Walidacja i kontrola procesu sterylizacji w autoklawie z wykorzystaniem testów biologicznych

Dostępność usługi: Usługa dostępna - wypełnij formularz poniżej
Czas realizacji usługi: Raport do 14 dni od wykonania pomiarów
Cena brutto: 3 936,00 zł 3936.00
Cena netto (za usługę/grupę): 3 200,00 zł
ilość szt

towar niedostępny

* - Pole wymagane

Szczegółowy opis

Walidacja i kontrola procesu sterylizacji w autoklawie z wykorzystaniem testów biologicznych

 

Testy biologiczne do autoklawów (np. Sporal A, testy fiolkowe, testy ampułkowe) wykorzystuje się zarówno podczas kwalifikacji procesowej autoklawów (PQ) oraz walidacji procesów sterylizacji, jak i jako element okresowej kontroli pracy autoklawu / okresowej kontroli skuteczności prowadzonych w autoklawie procesów dekontaminacji.

W przypadku procesów sterylizacji parą wodą wykorzystuje się w testach wskaźniki biologiczne zawierające zdolne do życia przetrwalniki (spory) Geobacillus stearothermophilus ATCC 7953. Inaktywacja tego termoopornego drobnoustroju będzie bezpośrednim dowodem osiągnięcia przez autoklaw wymaganych warunków sterylizacji (temperatury sterylizacji, czasu sterylizacji, ciśnienia sterylizacji, odpowiedniej penetracji pary do wsadu / wnętrza pakietu) i tym samym bezpośrednim dowodem biobójczej skuteczności prowadzonego procesu sterylizacji.

Zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 11138-1, podczas kontroli procesu sterylizacji w autoklawie:

 • testy biologiczne umieszcza się w punktach autoklawu / punktach wsadu stanowiących największe utrudnienie dla medium sterylizującego (pary),
 • ich zastosowana ilość testów biologicznych powinna uwzględniać wielkość komory autoklawu oraz wnioski z uprzednio przeprowadzonych badań (badań wskaźników biologicznych, pomiarów rozkładu temperatur w autoklawie, pomiarów penetracji ciepła do wsadu),
 • umieszczona jednorazowo w autoklawie ilość testów biologicznych nie jest rozumiana jako "powtórzenia" ponieważ w trakcie jednego cyklu sterylizacji nie zostaje odzwierciedlona potencjalna zmienność parametrów sterylizacji (temperatura, czas, ciśnienie).

Norma PN-EN ISO 11138-1 jasno wskazuje, że badania z wykorzystaniem testów biologicznych stanowią uzupełnienie dla badań termometrycznych (pomiarów temperaturowych) lub testów z wykorzystaniem wskaźników chemicznych - metody biologicznej nigdy nie stosuje się więc jako samodzielnej metody wykazania skuteczności prowadzonych w autoklawie procesów sterylizacji. Wyniki badań wskaźników biologicznych, obok wyników badania rozkładu temperatur w autoklawie oraz wyników dostarczonej do wsadu wartości sterylizacyjnej F0, stanowią dokumentację potwierdzającą prawidłowy nadzór nad autoklawem oraz właściwą kontrolę procesu sterylizacji i są wymagane przez organy kontrolujące skuteczność tego procesu (SANEPID, jednostki certyfikujące systemy zarządzania jakością np. w przypadku produkcji wyrobów medycznych poddawanych procesom sterylizacji, inne).


Biuro Naukowo-Techniczne SIGMA świadczy usługi z zakresu oceny skuteczności procesów sterylizacji parą wodną:

 • z wykorzystaniem testów biologicznych (testy fiolkowe Bionova BT20 zawierające przetrwalniki Geobacillus stearothermophilus ATCC 7953, o czasie inkubacji 24h)
 • z wykorzystaniem metody termometrycznej (pomiary temperaturowe w komorze autoklawu oraz we wsadzie łącznie z wyznaczeniem dostarczonej do wsadu wartości sterylizacyjnej F0).

 

Usługi walidacji oraz kontroli procesu sterylizacji w autoklawie z zastosowaniem testów biologicznych świadczymy m.in. dla:

 • Gabinetów Stomatologicznych
 • Zakładów Opieki Zdrowotnej
 • Aptek
 • Gabinetów Medycyny Estetycznej
 • Kabinetów Kosmetycznych
 • Laboratoriów
 • Producentów Wyrobów Medycznych
 • Innych użytkowników autoklawów parowych (zgodnych z PN-EN 285 lub PN-EN ISO 13060)

Skontaktuj się z naszą firmą w celu ustalenia wymaganego zakresu prac oraz wyceny usługi.

 

 


Przebieg realizacji usługi1. Omówienie z Klientem (telefonicznie, mailowo):

 • Statusu urządzenia (pierwsze / kolejne badania dla ocenianego procesu/programu sterylizacji);

 • Informacji na temat ilości rodzajów wsadów, ilości procesów/programów sterylizacji które należy ocenić;

 • Ewentualnych specyficznych wymagań zamawiającego np. odnośnie metodyki pomiarów, języka raportowania;

 • Ewentualnych specyficznych ograniczeń po stronie zamawiającego np. sposób, typowy czas załadunku i rozładunku koszy.

2. Wspólne uzgodnienie planu testów, w szczególności:

 • Rodzaju wsadu i parametrów sterylizacji;

 • Ilości wskaźników biologicznych w każdym z cykli sterylizacji;

 • Ilości serii pomiarowych;

 • Opcjonalnie: innych testów do wykonania (np. rozkład temperatur w komorze, testy penetracji ciepła, obliczenie wartości F0).

3. Wykonanie u zamawiającego serii pomiarów zgodnie z ustalonym planem.

4. Opracowanie raportu - maksymalnie w ciągu 14 dni od zakończenia testów inżynier ds walidacji BNT SIGMA opracowuje raport, który zawiera m.in.: analizę otrzymanych danych, schematy rozmieszczenia wskaźników.

 


Wykorzystywany sprzęt badawczyW biologicznej kontroli procesu sterylizacji w autoklawie wykorzystujemy:

 • Testy biologiczne zawierające przetrwalniki Geobacillus stearothermophilus ATCC 7953 zgodne z ISO 11138-1 (przeznaczone do oceny procesów sterylizacji prowadzonych z wykorzystaniem ciepła wilgotnego - autoklawy parowe).
  Typowa charakterystyka biowskaźników:
  - Zawartość sporów: 2x10^6 CFU
  - D-Value (w 121C): 1,9 min
  - z-value: 17,6 min
 • Mobilny suchy blok do inkubacji wskaźników biologicznych (temperatura inkubacji 55-62C) umożliwiający jednoczesną inkubację do 24 sztuk wskaźników, wyposażony w niezależne źródło zasilania. Dzięki powyższemu rozwiązaniu możliwe jest rozpoczęcie inkubacji bezpośrednio po zakończeniu danego cyklu sterylizacji (i dokładanie kolejnych wskaźników do inkubacji po zakończeniu kolejnych cykli sterylizacji/serii pomiarowych).
 • Bezprzewodowe rejestratory temperatury (do 26 sztuk) - w przypadku zamówienia testów termometrycznych
  Dokładność lepsza niż ±0,1°C; rozdzielczość 0,01°C; zakres pomiarowy 25-140°C; zanurzalne, zatapialne, o szybkim czasie odpowiedzi dzięki sondzie o szerokości 3mm.
 • Bezprzewodowy rejestrator ciśnienia (2 sztuki)  - w przypadku zamówienia testów termometrycznych
  Dokładność lepsza niż ± 15 mbar, rozdzielczość 2mbar, zakres pomiarowy 50mbar-5bar.

 

Biologiczną kontrolę procesu sterylizacji wykonujemy w oparciu o procedurę badawczą "PB-07 - Walidacja i kontrola procesu sterylizacji w autoklawie z wykorzystaniem wskaźników biologicznych". Procedura ta jest zgodna z wymaganiami norm: 

 • PN-EN ISO 17665-1 Sterylizacja produktów stosowanych w ochronie zdrowia – Ciepło wilgotne. Część 1: Wymagania dotyczące opracowywania, walidacji i rutynowej kontroli procesu sterylizacji wyrobów medycznych.
 • PN-EN ISO 11138-1 Sterylizacja produktów stosowanych w ochronie zdrowia – Wskaźniki biologiczne. Część 1: Wymagania ogólne.
 • PN-EN ISO 11138-3 Sterylizacja produktów stosowanych w ochronie zdrowia – Wskaźniki biologiczne. Część 3: Wskaźniki biologiczne dla procesów sterylizacji ciepłem wilgotnym
 • PN-EN ISO 11138-7 Sterylizacja produktów stosowanych w ochronie zdrowia – Wskaźniki biologiczne . Część 7: Wytyczne dotyczące wyboru, stosowania i interpretacji wyników.Walidacja i kontrola procesu sterylizacji w autoklawie z wykorzystaniem wskaźników biologicznych - cena usługi

 

Usługa realizowana w ciągu jednego dnia pomiarowego (trzy serie pomiarowe, z wykorzystaniem 6 wskaźników biologicznych w każdej z serii pomiarowej): typowo 3200 PLN netto + koszty dojazdu (+ 23% VAT).

W przypadku połączenia pomiarów z wykorzystaniem biowskaźników z pomiarami termometrycznymi oraz pomiarami ciśnienia w autoklawie (kwalifikacja OQ/PQ autoklawu składająca się z: pomiarów rozkładu temperatury w komorze pustej, pomiarów ciśnienia, pomiarów rozkładu temperatury w komorze z załadunkiem, pomiarów penetracji ciepła do wsadu, pomiarów z wykorzystaniem wskaźników biologicznych), typowo 6.400 - 7.900 PLN netto + koszty dojazdu (+ 23% VAT). Skontaktuj się z nami w celu dokładnej wyceny usługi.

 


KONTAKT W SPRAWIE POMIARÓW: 
Email: info@bnt-sigma.pl
Telefon: 530 30 90 30


 

Produkty powiązane

Inne (50)

23 września 2023

Co to jest test sporal do kontroli sterylizacji parą wodną w autoklawie? Test sporal to biologiczny wskaźnik używany do kontrolowania skuteczności procesu sterylizacji parą wodną w autoklawie. Jest to szybka i wydajna metoda sprawdzenia, czy proces sterylizacji był skuteczny.

23 września 2023

Ile szt testów sporalnych powinno się użyć podczas jednego cyklu kontroli sterylizacji? Podczas jednego cyklu kontroli sterylizacji parą wodną w autoklawie, powinno się użyć minimum 6 szt testów sporalnych.

23 września 2023

Jak działa ampułkowy test do autoklawu sterylizacji parą wodną? Ampułkowy test do autoklawu zawiera materiał biologiczny, który pod wpływem sterylizacji ulega zniszczeniu. Po procesie sterylizacji, roztwór w ampułce jest przekładany do inkubatora. W przypadku nieprawidłowego procesu sterylizacji, pożywka w ampułce zmienia kolor, co jest sygnałem o nieskuteczności procesu.

23 września 2023

Jakie są opinie o testach sporalnego wskaźnika kontroli sterylizacji? Większość opinii o testach sporalnego wskaźnika kontroli sterylizacji jest pozytywna. Użytkownicy uważają tę metodę za skuteczną i efektywną w kontroli procesu sterylizacji.

23 września 2023

Co to jest biologiczny wskaźnik sporal? Biologiczny wskaźnik sporal to narzędzie używane do monitorowania skuteczności procesu sterylizacji w autoklawie. Wskaźnik taki zawiera spory bakterii oporne na proces sterylizacji. Po wykonaniu procesu, spory te powinny być zabite, co świadczy o skuteczności procesu.

23 września 2023

Co to jest test Sterim do kontroli sterylizacji parą wodną w autoklawie? Test Sterim to zaawansowane narzędzie używane do kontroli sterylizacji parą wodną w autoklawie. Jest to test biologiczny, który wykorzystuje ampulki z biologicznym materiałem, w celu monitorowania procesu sterylizacji.

23 września 2023

Jak często powinno się wykonywać okresowe sprawdzenie skuteczności procesu sterylizacji? Zaleca się wykonywanie okresowego sprawdzenia skuteczności procesu sterylizacji co najmniej raz na miesiąc.

23 września 2023

Jakie są sytuacje, w których może nastąpić zmiana koloru testu Sporal? Zmiana koloru testu sporalnego zazwyczaj świadczy o nieprawidłowo przeprowadzonym procesie sterylizacji. Może nastąpić na skutek niewłaściwej temperatury, niewłaściwego czasu sterylizacji albo niepoprawnego zastosowania testu.

23 września 2023

Co to jest test Mercontrol do sterylizacji parą wodną w autoklawie? Mercontrol to typ biologicznego wskaźnika wykorzystywanego do monitorowania skuteczności procesu sterylizacji parą wodną w autoklawie. Jest to biowskaźnik, który składa się z ampulek z materiałem biologicznym.

23 września 2023

Jakie są skutki nieprawidłowego procesu sterylizacji parą wodną? Nieprawidłowy proces sterylizacji parą wodną w autoklawie może prowadzić do powiększania populacji mikroorganizmów na sterilizowanych narzędziach, co stanowi poważne ryzyko dla zdrowia pacjentów. Dlatego regularna kontrola skuteczności sterylizacji za pomocą testów biologicznych jest kluczowa.

12 grudnia 2023

Co to są wskaźniki chemiczne w kontekście sterylizacji parowej? Wskaźniki chemiczne są specjalnymi urządzeniami kontrolującymi skuteczność procesu sterylizacji parowej. Zmieniają kolor w odpowiedzi na spełnienie określonego zestawu parametrów procesu, na przykład czasu i temperatury.

12 grudnia 2023

Jaki jest cel stosowania wskaźników sterylizacji w procesie sterylizacji? Celem stosowania wskaźników sterylizacji jest monitorowanie i kontrola procesu sterylizacji. Umożliwiają one stwierdzenie, czy sterylizacja była skuteczna, oraz pomagają w identyfikacji problemów mogących wpłynąć na skuteczność procesu.

12 grudnia 2023

Jakie typy wskaźników chemicznych są dostępne? Wskaźniki chemiczne można podzielić na różne klasy, od klasy 1 do klasy 6, zgodnie z normą ISO 11140-1. Klasy te reprezentują różne poziomy złożoności wskaźnika i różne parametry procesu, które wskaźnik jest w stanie monitorować.

12 grudnia 2023

Co to jest test chemiczny w kontekście sterylizacji parowej? Test chemiczny jest rodzajem testu kontrolnego stosowanego w procesie sterylizacji parowej. Zawiera wskaźnik chemiczny, który reaguje na konkretne warunki procesu i zmienia kolor po skutecznej sterylizacji.

12 grudnia 2023

Jakie są różnice między wskaźnikami sterylizacji i testami kontrolnymi? Testy kontrolne są zazwyczaj bardziej skomplikowane i dokładniejsze niż wskaźniki sterylizacji. Testy kontrolne mogą obejmować więcej parametrów procesu i często są stosowane do kontroli całego procesu sterylizacji, podczas gdy wskaźniki są zazwyczaj używane do monitorowania konkretnych aspektów procesu.

12 grudnia 2023

Co to są zintegrowane wskaźniki sterylizacji? Zintegrowane wskaźniki sterylizacji to urządzenia, które mierzą wiele parametrów procesu sterylizacji jednocześnie. Zwykle zawierają wskaźnik chemiczny, który reaguje na różne warunki procesu sterylizacji.

12 grudnia 2023

Jakie wskaźniki są używane w procesie sterylizacji parą wodną? W procesie sterylizacji parą wodną najczęściej używane są wskaźniki chemiczne klasy 4, 5 i 6. Są one zaprojektowane do reagowania na różne warunki procesu, takie jak temperatura, czas, wilgotność i ciśnienie parowe.

12 grudnia 2023

Jak używać wskaźników do sterylizacji w praktyce? Wskaźniki do sterylizacji umieszcza się w sterylizatorze wraz z przedmiotami do sterylizacji. Po zakończeniu procesu sterylizacji wskaźnik powinien zmienić kolor, co jest sygnałem, że proces sterylizacji przebiegł pomyślnie.

12 grudnia 2023

Czy wskaźniki chemiczne są jedynym narzędziem do kontroli sterylizacji? Nie, wskaźniki chemiczne są jednym z wielu narzędzi do kontroli sterylizacji. Inne metody obejmują testy biologiczne, testy fizyczne i pomiary parametrów procesu. Wybór odpowiedniej metody zależy od wielu czynników, takich jak typ sterylizatora i specyfika procesu sterylizacji.

12 grudnia 2023

Jakie są wymagania dotyczące testów kontroli sterylizacji? Wymagania dotyczące testów kontroli sterylizacji są określone w normach i przepisach, takich jak norma EN-ISO 11140-1. Testy należy przeprowadzić regularnie, aby zapewnić skuteczność procesu sterylizacji i bezpieczeństwo pacjentów.

12 grudnia 2023

Co to są wskaźniki chemiczne używane w sterylizacji parowej? Wskaźniki chemiczne to specjalne urządzenia wykorzystywane do monitorowania procesu sterylizacji parowej. Zamieniają kolor na podstawie ekspozycji na określone warunki, takie jak temperatura, czas i wilgotność. Są różnego rodzaju, w tym wskaźniki paskowe, testy kontroli i wskaźniki typu 5, określane jako zintegrowane wskaźniki.

12 grudnia 2023

Co oznacza wskaźnik sterylizacji typ 5? Wskaźnik sterylizacji typu 5, również znany jako chemiczny klasy 5, jest zintegrowanym wskaźnikiem, który mierzy wszystkie krytyczne parametry procesu sterylizacji parowej. Uznawany jest za "złoty standard" w zakresie kontroli sterylizacji, ponieważ jest w stanie zapewnić najdokładniejsze wyniki.

12 grudnia 2023

Jak działa test chemiczny typ 5 do monitorowania procesu sterylizacji parowej? Test chemiczny typ 5 monitoruje wszystkie krytyczne parametry procesu sterylizacji parowej, takie jak czas, temperatura i wilgotność. Przekazuje rzetelne informacje o przebiegu procesu poprzez zmianę koloru w odpowiedzi na te parametry. Tego typu zintegrowane wskaźniki są najdokładniejszymi wskaźnikami dostępnymi na rynku.

12 grudnia 2023

Jakie są rodzaje wskaźników do kontroli sterylizacji parowej? Istnieje wiele różnych rodzajów wskaźników do sterylizacji parowej. Niektóre z najpopularniejszych to paskowy wskaźnik sterylizacji, chemiczny klasy 5 zintegrowany wskaźnik oraz testy kontroli, które mierzą konkretne parametry procesu, takie jak temperatura czy czas ekspozycji.

12 grudnia 2023

Czym jest sterylizator parowy? Sterylizator parowy, inaczej autoklaw, to urządzenie służące do sterylizacji poprzez narażenie na wysoką temperaturę i wilgotność. Najczęściej wykorzystuje parę wodną pod ciśnieniem, choć istnieją też metody sterylizacji gorącym powietrzem.

12 grudnia 2023

Jak przygotować się do testowania sterylizacji? Przede wszystkim, należy dokładnie przeczytać instrukcje dostarczone przez producenta testów lub wskaźników sterylizacji. Oprócz tego, przed przeprowadzeniem testu, sterylizator powinien być prawidłowo wymyty i oczyszczony. Po uruchomieniu testu, należy regularnie kontrolować parametry procesu, takie jak czas i temperatura.

12 grudnia 2023

Czy mogę użyć wskaźnika chemicznego do innych procesów niż sterylizacja parowa? Wskaźniki chemiczne są zaprojektowane specyficznie do monitorowania określonych procesów, takich jak sterylizacja parowa. Nie zaleca się ich użycia do monitorowania procesów, dla których nie były one zaprojektowane, takich jak dezynfekcja czy inne metody sterylizacji, ponieważ może to prowadzić do niewłaściwych wyników.

12 grudnia 2023

Co powinienem zrobić, jeśli wskaźnik sterylizacji nie zmieni koloru po zakończeniu procesu? Jeśli wskaźnik sterylizacji nie zmieni koloru po zakończeniu procesu, może to oznaczać, że proces sterylizacji nie został przeprowadzony prawidłowo lub że wskaźnik jest wadliwy. W takiej sytuacji, zaleca się powtórzenie testu z użyciem nowego wskaźnika. Jeżeli problem się powtórzy, warto skonsultować się ze specjalistą lub producentem wskaźnika.

12 grudnia 2023

Jaka jest różnica między wskaźnikami biologicznymi a chemicznymi w kontroli sterylizacji? Wskaźniki biologiczne to testy, które wykorzystują żywe mikroorganizmy odporne na proces sterylizacji, aby ocenić skuteczność procesu. Z drugiej strony, wskaźniki chemiczne do sterylizacji reagują na zmiany krytycznych parametrów procesu, takich jak czas, temperatura i wilgotność, dając natychmiastowy wstępny wynik skuteczności sterylizacji.

12 grudnia 2023

Jakie standardy powinny spełniać wskaźniki do sterylizacji parowej? Wskaźniki do sterylizacji parowej powinny spełniać normy określone przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną, konkretnie ISO 11140-1. Ten standard określa minimalne wymagania dla wskaźników chemicznych używanych do monitorowania procesów sterylizacji parowej.

12 grudnia 2023

Co to jest wskaźnik biologiczny do sterylizacji? Wskaźnik biologiczny do sterylizacji to urządzenie używane do monitorowania skuteczności procesu sterylizacji. Zawiera on żywe organizmy, takie jak szczep Geobacillus stearothermophilus, które są bardziej odporne na proces sterylizacji niż najtrwalsze mikroorganizmy znane na danym materiale. Wskaźnik biologiczny pokazuje, czy warunki sterylizacji były wystarczające do zniszczenia mikroorganizmu.

12 grudnia 2023

Czym jest wskaźnik chemiczny typu 3? Wskaźnik chemiczny typu 3, zgodnie z normą PN EN ISO 11140-1, jest wskaźnikiem jednoparametrowym, który reaguje na jedną zmienną procesu sterylizacji, taką jak temperatura. Te wskaźniki są często stosowane do testów in situ, w trudno dostępnych miejscach materiałów do sterylizacji.

12 grudnia 2023

Jakie są parametry sterylizacji w autoklawie? Parametry sterylizacji w autoklawie obejmują czas, temperaturę, ciśnienie i czas ekspozycji. Dla autoklawów parowych typowe parametry to temperatura 121°C do 135°C, ciśnienie 15-30 psi i czas ekspozycji od 15 do 30 minut.

12 grudnia 2023

Jakie są metody kontroli biologicznej procesu sterylizacji? Kontrola biologiczna procesu sterylizacji polega głównie na użyciu wskaźników biologicznych. Testy te, takie jak test biologiczny ampułkowy, korzystają z żywych organizmów, najczęściej Geobacillus stearothermophilus, które są bardziej odporne na warunki sterylizacji niż mikroorganizmy obecne na danym materiale.

12 grudnia 2023

Co to jest test biologiczny autoklawu? Test biologiczny autoklawu jest to kontrola biologiczna procesu sterylizacji. Najczęściej polega to na umieszczeniu żywych organizmów (np. Geobacillus stearothermophilus) w autoklawie i sprawdzeniu, czy zostaną one zniszczone podczas procesu sterylizacji. Jeśli przetrwają, oznacza to, że proces sterylizacji nie był skuteczny.

12 grudnia 2023

Co to jest wskaźnik procesu? Wskaźnik procesu to urządzenie używane do monitorowania zmiennych procesu sterylizacji, takich jak czas, temperatura i ciśnienie. Może on również wskazywać na zmienność w tych parametrach. Wskaźniki procesu to często substancje chemiczne, które zmieniają kolor w odpowiedzi na określone warunki.

12 grudnia 2023

Co oznacza wynik pozytywny testu Sporal A? Wynik pozytywny testu Sporal A oznacza, że proces sterylizacji nie był skuteczny. Test Sporal A używa zarodników Geobacillus stearothermophilus, które są odporne na warunki sterylizacji. Jeśli po przeprowadzeniu procesu sterylizacji zarodniki ciągle żyją, oznacza to, że proces nie był skuteczny.

12 grudnia 2023

Co to jest kontrola biologiczna sterylizacji? Kontrola biologiczna sterylizacji to proces monitorowania skuteczności procesu sterylizacji za pomocą wskaźników biologicznych. Wskaźniki te zawierają żywe mikroorganizmy, które są bardziej odporne na warunki sterylizacji niż mikroorganizmy obecne na danym materiale.

12 grudnia 2023

Czy ISO 11138 dotyczy wskaźników biologicznych do kontroli procesu sterylizacji w autoklawie? Tak, norma ISO 11138 obejmuje wymagania dotyczące produkcji, testowania i użycia wskaźników biologicznych przeznaczonych do monitorowania procesów sterylizacji, w tym sterylizacji w autoklawie.

12 grudnia 2023

Co to jest Geobacillus stearothermophilus i dlaczego jest używany w kontrolach biologicznych? Geobacillus stearothermophilus to rodzaj bakterii termofilnych, które są niezwykle odporne na warunki sterylizacyjne. Te organizmy są często używane w testach biologicznych procesu sterylizacji, ponieważ ich obecność wskazuje na to, że proces nie był skuteczny.

12 grudnia 2023

Jakie są wskaźniki biologiczne procesu sterylizacji w autoklawie? Wskaźniki biologiczne procesu sterylizacji to narzędzia wykorzystywane do kontrolowania wsadu sterylizacji, które weryfikują skuteczność procesu. Stosowane są cztery typy wskaźników: testy do sterylizacji, klasa IV, testy wieloparametrowe i testy paskowe.

12 grudnia 2023

Czym różnią się wskaźniki biologiczne sterylizacji od wskaźników chemicznych? Wskaźniki biologiczne sterylizacji zawierają mikroorganizmy odporne na sterylizację, które giną, gdy warunki zostaną spełnione. Tymczasem wskaźniki chemiczne stosowane są do kontroli parametrów procesu, takich jak temperatura i czas, ale nie mogą potwierdzić zabicia mikroorganizmów.

12 grudnia 2023

Co oznacza wynik pozytywny wskaźników biologicznych procesu sterylizacji? Wynik pozytywny wskaźników biologicznych procesu sterylizacji oznacza, że nie wszystkie mikroorganizmy zostaly zniszczone i sterylizacja nie była całkowicie skuteczna. Taki wynik sugeruje potrzebę ponownego przeprowadzenia procesu sterylizacji.

12 grudnia 2023

Wytyczne sterylizacji na rok 2024, zgodne z normą ISO 17665, podkreślają znaczenie kontroli biologicznej procesu, stosowania wskaźników do kontroli procesów oraz prawidłowego zastosowania metody oraz penetracji sterylizowanego materiału parą wodną.

12 grudnia 2023

Jakie testy do sterylizacji są stosowane w autoklawach? W autoklawach stosowane są różnego rodzaju testy do sterylizacji, w tym testy wieloparametrowe, które kontrolują warunki, takie jak temperatura, ciśnienie i czas, i wskaźniki biologiczne do kontroli wsadu sterylizacji.

12 grudnia 2023

Czy są wskaźniki biologiczne, które są bardziej odpowiednie dla pewnych metod sterylizacji? Tak, wskaźniki biologiczne są często specyficzne dla konkretnej metody sterylizacji. Na przykład, wskaźnik biologiczny ampułkowy jest często stosowany w sterylizacji parą wodną, ponieważ jest odporny na wilgoć i temperaturę.

12 grudnia 2023

Jak należy interpretować wyniki testów do kontroli procesu sterylizacji? Wyniki testów do kontroli procesu sterylizacji powinny być interpretowane zgodnie z instrukcją producenta oraz wytycznymi. W przypadku wskaźników biologicznych, w prawidłowym procesie zachodzi zmiana barwy.

12 grudnia 2023

Jakie są klasy wskaźników stosowanych podczas sterylizacji? Są cztery klasy wskaźników stosowanych podczas sterylizacji: typ IV, V i VI. Każda z nich odpowiada za kontrolę różnego aspektu procesu sterylizacji.

12 grudnia 2023

Dlaczego stosuje się testy wieloparametrowe w procesie sterylizacji? Testy wieloparametrowe są stosowane w procesie sterylizacji, aby kontrolować różne aspekty jednocześnie, takie jak temperatura, ciśnienie i czas. Dzięki nim można potwierdzić, że wszystkie warunki zostały spełnione.

12 grudnia 2023

Co to jest karta kontroli procesu sterylizacji? Karta kontroli procesu sterylizacji to dokument, na którym zapisywane są wszystkie istotne informacje na temat procesu sterylizacji, takie jak data, czas, parametry i wyniki testów wskaźników. Jest to kluczowy element kontroli jakości każdego procesu sterylizacji.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl