urządzenia do pracy ciągłej. Autoklawy przemysłowe charakteryzuje się przede wszystkim ze względu na wykorzystywane w urządzeniu medium grzejne (autoklaw natryskowy / wodno-kaskadowy, autoklaw parowy, autoklaw parowo-powietrzy), a nie przeznaczenie autoklawu odnoszące się do rodzaju opakowania (autoklaw do puszek, autoklaw do słoików, autoklaw do konserw), czy prowadzonego w nim procesu utrwalania żywności (autoklaw do pasteryzacji, autoklaw do sterylizacji).

Przykłady:
Autoklaw do puszek: Barriquand Steriflow 1621, Barriquand Steriflow  1361, Fabryka Maszyn Spożywczych Spomasz Pleszew WSA-16 , Fabryka Maszyn Spożywczych Spomasz Pleszew WSA-14b
Autoklaw do słoików: Barriquand Steriflow 1621, Barriquand Steriflow  1361, Fabryka Maszyn Spożywczych Spomasz Pleszew WSA-16 , Fabryka Maszyn Spożywczych Spomasz Pleszew WSA-14b
Autoklaw do konserw: Barriquand Steriflow 1621, Barriquand Steriflow  1361, Fabryka Maszyn Spożywczych Spomasz Pleszew WSA-16 , Fabryka Maszyn Spożywczych Spomasz Pleszew WSA-14b

 

Autoklaw parowo-powietrzny (np. Lagarde)

Medium przekazującym ciepła do opakowania (puszki, słoika, tacki, opakowania elastycznego) jest jednorodna mieszanina pary i powietrza. W przemysłowym autoklawie parowo-powietrznym temperatura jest niezależnie sterowana od ciśnienia, nie jest konieczne całkowite usuniecie powietrza z komory autoklawu przed rozpoczęciem procesu sterylizacji / pasteryzacji (tak jak w przypadku autoklawu parowego). Bez względu na to, czy jest to autoklaw nowy, czy autoklaw używany, dla prawidłowej pracy przemysłowego autoklawu parowo-powietrznego, konieczne jest zapewnienie właściwego obiegu medium grzejnego, w szczególności właściwego nadzoru nad działaniem wentylatora (przegląd autoklawu).

Autoklaw wodno-kaskadowy (np. wybrane modele Steriflow, Spomasz Pleszew)

W trakcie procesu pasteryzacji/sterylizacji, puszki, słoiki, konserwy, ogrzewane są poprzez podawaną na opakowania przegrzaną wodę. Wodno-kaskadowe autoklawy do pasteryzacji i sterylizacji żywności są sprawdzoną przez lata konstrukcją pozwalającą na zapewnienie efektywnego grzania i chłodzenia w komorze autoklawu, pod warunkiem dbania o przeglądy autoklawu – w szczególności przeglądy drożności płyt/ dysz, z których podawane jest medium grzejące/ medium chłodzące. Zaleca się aby autoklaw wodno-kaskadowy używany do obróbki termicznej żywności wyposażony był za pompą cyrkulacyjną w odpowiedni filtr pozwalający na zatrzymanie większych zanieczyszczeń obecnych w obiegu wody grzejnej/chłodniczej.

 VIDEO: Kwalifikacja autoklawu wodno-kaskadowego. Producent autoklawu: Steriflow. Test 1: Weryfikacja drożności płyt. Wykonawca kwalifikacji: Biuro Naukowo-Techniczne SIGMA

Przegląd autoklawu. Przykładowy program nadzoru nad autoklawem i testów walidacyjnych dla autoklawu do sterylizacji konserw (puszki w jednym rozmiarze)

Uruchomienie autoklawu: Kalibracja czujników będących na wyposażeniu autoklawu, pomiary rozkładu temperatur dla pustego autoklawu, pomiary rozkładu temperatur dla pustego autoklawu, pomiary rozkładu temperatur dla autoklawu wypełnionego puszkami w danym rozmiarze

Co 1 rok: Kalibracja czujników będących na wyposażeniu autoklawu (temperatura, ciśnienie)

Co 2 lata: Pomiary rozkładu temperatur dla autoklawu wypełnionego puszkami w danym rozmiarze

Przemysłowy autoklaw do puszek (podobnie jak i autoklaw używany w zakładzie branży spożywczej do innych formatów opakowań) powinien być na bieżąco odkamieniany (należy dodawać do wody autoklawu preparat zapobiegający osadzaniu się kamienia na ściankach sterylizatora) oraz okresowo czyszczony (w szczególności jeśli w trakcie użytkowania autoklawu dochodzi okazjonalnie do uszkodzenia opakowań). Można przyjąć, że sterylizator do puszek podleć powinien podobnemu nadzorowi, jak i sterylizator do pasteryzacji/sterylizacji innych rodzajów opakowań. Nie ma większego znaczenia również medium wykorzystywane w autoklawie. O częstotliwości mycia i odkamieniania autoklawu powinna decydować częstotliwość występujących uszkodzeń opakowań w trakcie procesu pasteryzacji/ sterylizacji, obecność produktu na zewnętrznej stronie opakowania (niewłaściwa higiena procesu napełniania opakowań), twardość wody w autoklawie.

Przegląd autoklawu powinien również obejmować weryfikację poprawności funkcjonowania pozostałych elementów mających wpływ na bezpieczeństwo użytkowania autoklawu, czy też pośrednio/bezpośrednio wpływających na jakość i bezpieczeństwo produkowanych wyrobów np. sprawdzenie poprawności działania układu pomiaru poziomu kondensatu/wody w komorze autoklawu, wymiana uszczelnień i sprawdzenie poprawności działania zaworów, weryfikacja poprawności działania systemu rejestracji, weryfikacja poziomu dostępu do funkcji sterowania autoklawem, zapisy z rutynowych sprawdzeń drożności filtra za pompą w obiegu medium grzejnego/ chłodniczego (autoklawy wodno-kaskadowe).


Jakość wody chłodzącej w autoklawie do konserw

Nawet jeśli ta sama woda jest wykorzystywana przez autoklaw do ogrzewania jak i do chłodzenia, należy przyjąć, że jakość wody musi być kontrolowana pod względem mikrobiologicznym. Jeśli są Państwo zainteresowani zagadnieniem minimalizowania ryzyka rekontaminacji puszek/słoików w etapie chłodzenia oraz po zakończonym procesie termicznym, zachęcamy do udziału w szkoleniu „Pasteryzacja i sterylizacji wyrobów w opakowaniu.

 

Pasteryzacja w autoklawie, czy jednak sterylizacja?

Autoklawy przemysłowe umożliwiają prowadzenie w nich zarówno procesów pasteryzacji, jak i sterylizacji. To, czy wskazany wyrób spożywczy będzie wymagał typowej sterylizacji (w temperaturach rzędu 120°C), czy łagodniejszej obróbki termicznej (pasteryzacji), uzależnione będzie przede wszystkim od właściwości wyrobu – jego pH, kwasowości, rodzaju obecnych w wyrobie kwasów organicznych, temperatury w jakiej przechowywany będzie wyrób (puszka, słoik) na półce sklepowej. Zachęcamy do udziału w organizowanym przez nas szkoleniu „Pasteryzacja i sterylizacja żywności w opakowaniu”, w trakcie którego przybliżymy Państwu zasady pasteryzacji w autoklawie, omówimy zasady doboru parametrów sterylizacji w autoklawie.

 

Autoklaw używany: cena

Na rynku polskim cześć podmiotów zajmujących się termicznym utrwalaniem żywności w opakowaniach rozważa zakup autoklawów używanych. Na portalach ogłoszeniowych zamieszczane są oferty sprzedaży używanych autoklawów do pasteryzacji / sterylizacji żywności już od około 10 000 PLN. Niektóre ceny używanych autoklawów sięgają ponad 100 000 PLN. Należy założyć, że używany autoklaw w cenie kilkunastu lub nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych może okazać się urządzeniem wyeksploatowanym, urządzeniem w bardzo złym stanie technicznym. Koszty ostatecznego uruchomienia autoklawu zakupionego jako urządzenie używane i tak najprawdopodobniej znacznie przekroczą wartość zakupową używanego urządzenia. Należy mieć na względzie, że starsze konstrukcje autoklawów, często nie pozwolą na osiągnięcie tego na czym ostatecznie zależy użytkownikowi autoklawu – wydajnych i jednorodnych w całej przestrzeni autoklawu procesów ogrzewania i chłodzenia.

 

Autoklawy przemysłowe - niezastąpione w termicznej obróbce wyrobów

Autoklawy przemysłowe są urządzeniami dość zaawansowanymi technologicznie i materiałowo, ponieważ przy względnie dużych rozmiarach, wysokich temperaturach i wysokim ciśnieniu wewnątrz komory, muszą zapewnić małe rozkłady temperatur wewnątrz przestrzeni roboczej i dobre sterowanie procesem sterylizacji / pasteryzacji.

Do budowy autoklawów przemysłowych najczęściej wykorzystywana jest stal kwasoodporna. Materiał ten wykorzystuje się zarówno do budowy korpusu autoklawu, włazu/pokrywy autoklawu, elementów przyłączeniowych, wózków na których umieszczane są wyroby poddawane procesowi wewnątrz autoklawu. Autoklaw ma za zadanie pracować rutynowo przez wiele lat w temperaturach powyżej 100°C oraz przy nadciśnieniu, dlatego odporność mechaniczna konstrukcji jest tutaj kluczowa. Sam korpus autoklawu jest najczęściej spawany lub nitowany. Autoklawy wykorzystuje się najczęściej do przeprowadzania procesów sterylizacji, ale możliwe jest prowadzenie w nich również procesów pasteryzacji (branża spożywcza).

 

Temperatura pracy autoklawu

Temperatura wewnątrz autoklawu wodno-kaskadowego może sięgać nawet blisko 130°C. W przypadku autoklawu parowego maksymalna temperatura pracy będzie jeszcze wyższa i może wynosić blisko 140°C. Dzięki skutecznej izolacji korpusu autoklawu, temperatury powierzchni autoklawu na większości łatwo dostępnych elementów nie powinny nagrzewać się powyższej 60°C, są więc względnie bezpieczne przy zachowaniu podstawowych środków ostrożności. Lokalnie, autoklaw, jak i instalacje doprowadzające do autoklawu parę lub gorącą wodę do autoklawu, mogą być jednak bardzo gorące i stanowić zagrożenie oparzenia.

autoklaw temperatura
Wykres 1. Temperatura w autoklawie (przykład)

Ciśnienie pracy autoklawu

W autoklawie przemysłowym ciśnienie w komorze będzie zależne od danej fazy procesu sterylizacji, przy czym należy spodziewać się, że ciśnienie robocze może osiągnąć nawet 4 bar (abs). Wysokie ciśnienie w autoklawie będzie występowało w szczególności podczas fazy przetrzymania (ekspozycji) oraz na początku etapu chłodzenia.

Dlaczego w autoklawie utrzymywane jest wysokie ciśnienie? Przy ciśnieniu atmosferycznym temperatura wrzenia wody wynosi 100°C co uniemożliwiałoby prowadzenie w nim procesu sterylizacji (temperatura sterylizacji wynosi typowo 120°C-135°C). Dopiero utrzymywanie w autoklawie ciśnienie rzędu 2-3 bar, pozwala na osiągnięcie w autoklawie temperatur sterylizacji przy jednoczesnym braku gotowania wody (obecnej np. w sterylizowanym wyrobie).

Ciśnienia wewnątrz autoklawu mogą osiągnąć również wartość ujemną (przemysłowe autoklawy parowe wyposażone w funkcję próżni frakcjonowanej - usuwania z komory powietrza za pomocą wstrzyku pary i kroku próżni). Maksymalne ciśnienie robocze manometrów będących na wyposażeniu autoklawu zazwyczaj wynosi 8 bar (lub 16 bar). Warto zaznaczyć, że dla prawidłowego monitorowania parametrów pracy autoklawu przemysłowego, ważne jest prowadzenie okresowej kalibracji nie tylko termometrów/czujników temperatury autoklawu, ale również zainstalowanych na nim manometrów - tych wskazujących ciśnienie w komorze, ciśnienie pary, ciśnienie wody.

W autoklawie ciśnienie ograniczone będzie zawór bezpieczeństwa. Przeglądy funkcjonowania zaworu bezpieczeństwa, wykonywanie przeglądów UDT, wymaga nie tylko z wymagań prawnych, ale jest ważne dla bezpieczeństwa osób znajdujących się w zasięgu pracy urządzenia. Jak we wszystkich urządzeniach przemysłowych bezpieczeństwo jest priorytetem.

autoklaw ciśnienie
Wykres 2. Ciśnienie w autoklawie (przykład)

Producenci autoklawów

Produkcję autoklawów przemysłowych prowadzi kilkadziesiąt firm o zasięgu globalnym. Producent autoklawów zazwyczaj nie koncentruje się na dostawie urządzeń wyłącznie do jednego kraju, a zazwyczaj działa w ramach danego regionu świata (np. Spomasz Pleszew, Steriflow). Wśród ofert sprzedaży używanych autoklawów na rynku polskim, duża ich część dotyczy urządzeń wyprodukowanych wiele lat temu przez Spomasz Pleszew. Spomasz Pleszesz jest prawdopodobnie jedynym polskim producentem autoklawów przemysłowych - autoklawy te są bardzo popularne w krajowym przemyśle spożywczym. Produkcję autoklawów przemysłowych prowadzą głównie firmy znajdujące się w krajach Europy Zachodniej.

 

Zastosowania autoklawów przemysłowych

Autoklaw przemysłowy wykorzystywany jest w wielu gałęziach przemysłu. Powszechnie wykorzystuje się autoklaw do pasteryzacji lub sterylizacji wyrobów w branży spożywczej, sterylizacji wyrobów medycznych w szpitalach i placówkach ochrony zdrowia, w procesach wulkanizacji w przetwórstwie wyrobów gumowych. Komora autoklawów laboratoryjnych zazwyczaj nie przekracza swoim rozmiarem pojemności 100 litrów, dlatego w przypadku autoklawów do sterylizacji szkła i pożywek mikrobiologicznych raczej nie mówi się o autoklawach przemysłowych. O ile autoklaw pionowy jest popularnym rozwiązaniem spotykanym w laboratoriach, o tyle typowe, duże autoklawy przemysłowe są najczęściej urządzeniami poziomymi.

duży autoklaw parowy
Zdjęcie 1. Duży autoklaw parowy (laboratoryjny)

 

duży autoklaw wodno-kaskadowy (przemysłowy)
Zdjęcie 2. Duży autoklaw wodno-kaskadowy (przemysłowy)

Wymagania stawiane autoklawom

Autoklaw przemysłowy musi zapewniać przede wszystkim jednorodne warunki temperaturowe wewnątrz całej objętości przestrzeni roboczej autoklawu. Ponieważ średnica wewnętrzna często przekracza 1 m a długość kilka metrów, w stabilnej fazie przetrzymania rozrzuty dobrze działającego autoklawu nie powinny przekraczać dziesiątych części stopnia Celsjusza. Nowoczesny autoklaw przemysłowy będzie w stanie osiągnąć rozrzuty nawet poniżej pół stopnia Celsjusza. Wysokiej jakości autoklawy parowe osiągną rozrzuty nawet 0,2°C. Nie tylko autoklawy laboratoryjne, ale również autoklawy przemysłowe należą do kategorii urządzeń, od których oczekuje się wysokiej jednorodności utrzymywanej temperatury. W branży spożywczej autoklawy należą do jednych z najważniejszych elementów wyposażenia zakładu - w branży spożywczej proces sterylizacji ma bezpośrednie przełożenie na jakość i bezpieczeństwo wyrobów.

Z punktu widzenia jakości i bezpieczeństwa wytwarzanych wyrobów, autoklaw przemysłowy wyposażony powinien być precyzyjny układ sterowania temperaturą, niezależny, wywzorcowany termometr referencyjny (tzw. MTI), wiarygodny system rejestracji parametrów pracy. Parametry autoklawów przemysłowych w obrębie danego typu autoklawu (autoklawy parowe, autoklawy zalewowe, autoklawy wodno-kaskadowe) są dość zbliżone do siebie - przynajmniej te deklarowane w dokumentacji technicznej dostarczanej przez producentów autoklawów. Różnice w osiąganych parametrach pracy autoklawu, można często zobaczyć dopiero podczas testów "ze wsadem" - to opakowanie wyrobu (jego wielkość i kształt) ma ogromny wpływ na dystrybucję temperatury wewnątrz komory autoklawu. Oprócz badań wykonywanych przez producentów podczas produkcji autoklawów, bardzo ważne będą więc badania (walidacje autoklawów) wykonywane już w miejscu instalacji urządzenia - autoklaw musi zostać poddany formalnej, udokumentowanej walidacji.

Konstrukcja autoklawu powinna ułatwiać operatorowi załadunek i rozładunek urządzenia, zapobiegać uszkodzeniom czujników przewodowych podczas wprowadzania koszy do autoklawu.

 

Mały autoklaw do konserw a autoklaw przemysłowy do konserw

Co jeśli wymagamy przeprowadzenia procesów obróbki termicznej w małej skali? Wielu producentów żywności rozpoczynających dopiero produkcję wyrobów pasteryzowanych i sterylizowanych poszukuje małego autoklawu do konserw (który pomieściłby w ramach jednego wsadu np. poniżej 200 puszek) lub małego / średniej rozmiaru autoklawu do słoików (o objętości komory pozwalającej np. na pasteryzację 100 słoików). Niestety obróbka cieplna żywności w szczelnie zamkniętych opakowaniach (puszki, konserwy, słoiki), wymaga stosowania przeciwciśnienia, co znacznie zwiększa koszt produkcji autoklawu. Część producentów decyduje się na zastosowanie w tym przypadku autoklawu gazowego lub autoklawu zasilanego energią elektryczną (z płytą grzewczą). Stosując tego typu zastępcze rozwiązanie niestety nie przeprowadzi się dostatecznie szybko procesu chłodzenia i wyrób przez zbyt długi czas będzie posiadał wysoką temperaturę - nie otrzymamy w tym sposób najwyższej jakości wyrobu, a w skrajnym przypadku możliwe, że dojdzie nawet do wzrostu w wyrobie bakterii termofilnych, które "miały prawo" przeżyć typowy proces sterylizacji.

Na rynku mało jest więc autoklawów do słoików lub konserw w skali półprzemysłowej - dominują więc głównie autoklawy do produkcji w skali przemysłowej. Nawet do sporadycznej produkcji pasteryzowanych słoików lub sterylizowanych konserw możliwe, że konieczny okaże się zakup dużego autoklawu przemysłowego. Autoklawy przemysłowe znajdują się więc również w bardzo małych zakładach przetwórstwa spożywczego.

 

Autoklaw do konserw

Na polskich platformach handlu internetowego dostępna jest w sprzedaży dość duża grupa nowych i używanych urządzeń opisywanych jako autoklawy do konserw. Najpopularniejsze modele wymienione zostały poniżej. Należy zwrócić uwagę, ze urządzenia te nie posiadają przyłącza sprężonego powietrza, przez co nie jest możliwe prowadzenie procesu obróbki termicznej (pasteryzacji/sterylizacji) w warunkach przeciwciśnienia. Dlaczego w autoklawie do konserw ważna jest możliwość pracy w przeciwciśnieniu? W fazie przetrzymania procesu sterylizacji wewnątrz konserwy następuje duży wzrost ciśnienia (następuje zamiana wody w parę wodną) i jeśli w początkowej fazie chłodzenia nie jest możliwe zapewnienie nadciśnienia (przeciwciśnienia) na zewnątrz opakowania, to może dojść do uszkodzenia opakowań (rozerwania konserw/słoików) podczas ich chłodzenia. O ile tego typu urządzenia można by stosować w warunkach domowych i małej gastronomii, trudno byłoby zaimplementować tego typu urządzenie w warunkach zakładu produkującego konserwy w skali przemysłowej.

 • Autoklaw do konserw na 30l Białoruś

Parametry autoklawu:
Autoklaw 30 litrów (Białoruś)
Ładowność słoików/konserw0,5l-21 sztuk
Ładowność słoików/konserw 1l-10 sztuk
Rodzaj materiału Stal
Temperatura sterylizacji konserw, ºС 110-120
Ciśnienie robocze, MPa 0,32-0,39
Ciśnienie otwarcia zaworu bezpieczeństwa, MPa 0,55
Waga autoklawu, kg 14.8
Wymiary, mm 300x63

Cena autoklawu do konserw (rok 2023): 890 PLN

 

 • Autoklaw do produkcji konserw A60 +Chłodzenie wodą

Parametry autoklawu:
Materiał obudowy: czarna stal
Metoda ogrzewania: Gaz (na otwartym ogniu)
Minimalne obciążenie: Od 1 konserwy
Wysokość: 49 cm
Zmontowana wysokość: 60 cm
Średnica: 32 cm
Waga: 12 kg
Cena autoklawu do konserw (rok 2023): 1339 PLN

 • Autoklaw do konserw Tom: 30 l

Parametry autoklawu:
Termometr: 150 stopni Celsjusza
Temperatura pracy: 110 C - 120 C
Maksymalna temperatura: 125 stopni Celsjusza
Manometr: 6 atm
Ciśnienie operacyjne: 3,5 atm
Maksymalne ciśnienie robocze: 6 atm
Ogrzewanie do temperatury roboczej: 70 minut
Cena autoklawu do konserw (rok 2023): 1339 PLN

 

 • Autoklaw do produkcji konserw LUX-16E

Parametry autoklawu:
Automatyczna praca dzięki termostatowi
Termometr bimetaliczny,
Uniwersalność - praca z sieci 220V oraz z zewnętrznego źródła ogrzewania
Manometr (6 Bar)
Zawór bezpieczeństwa
Złączka ciśnieniowa
Plastikowy wlot kablowy (dławik)
Grzałka stała THERMOWATT 2kW (Włochy)
Termostat z przewodem zasilającym
Silikonowa uszczelka spożywcza
Zasada działania: elektryczny / ogniowy
Pojemność konserw: 0,5 l - 16 szt., 1 l - 5 szt.
Waga: 10 kg
Średnica: 31 cm
Całkowita wysokość: 49 cm
Materiał: stal nierdzewna, 2mm
Pojemność zbiornika, l: 20
Kraj produkcji: Ukraina
Cena autoklawu do konserw (rok 2023): 2479 PLN

 

 • Autoklaw do produkcji konserw Troyan 32

Parametry autoklawu:
Termometr bimetaliczny (120 stopni)
Manometr (6 Bar)
Zawór bezpieczeństwa
Złączka ciśnieniowa
Silikonowa uszczelka spożywcza;
Element grzejny o mocy 2,5 kW THERMOWATT (Włochy)
Termostat "RIK-3MR" z przewodem zasilającym
Wejście kablowe (dławik)
Zasada działania: ogień / elektryczny
Pojemność dla konserw: 0,5 l - 32 szt., 1 l - 10 szt.
Waga: 22 kg
Średnica: 31 cm
Całkowita wysokość: 73 cm
Materiał: stal czarna, 3mm
Kolor: czarny
Kraj produkcji: Ukraina
Cena autoklawu do konserw (rok 2023): 1939 PLN

Używane autoklawy przemysłowe

Aby obniżyć koszty rozpoczęcia produkcji wyrobów utrwalanych termicznie pewnym rozwiązaniem może być zdecydowanie się na zakup używanych autoklawów. Autoklaw używany, nawet jeśli funkcjonował już kilka lat, ma szansę pracować jeszcze przez wiele kolejnych lat. Używane autoklawy przemysłowe, przed zakupem (!), powinny jednak zostać zbadane pod kątem osiąganych rozrzutów temperatur, co pozwoli na wyeliminowanie z rozważanych opcji zakupowych, tych uszkodzonych lub o poważnych problemach technicznych. Oprócz osiąganego rozkładu temperatur, warto zwrócić uwagę na stan uszczelki i samej pokrywy autoklawu.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl