Kwalifikacja urządzeń

Kwalifikacja Projektu (DQ) | Kwalifikacja Instalacyjna (IQ) | Kwalifikacja Operacyjna (OQ) | Kwalifikacja Procesowa (PQ) |

BNT SIGMA wykonuje kwalifikacje urządzeń laboratoryjnych oraz kwalifikacje urządzeń i systemów produkcyjnych stosowanych w zakładach farmaceutycznych, kosmetycznych i podmiotach branży medycznej.

Kwalifikacja urządzeń i systemów produkcyjnych wykonywana jest zazwyczaj wg schematu walidacji przyjętego w branży farmaceutycznej – zgodnie z Wymaganiami Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie Wymagań Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP) Anekes 15 oraz wytycznymi ISPE - International Society for Pharmaceutcal Engennering – „Baseline Guide Vol 5: Commissioning & Qualification 2nd Edition”. W przypadku kwalifikacji pomieszczeń czystych metodyki testowe zgodne są z aktualnymi wymaganiami norm międzynarodowych, w szczególności z: PN-EN ISO 14644-1:2016-03 - Pomieszczenia czyste i związane z nimi środowiska kontrolowane - Część 1: Klasyfikacja czystości powietrza; PN-EN ISO 14644-3:2020-03 Pomieszczenia czyste i związane z nimi środowiska kontrolowane - Część 3: Metody badań. BNT SIGMA jest czynnym członkiem PKN i współuczestniczy w procesie opracowywania powyższych norm. BNT SIGMA jest członkiem Komitetu Technicznego nr 161 ds. Jakości Powietrza Wnętrz oraz Komitetu Technicznego nr 317 ds. Klimatyzacji i Wentylacji. Kwalifikacja urządzeń cieplnych/ autoklawów prowadzona jest m.in. z uwzględnieniem normy europejskiej EN 285:2006+A1:2008 „Sterylizacja, sterylizatory parowe, duże sterylizatory”, normy PN-EN 13060+A1:2018-12 “Małe sterylizatory”, praktyk opisanych raportach technicznych PDA (Parenteral Drug Association) oraz wytycznych IFTPS (Institute for Thermal Processing Specialists). Biuro Naukowo-Techniczne SIGMA jest członkiem Komitetu Technicznego nr 295 ds. Sterylizacji oraz Komitetu Technicznego nr 296 ds. Dezynfekcji i Antyseptyki.

Kwalifikacja urządzeń laboratoryjnych wykonywana jest w BNT SIGMA w odniesieniu do urządzeń termostatycznych - wykonujemy kwalifikacje cieplarek, inkubatorów, łaźni wodnych i olejowych, sterylizatorów i autoklawów), komór bezpieczeństwa i nawiewów laminarnych, drobnego sprzętu pomiarowego (np. pH-metrów). Działania walidacyjne w odniesieniu do sprzętu laboratoryjnego mogą być prowadzone wg typowego schematu obowiązującego w branży farmaceutycznej – pełna kwalifikacja IQOQPQ urządzeń z raportowaniem zgodnym ze standardem GMP. Protokół kwalifikacji tworzą wówczas karty testów a na dokumentację kwalifikacją składa się m.in. zatwierdzenie planu kwalifikacji, historia zmian dokumentu, lista osób biorących udział w kwalifikacji urządzenia, cel działań kwalifikacyjnych, opis systemu - granice systemu, podstawowy opis budowy i działania, elementy krytyczne, uproszczony schemat budowy przedstawiający rozmieszczenie głównych podzespołów (dla złożonych urządzeń i systemów), spis kart testowych, karty poszczególnych testów IQ OQ PQ z wynikami sprawdzeń i pomiarów, niezgodności stwierdzone w trakcie kwalifikacji, podsumowanie kwalifikacji z odniesieniami do przyjętych kryteriów akceptacji, kopie aktualnych świadectw kalibracji przyrządów pomiarowych wykorzystanych podczas kwalifikacji urządzenia. W laboratoriach akredytowanych wg ISO 17025 oraz w innych podmiotach, których nie obowiązuje Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie Wymagań Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP), kwalifikacja urządzeń oraz sposób jej dokumentowania może przebiegać wg schematu uproszczonego, uzgodnionego z zamawiającym przed wykonaniem testów.

 

PAKIET TESTÓW: Kwalifikacja i sprawdzenia laboratoryjnych komór laminarnych/ komór bezpiecznej pracy

PAKIET TESTÓW: Kwalifikacja i sprawdzenia laboratoryjnych komór laminarnych/ komór bezpiecznej pracy
PAKIET TESTÓW: Kwalifikacja i sprawdzenia laboratoryjnych komór laminarnych/ komór bezpiecznej pracy


Forma świadczenia usługi:  POMIAR NA MIEJSCU U KLIENTA

Cena brutto (za usługę/grupę): 1 599,00 zł (netto: 1 300,00 zł )
szt

PAKIET TESTÓW: Kwalifikacja pomieszczeń czystych (cleanroom)

PAKIET TESTÓW: Kwalifikacja pomieszczeń czystych (cleanroom)
PAKIET TESTÓW: Kwalifikacja pomieszczeń czystych (cleanroom)


Forma świadczenia usługi:  POMIAR NA MIEJSCU U KLIENTA

Cena brutto (za usługę/grupę): 5 289,00 zł (netto: 4 300,00 zł )

Hygienic Design cz.1 – Higiena budowy i czyszczenie urządzeń produkcyjnych wchodzących w bezpośredni kontakt z produktem

Hygienic Design cz.1 – Higiena budowy i czyszczenie urządzeń produkcyjnych wchodzących w bezpośredni kontakt z produktem
Hygienic Design cz.1 – Higiena budowy i czyszczenie urządzeń produkcyjnych wchodzących w bezpośredni kontakt z produktem

Forma szkolenia:  NA MIEJSCU W PAŃSTWA FIRMIE lub ZDALNE NA ZAMÓWIENIE (TRENER ONLINE)

Cena brutto (za usługę/grupę): 10 947,00 zł (netto: 8 900,00 zł )

[ISO 14644-1] Klasyfikacja pomieszczeń i stref czystych (Clean Room)

[ISO 14644-1] Klasyfikacja pomieszczeń i stref czystych (Clean Room)
[ISO 14644-1] Klasyfikacja pomieszczeń i stref czystych (Clean Room)


Forma świadczenia usługi:  POMIAR NA MIEJSCU U KLIENTA

Cena brutto (za usługę/grupę): 2 952,00 zł (netto: 2 400,00 zł )

Badanie integralności filtrów HEPA i ULPA

Badanie integralności filtrów HEPA i ULPA
Badanie integralności filtrów HEPA i ULPA


Forma świadczenia usługi:  POMIAR NA MIEJSCU U KLIENTA

Cena brutto (za usługę/grupę): 2 214,00 zł (netto: 1 800,00 zł )

[ISO 8573-1] Pomiary sprężonego powietrza - zawartość cząstek

[ISO 8573-1] Pomiary sprężonego powietrza - zawartość cząstek
[ISO 8573-1] Pomiary sprężonego powietrza - zawartość cząstek


Forma świadczenia usługi:  POMIAR NA MIEJSCU U KLIENTA

Cena brutto (za usługę/grupę): 4 305,00 zł (netto: 3 500,00 zł )

Prędkość i jednorodność przepływu powietrza pod filtrami HEPA i ULPA

Prędkość i jednorodność przepływu powietrza pod filtrami HEPA i ULPA
Prędkość i jednorodność przepływu powietrza pod filtrami HEPA i ULPA


Forma świadczenia usługi:  POMIAR NA MIEJSCU U KLIENTA

Cena brutto (za usługę/grupę): 2 214,00 zł (netto: 1 800,00 zł )

Pomiar różnicy ciśnień między pomieszczeniami

Pomiar różnicy ciśnień między pomieszczeniami
Pomiar różnicy ciśnień między pomieszczeniami


Forma świadczenia usługi:  POMIAR NA MIEJSCU U KLIENTA

Cena brutto (za usługę/grupę): 2 214,00 zł (netto: 1 800,00 zł )

Krotność wymiany powietrza, ilość powietrza dostarczanego do pomieszczenia

Krotność wymiany powietrza, ilość powietrza dostarczanego do pomieszczenia
Krotność wymiany powietrza, ilość powietrza dostarczanego do pomieszczenia


Forma świadczenia usługi:  POMIAR NA MIEJSCU U KLIENTA

Cena brutto (za usługę/grupę): 2 214,00 zł (netto: 1 800,00 zł )

Czas regeneracji pomieszczenia (recovery test)

Czas regeneracji pomieszczenia (recovery test)
Czas regeneracji pomieszczenia (recovery test)


Forma świadczenia usługi:  POMIAR NA MIEJSCU U KLIENTA

Cena brutto (za usługę/grupę): 3 444,00 zł (netto: 2 800,00 zł )

Temperatura i wilgotność powietrza w pomieszczeniach

Temperatura i wilgotność powietrza w pomieszczeniach
Temperatura i wilgotność powietrza w pomieszczeniach


Forma świadczenia usługi:  POMIAR NA MIEJSCU U KLIENTA

Cena brutto (za usługę/grupę): 2 755,20 zł (netto: 2 240,00 zł )

Krok 4. Testy penetracji ciepła do wyrobu poddawanego procesowi pasteryzacji/ sterylizacji w autoklawie

Krok 4. Testy penetracji ciepła do wyrobu poddawanego procesowi pasteryzacji/ sterylizacji w autoklawie
Krok 4. Testy penetracji ciepła do wyrobu poddawanego procesowi pasteryzacji/ sterylizacji w autoklawie


Forma świadczenia usługi:  PRACA NA MIEJSCU U KLIENTA, PRACA ZDALNA

Cena brutto (za usługę/grupę): 5 535,00 zł (netto: 4 500,00 zł )

Ocena higieniczna linii produkcyjnej

Ocena higieniczna linii produkcyjnej
Ocena higieniczna linii produkcyjnej


Forma świadczenia usługi:  INSPEKCJA INSTALACJI NA MIEJSCU U KLIENTA

Cena brutto (za usługę/grupę): 5 166,00 zł (netto: 4 200,00 zł )

Pomiar chropowatości powierzchni Ra/Rz

Pomiar chropowatości powierzchni Ra/Rz
Pomiar chropowatości powierzchni Ra/Rz


Forma świadczenia usługi:  POMIAR W LABORATORIUM LUB NA MIEJSCU U KLIENTA

Cena brutto (za usługę/grupę): 369,00 zł (netto: 300,00 zł )
szt

IQ/ OQ/ PQ - kwalifikacja i testy odbiorowe urządzeń laboratoryjnych

IQ/ OQ/ PQ  - kwalifikacja i testy odbiorowe urządzeń laboratoryjnych
IQ/ OQ/ PQ - kwalifikacja i testy odbiorowe urządzeń laboratoryjnych

Forma szkolenia: ZDALNE NA ZAMÓWIENIE (TRENER ONLINE)
W cenie wsparcie email po szkoleniu: DLA SZCZEGÓŁOWEGO OMÓWIENIA PRZYPADKÓW PAŃSTWA LABORATORIUM

Cena brutto (za usługę/grupę): 4 182,00 zł (netto: 3 400,00 zł )
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl