SZKOLENIA: Dobra Praktyka Laboratoryjna 

| GLP | ISO 17025 | ISO 15189 | Szkolenie Dobra Praktyka Laboratoryjna | Zasady GLP | Wymagania Dobrej Praktyki Laboratoryjnej | 

Zasady Dobrej Praktyki Laboratoryjnej (GLP/DPL) zostały określone w celu zapewnienia jakości, wiarygodności i porównywalności wyników badań dostarczanych przez laboratoria badawcze. Laboratoria postępujące zgodnie z wymaganiami Dobrej Praktyki Laboratoryjnej w dużej pracują zgodnie również z wymaganiami normy ISO 17025 i ISO 15189, dlatego zgodność z GLP może być pierwszym etapem do uzyskania akredytacji przez laboratorium. 

Dobra Praktyka Laboratoryjna – szkolenia

Szkolenia z zakresu Dobrej Praktyki Laboratoryjnej koncentrują się w szczególności na omówieniu następujących obszarów: walidacja metod pomiarowych, szacowanie niepewności pomiaruwymagania techniczne normy ISO 17025, spójność pomiarowasterowanie jakością badań, karty kontrolnekwalifikacja urządzeń. Wartościowe szkolenie Dobra Praktyka Laboratoryjna powinno więc być zbudowane z szeregu modułów, które podejmują tematykę organizacji pracy w najważniejszych obszarach technicznych technicznych laboratorium. Szkolenia z powyższego zakresu znajdą Państwo w ofercie Biura Naukowo-Technicznego SIGMA. Ze względu na obszerność tematu, jakim jest Dobra Praktyka Laboratoryjna, szkolenia podzieliliśmy na jednodniowe kursy dedykowane poszczególnym zagadnieniom GLP. Zasady GLP m.in. odnoszące się do walidacji metod pomiarowych, czy procedur obliczania niepewności pomiarowych, są zagadnieniami złożonymi i powinno się im w trakcie szkolenia poświęcić właściwą uwagę. Pełną listę szkoleń adresowanych do pracowników laboratoriów znajdą Państwo pod linkiem: https://www.bnt-sigma.pl/Szkolenia-dla-laboratoriow-badawczych

Dobra Praktyka Laboratoryjna – wymagania szczegółowe

Oprócz udziału w szkoleniach poświęconych Dobrej Praktyce Laboratoryjnej, zachęcamy również do bezpośredniej analizy aktów prawnych regulujących wymagania GLP/DPL:

  • Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. Nr 63, poz. 322 z późn. zm.), w szczególności w art. 2 pkt 25, art. 13 ust. 1, art. 16, art. 17 i art. 87 ust. 3,
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie Dobrej Praktyki Laboratoryjnej i wykonywania badań zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Laboratoryjnej (Dz. U. z 2013 r. poz. 655)
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie nadania statutu Biuru do spraw Substancji Chemicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1953), w szczególności w § 1 rozporządzenia oraz w § 3, § 7 załącznika do tego rozporządzenia,
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie wysokości i sposobu wnoszenia opłat przez jednostki badawcze za kontrolę i weryfikację spełniania zasad Dobrej Praktyki Laboratoryjnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 723).
  • Decyzja Rady 89/569/EWG z dnia 28 lipca 1989 r. o przyjęciu przez Europejską Wspólnotę Gospodarczą decyzji/zalecenia OECD w sprawie przestrzegania zasad Dobrej Praktyki Laboratoryjnej
  • Dyrektywa 2004/10/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie harmonizacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do stosowania zasad Dobrej Praktyki Laboratoryjnej i weryfikacji jej stosowania na potrzeby badań substancji chemicznych.
  • Rekomendacje OECD dotyczące monitorowania zgodności badań z zasadami Dobrej Praktyki Laboratoryjnej wskazane w Dyrektywie 2004/9/WE Parlamentu  Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie kontroli i weryfikacji Dobrej Praktyki Laboratoryjnej.   

W powyższych dokumentach znajdziemy szczegółowe wymagania dotyczące: zasobów w laboratorium (organizacja i struktura laboratorium, kompetencje personelu, pomieszczenia i wyposażenie laboratorium), zasady prowadzenia badań (plany badań, procedury i instrukcje stanowiskowe, odpowiedzialność laborantów i kierowników badań), dokumentacji systemu zarządzania jakością (wydawanie dokumentów sprawozdania z badań, archiwizacja dokumentów), metody nadzoru nad jakością badań (sprawdzenia wewnętrzne, porównania wewnątrzlaboratoryjne, porównania międzylaboratoryjne, badania biegłości).

Poszukują Państwo szkoleń technicznych z zakresu Dobrej Praktyki Laboratoryjnej? Zapraszamy do skorzystania z usług BNT SIGMA.

 

Dobra Praktyka Laboratoryjna - Szkolenia

Program "3SIGMA" do zarządzania kartami kontrolnymi w laboratorium + szkolenie "Potwierdzanie ważności wyników badań"

Program "3SIGMA" do zarządzania kartami kontrolnymi w laboratorium + szkolenie "Potwierdzanie ważności wyników badań"
Program "3SIGMA" do zarządzania kartami kontrolnymi w laboratorium + szkolenie "Potwierdzanie ważności wyników badań"


Forma świadczenia usługi:  OPROGRAMOWANIE + SZKOLENIE ONLINE
W cenie wsparcie email po szkoleniu: DLA SZCZEGÓŁOWEGO OMÓWIENIA PRZYPADKÓW PAŃSTWA LABORATORIUM

Cena brutto (za usługę/grupę):

16 605,00 zł

Cena netto (za usługę/grupę): 13 500,00 zł

szt
  • nowość

Spójność pomiarowa w laboratorium badawczym, nadzór nad sprzętem kontrolno-pomiarowym

Spójność pomiarowa w laboratorium badawczym, nadzór nad sprzętem kontrolno-pomiarowym
Spójność pomiarowa w laboratorium badawczym, nadzór nad sprzętem kontrolno-pomiarowym

Forma szkolenia: ZDALNE NA ZAMÓWIENIE (TRENER ONLINE)
W cenie wsparcie email po szkoleniu: DLA SZCZEGÓŁOWEGO OMÓWIENIA PRZYPADKÓW PAŃSTWA LABORATORIUM

Cena brutto (za usługę/grupę):

4 182,00 zł

Cena netto (za usługę/grupę): 3 400,00 zł

szt.

Weryfikacja i walidacja metod badawczych

Weryfikacja i walidacja metod badawczych
Weryfikacja i walidacja metod badawczych

Forma szkolenia: ZDALNE NA ZAMÓWIENIE (TRENER ONLINE)
W cenie wsparcie email po szkoleniu: DLA SZCZEGÓŁOWEGO OMÓWIENIA PRZYPADKÓW PAŃSTWA LABORATORIUM

Cena brutto (za usługę/grupę):

4 182,00 zł

Cena netto (za usługę/grupę): 3 400,00 zł

szt

Potwierdzanie ważności wyników badań w laboratorium - karty kontrolne, badania biegłości, narzędzia statystyczne

Potwierdzanie ważności wyników badań w laboratorium - karty kontrolne, badania biegłości, narzędzia statystyczne
Potwierdzanie ważności wyników badań w laboratorium - karty kontrolne, badania biegłości, narzędzia statystyczne

Forma szkolenia: ZDALNE NA ZAMÓWIENIE (TRENER ONLINE)
W cenie wsparcie email po szkoleniu: DLA SZCZEGÓŁOWEGO OMÓWIENIA PRZYPADKÓW PAŃSTWA LABORATORIUM

Cena brutto (za usługę/grupę):

4 182,00 zł

Cena netto (za usługę/grupę): 3 400,00 zł

szt.

Szacowanie niepewności pomiaru - niepewność metody badawczej, niepewność etapu pobierania próbki, zasady decyzyjne w ocenie zgodności

Szacowanie niepewności pomiaru - niepewność metody badawczej, niepewność etapu pobierania próbki, zasady decyzyjne w ocenie zgodności
Szacowanie niepewności pomiaru - niepewność metody badawczej, niepewność etapu pobierania próbki, zasady decyzyjne w ocenie zgodności

Forma szkolenia: ZDALNE NA ZAMÓWIENIE (TRENER ONLINE)
W cenie wsparcie email po szkoleniu: DLA SZCZEGÓŁOWEGO OMÓWIENIA PRZYPADKÓW PAŃSTWA LABORATORIUM

Cena brutto (za usługę/grupę):

4 182,00 zł

Cena netto (za usługę/grupę): 3 400,00 zł

szt.

IQ/ OQ/ PQ - kwalifikacja i testy odbiorowe urządzeń laboratoryjnych

IQ/ OQ/ PQ  - kwalifikacja i testy odbiorowe urządzeń laboratoryjnych
IQ/ OQ/ PQ - kwalifikacja i testy odbiorowe urządzeń laboratoryjnych

Forma szkolenia: ZDALNE NA ZAMÓWIENIE (TRENER ONLINE)
W cenie wsparcie email po szkoleniu: DLA SZCZEGÓŁOWEGO OMÓWIENIA PRZYPADKÓW PAŃSTWA LABORATORIUM

Cena brutto (za usługę/grupę):

5 535,00 zł

Cena netto (za usługę/grupę): 4 500,00 zł

szt.

Lab Academy - Doskonalenie kompetencji technicznych pracowników laboratoriów badawczych (4 dni szkoleniowe)

Lab Academy - Doskonalenie kompetencji technicznych pracowników laboratoriów badawczych (4 dni szkoleniowe)
Lab Academy - Doskonalenie kompetencji technicznych pracowników laboratoriów badawczych (4 dni szkoleniowe)

Forma szkolenia: ZDALNE NA ZAMÓWIENIE (TRENER ONLINE)
W cenie wsparcie email po szkoleniu: DLA SZCZEGÓŁOWEGO OMÓWIENIA PRZYPADKÓW PAŃSTWA LABORATORIUM

Cena brutto (za usługę/grupę):

12 177,00 zł

Cena netto (za usługę/grupę): 9 900,00 zł

szt.

Wymagania PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02

Wymagania PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02
Wymagania PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02

Forma szkolenia: ZDALNE NA ZAMÓWIENIE (TRENER ONLINE)
W cenie wsparcie email po szkoleniu: DLA SZCZEGÓŁOWEGO OMÓWIENIA PRZYPADKÓW PAŃSTWA LABORATORIUM

Cena brutto (za usługę/grupę):

6 027,00 zł

Cena netto (za usługę/grupę): 4 900,00 zł

szt.

Program "3SIGMA" do zarządzania kartami kontrolnymi w laboratorium

Program "3SIGMA" do zarządzania kartami kontrolnymi w laboratorium
Program "3SIGMA" do zarządzania kartami kontrolnymi w laboratorium


Forma świadczenia usługi:  OPROGRAMOWANIE

Cena brutto (za usługę/grupę):

11 685,00 zł

Cena netto (za usługę/grupę): 9 500,00 zł

szt
  • nowość
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl