Projektowanie pomieszczeń czystych

| Pomieszczenie czyste | System HVAC | Instalacja sprężonego powietrza | Woda oczyszczona | Para czysta |

Biuro Naukowo-Techniczne SIGMA prowadzi szkolenia dotyczące projektowania i zapewnienia wymaganego poziomu higieny w pomieszczeniach czystych i instalacjach wykorzystywanych w pomieszczeniach i strefach czystych. Wykonujemy pomiary oraz kwalifikacje (kwalifikacja instalacyjna, kwalifikacja operacyjna) pomieszczeń i urządzeń procesowych. Firmy zajmujące się projektowaniem i instalacją pomieszczeń czystych oraz wyposażenia Clean Room, powinny zwrócić szczególną uwagę na szkolenie "Hygienic design cz.2 - Media i systemy pomocnicze w higienicznych obszarach produkcyjnych" oraz "Hygienic design cz.1 - higieniczna budowa linii wchodzących w bezpośredni kontakt z produktem". Ze szkoleń tych skorzystają również pomioty wykonujące instalacje pomieszczeń czystych na potrzeby swoich organizacji. 

Pomieszczenia, jak i instalacje pomieszczeń czystych, w przypadku branży farmaceutycznej, medycznej i kosmetycznej, wymagają formalnej kwalifikacji przed ich oddaniem do użytkowania. Biuro Naukowo-Techniczne SIGMA może wspomóc działania Państwa firmy w przeprowadzeniu kwalifikacji urządzeń, wykonaniu pełnej walidacji pomieszczeń czystych. Pomiary wykonywane przez naszą firmę, mogą być prowadzone również w odniesieniu do pomieszczeń Clean Room o najwyższych klasach czystości powietrza - pomiary ilości cząstek w powietrzu wykonujemy za pomocą laserowego licznika cząstek dla cząstek o rozmiarach już od 0,1 µm, przez co możemy klasyfikować pomieszczenia klasy ISO 4, ISO 5, ISO 6, ISO 7, ISO 8, ISO 9. Dla instalacji pomieszczeń czystych, możemy opracować kompletną dokumentację walidacyjną lub też wykonać pojedyncze pomiary zamówione przez inwestora lub wykonawcę pomieszczenia czystego (badania szczelności filtrów HEPAokreślenie klasy czystości pomieszczenia, pomiary czasu regeneracji pomieszczenia (recovery time)pomiary wydajności instalacjipomiary ilości wymian powietrza, testy dymne, pomiary gazów sprężonych wg ISO 8573-1, inne.

 

Projektowanie pomieszczeń czystych

PAKIET TESTÓW: Kwalifikacja i sprawdzenia laboratoryjnych komór laminarnych/ komór bezpiecznej pracy

PAKIET TESTÓW: Kwalifikacja i sprawdzenia laboratoryjnych komór laminarnych/ komór bezpiecznej pracy
PAKIET TESTÓW: Kwalifikacja i sprawdzenia laboratoryjnych komór laminarnych/ komór bezpiecznej pracy


Forma świadczenia usługi:  POMIAR NA MIEJSCU U KLIENTA

Cena brutto (za usługę/grupę):

3 444,00 zł

Cena netto (za usługę/grupę): 2 800,00 zł

szt

PAKIET TESTÓW: Kwalifikacja pomieszczeń czystych (cleanroom)

PAKIET TESTÓW: Kwalifikacja pomieszczeń czystych (cleanroom)
PAKIET TESTÓW: Kwalifikacja pomieszczeń czystych (cleanroom)


Forma świadczenia usługi:  POMIAR NA MIEJSCU U KLIENTA

Cena brutto (za usługę/grupę):

5 166,00 zł

Cena netto (za usługę/grupę): 4 200,00 zł

szt

Hygienic Design cz.1 – Higiena budowy i czyszczenie urządzeń produkcyjnych wchodzących w bezpośredni kontakt z produktem

Hygienic Design cz.1 – Higiena budowy i czyszczenie urządzeń produkcyjnych wchodzących w bezpośredni kontakt z produktem
Hygienic Design cz.1 – Higiena budowy i czyszczenie urządzeń produkcyjnych wchodzących w bezpośredni kontakt z produktem

Forma szkolenia:  ZDALNE NA ZAMÓWIENIE (TRENER ONLINE) DLA GRUPY PRACOWNIKÓW

Cena brutto (za usługę/grupę):

13 407,00 zł

Cena netto (za usługę/grupę): 10 900,00 zł

szt.

[ISO 14644-1] Kwalifikacja pomieszczeń i stref czystych (Cleanroom)

[ISO 14644-1] Kwalifikacja pomieszczeń i stref czystych (Cleanroom)
[ISO 14644-1] Kwalifikacja pomieszczeń i stref czystych (Cleanroom)


Forma świadczenia usługi:  POMIAR NA MIEJSCU U KLIENTA

Cena brutto (za usługę/grupę):

5 166,00 zł

Cena netto (za usługę/grupę): 4 200,00 zł

szt

Badanie integralności filtrów HEPA i ULPA

Badanie integralności filtrów HEPA i ULPA
Badanie integralności filtrów HEPA i ULPA


Forma świadczenia usługi:  POMIAR NA MIEJSCU U KLIENTA

Cena brutto (za usługę/grupę):

2 952,00 zł

Cena netto (za usługę/grupę): 2 400,00 zł

szt

Prędkość i jednorodność przepływu powietrza pod filtrami HEPA i ULPA

Prędkość i jednorodność przepływu powietrza pod filtrami HEPA i ULPA
Prędkość i jednorodność przepływu powietrza pod filtrami HEPA i ULPA


Forma świadczenia usługi:  POMIAR NA MIEJSCU U KLIENTA

Cena brutto (za usługę/grupę):

2 214,00 zł

Cena netto (za usługę/grupę): 1 800,00 zł

Krotność wymiany powietrza/ ilość wymian powietrza w pomieszczeniach

Krotność wymiany powietrza/ ilość wymian powietrza w pomieszczeniach
Krotność wymiany powietrza/ ilość wymian powietrza w pomieszczeniach


Forma świadczenia usługi:  POMIAR NA MIEJSCU U KLIENTA

Cena brutto (za usługę/grupę):

3 936,00 zł

Cena netto (za usługę/grupę): 3 200,00 zł

szt

Testy dymne - wizualizacja kierunku przepływu powietrza w strefach czystych, ocena laminarności przepływu powietrza

Testy dymne - wizualizacja kierunku przepływu powietrza w strefach czystych, ocena laminarności przepływu powietrza
Testy dymne - wizualizacja kierunku przepływu powietrza w strefach czystych, ocena laminarności przepływu powietrza


Forma świadczenia usługi:  POMIAR NA MIEJSCU U KLIENTA

Cena brutto (za usługę/grupę):

2 214,00 zł

Cena netto (za usługę/grupę): 1 800,00 zł

Czas regeneracji pomieszczenia (recovery test)

Czas regeneracji pomieszczenia (recovery test)
Czas regeneracji pomieszczenia (recovery test)


Forma świadczenia usługi:  POMIAR NA MIEJSCU U KLIENTA

Cena brutto (za usługę/grupę):

3 444,00 zł

Cena netto (za usługę/grupę): 2 800,00 zł

Temperatura i wilgotność powietrza w pomieszczeniach

Temperatura i wilgotność powietrza w pomieszczeniach
Temperatura i wilgotność powietrza w pomieszczeniach


Forma świadczenia usługi:  POMIAR NA MIEJSCU U KLIENTA

Cena brutto (za usługę/grupę):

2 755,20 zł

Cena netto (za usługę/grupę): 2 240,00 zł

Wilgotność sprężonego powietrza (ciśnieniowy punkt rosy)

Wilgotność sprężonego powietrza (ciśnieniowy punkt rosy)
Wilgotność sprężonego powietrza (ciśnieniowy punkt rosy)


Forma świadczenia usługi:  POMIAR NA MIEJSCU U KLIENTA

Cena brutto (za usługę/grupę):

3 198,00 zł

Cena netto (za usługę/grupę): 2 600,00 zł

szt

Zawartość aerozolu oleju w sprężonym powietrzu

Zawartość aerozolu oleju w sprężonym powietrzu
Zawartość aerozolu oleju w sprężonym powietrzu


Forma świadczenia usługi:  POMIAR NA MIEJSCU U KLIENTA

Cena brutto (za usługę/grupę):

4 674,00 zł

Cena netto (za usługę/grupę): 3 800,00 zł

szt

Badania mikrobiologiczne sprężonego powietrza

Badania mikrobiologiczne sprężonego powietrza
Badania mikrobiologiczne sprężonego powietrza


Forma świadczenia usługi:  POMIAR NA MIEJSCU U KLIENTA

Cena brutto (za usługę/grupę):

4 674,00 zł

Cena netto (za usługę/grupę): 3 800,00 zł

szt

Kalibracja czujników temperatury, termometrów, pętli pomiaru temperatury

Kalibracja czujników temperatury, termometrów, pętli pomiaru temperatury
Kalibracja czujników temperatury, termometrów, pętli pomiaru temperatury


Forma świadczenia usługi:  POMIARY NA MIEJSCU U KLIENTA, POMIARY W LABORATORIUM

Cena brutto (za usługę/grupę):

479,70 zł

Cena netto (za usługę/grupę): 390,00 zł

szt

 

 

Kierownictwo Cleanroom jest odpowiedzialne za zapewnienie, że systemy wspomagające pracę pomieszczeń czystych działają w sposób zgodny z założeniami projektowymi. Systemy pomocnicze mogą obejmować system klimatyzacji i wentylacji (HVAC), sprężone powietrze i inne gazy (np. sprężony azot), wodę oczyszczaną, inne media (para, energia elektryczna). Awaria jakiegokolwiek mechanicznego systemu wsparcia może poważnie wpłynąć na czystość i działanie pomieszczenia czystego. Zapisy i procedury dokumentujące działanie systemów pomocniczych, które zapewniają i utrzymują pomieszczenie czyste, powinny być zawsze łatwo dostępne. 

Dokumentacja systemów będących na wyposażeniu pomieszczenia czystego powinna zawierać m.in. rysunki instalacyjne, wyniki kwalifikacji instalacyjnej i operacyjnej systemów zainstalowanych w pomieszczeniu.

Systemy mechaniczne i elektryczne zainstalowane w Cleanroom powinny posiadać pełny zestaw instrukcji obsługi i konserwacji. Instrukcje obsługi i konserwacji powinny zawierać wyjaśnienie działania systemów i ich wpływu na czystość pomieszczeń. Instrukcje powinny opisywać zasady stosowane do sprawdzania i inspekcji wszystkich krytycznych komponentów przed uruchomieniem danych systemów. Procedury awaryjnego wyłączenia i procedury rozruchu po nieplanowanych przestojach powinny być również udokumentowane.

Monitorowanie wydajności instalacji jest niezbędne do wykazania zadowalającego działania pomieszczenia czystego. Udokumentowane harmonogramy i procedury, które określają wymagane testy i częstotliwość badań, są potrzebne do wykazania określonych klasyfikacji pomieszczeń czystych. 

Nieplanowane przestoje mogą niekorzystnie wpłynąć na produktywność i wprowadzić zanieczyszczenia do pomieszczeń czystych. Należy przeprowadzać bieżące sprawdzenia wydajności oraz prowadzić konserwację zapobiegawczą w celu zminimalizowania zanieczyszczenia Cleanroom. Procedury napraw i konserwacji powinny zawierać środki ostrożności, które pomogą zminimalizować i powstrzymać zanieczyszczenie pomieszczenia czystego. Badania mogą być również konieczne w celu upewnienia się, że uruchamiany ponownie sprzęt jest czysty i zgodny ze specyfikacją procesu.

Skuteczna konserwacja urządzeń w środowisku zgodnym z GMP wymaga prowadzenia udokumentowanej analizy przyczyn problemów, prowadzenia szczegółowych zapisów co do wymienianych części/podzespołów, daty, godziny i personelu wykonującego prace techniczne. Harmonogramy i wykresy konserwacji zapobiegawczej powinny być w razie potrzeby aktualizowane. Okresowa analiza prowadzonych zapisów może pomóc w ulepszeniu programu prewencyjnego utrzymania ruchu i pomóc w optymalizacji zarządzania pomieszczeniem czystym i jego wyposażeniem.

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl