Program "3SIGMA" do zarządzania kartami kontrolnymi w laboratorium + szkolenie "Potwierdzanie ważności wyników badań"

karty kontrolne program excel.png
 • nowość
Dostępność usługi: Produkt dostępny
Czas realizacji usługi: Program: 14 dni | Szkolenie: do uzgodnienia
Cena brutto: 16 605,00 zł 16605.00
Cena netto (za usługę/grupę): 13 500,00 zł
ilość szt

towar niedostępny

Szczegółowy opis

PAKIET: Program do zarządzania kartami kontrolnymi w laboratorium + szkolenie "Potwierdzanie ważności wyników badań" [online]

 

Program "3SIGMA KARTY KONTROLNE"


Karty kontrolne Excel | Karty kontrolne Shewharta | Karta kontrolna Shewharta w Excelu 


Program 3SIGMA KARTY KONTROLNE służy do zautomatyzowanego zarządzania kartami kontrolnymi w środowisku laboratorium badawczego. Program ułatwia tworzenie i prowadzenie elektronicznych kart kontrolnych, a dzięki wbudowanym warunkom i funkcjom statystycznym, wyręcza użytkownika z obowiązku wykonywania samodzielnych obliczeń matematycznych i statystycznych - zarówno w ramach bieżącej oceny karty (wyszukiwanie konfiguracji nietypowych, analiza trendów), jak i końcowej statystycznej oceny karty (identyfikowanie wartości odstających, ocena niezmienności wariancji, ocena niezmienności średniej). Program opracowany został stricte z myślą o jego wykorzystaniu do nadzorowania metod badawczych i/lub urządzeń w środowisku akredytowanych laboratoriów badawczych. 

 

Zautomatyzuj czynności powtarzalne i wymagające zwiększonej uwagi personelu

Program 3SIGMA KARTY KONTROLNE automatyzuje proces: wykreślania kart, prowadzenia oceny bieżącej kart kontrolnych, prowadzenia oceny statystycznej zakończonych kart, wykreślania kolejnych kart kontrolnych (z aktualizacją lub zachowaniem dotychczasowych granic karty i wartości docelowej), archiwizowania kart oraz wyników ich ocen statystycznych, odszukiwania aktualnie prowadzonych kart dla danej metody badawczej i/lub urządzenia. Wyszukanie konfiguracji nietypowych na prowadzonej karcie sprowadza się do naciśnięcia jednego przycisku. Wykonanie pełnej analizy statystycznej sprowadza się do naciśnięcia trzech przycisków – po jednym dla każdego z dostępnych testów statystycznych.

 

Szybki dostęp do kluczowych informacji dla osób nadzorujących pracę laboratorium

Panel Kierownika jest miejscem, w którym umieszczane są informacje o nietypowych konfiguracjach wygenerowanych na wszystkich kartach kontrolnych prowadzonych w laboratorium - wszystko po to, aby za pomocą jednego kliknięcia, będąc nawet w zupełnie innej lokalizacji, osoba nadzorująca pracę laboratorium mogła szybko dowiedzieć się jak funkcjonują metody badawcze. Koniec z odszukiwaniem i analizą każdej karty kontrolnej z osobna, czy poświęcaniem czasu na analizę kart metod, które funkcjonują dobrze.

Brak przenoszenia danych w celu wykonania obliczeń matematycznych lub statystycznych

Korzystając z 3SIGMA nie przenosisz danych z prowadzonych kart do zewnętrznego arkusza kalkulacyjnego lub programu statystycznego. W ten sposób oszczędzasz czas, ale również redukujesz ryzyko pomyłki. Ponieważ niż przenosisz danych, nie musisz okresowo sprawdzać poprawności przenoszenia danych.

Bezpieczeństwo danych

Trzecie wydanie normy ISO 17025 podkreśla wagę zapewnienia bezpieczeństwa danych w laboratorium. Z tego względu wiele podmiotów decyduje się, aby komputery sterujące i gromadzące dane z urządzeń laboratoryjnych nie były podłączone do sieci Internet. Program 3SIGMA nie wymaga do swojej pracy sieci Internet i może być bezpiecznie używany na przykład na komputerze PC podłączonym do chromatografu – na komputerze blisko stanowiska pracy analityka. Stosując 3SIGMA dane laboratorium pozostają zawsze w laboratorium – wyniki wykonywanych sprawdzeń nie są wprowadzane przez analityka do zewnętrznego systemu działającego na serwerach nienadzorowanych przez laboratorium.

Rodzaje kart kontrolnych i testy statystyczne najczęściej stosowane w laboratoriach badawczych

Program posiada wbudowane tylko te funkcje, które są powszechnie wykorzystywane w pracy laboratoriów - dostępne rodzaje kart kontrolnych (karta kontrolna średnich, karta kontrolna pojedynczych obserwacji, karta kontrolna różnicy) i testy statystyczne (test Q-Dixona, test F-Snedecora, test t-Studenta, test Cochrana i Coxa) pozwalają na prowadzenie wymaganego nadzoru nad metodami badawczymi i/lub urządzeniami, a jednocześnie nie pogarszają przejrzystości programu.

Prostota obsługi

3SIGMA bazuje na powszechnie stosowanym w laboratoriach oprogramowaniu Microsoft Excel - jest makrem "dodającym" do Excel funkcje wymagane do zautomatyzowanego zarządzania kartami kontrolnymi. Dzięki wykorzystaniu popularnego formatu Excel, nie narzuca się pracowniom konieczności nauki obsługi zupełnie nowego oprogramowania. Karta kontrolna Shewharta w Excelu z wykorzystaniem 3SIGMA? Tak, jest to prawdopodobnie najlepsze rozwiązanie dla sprawnego wdrożenia elektronicznych kart kontrolnych w laboratorium.

Optymalizacja kosztów

Licencja na używanie programu SSIGMA jest zakupem jednorazowym – laboratorium nie ponosi kosztów cyklicznych opłat abonamentowych, nie płaci ponownie za możliwość wygodnej pracy z kartami kontrolnymi na kolejnych stanowiskach roboczych. Wybierając 3SIGMA nie musisz również kupować lub opłacać abonamentu za licencję na stosowanie zaawansowanego programu statystycznego – najczęściej stosowane w laboratoriach testy statystyczne zostały wbudowane w program 3SIGMA.

 

 OPIS PROGRAMU:

 

 

Sposób dostarczenia programu: Plik elektroniczny do pobrania poprzez link przesyłany Klientowi za pomocą poczty email

Licencja: Dożywotna licencja wielostanowiskowa (brak opłat cyklicznych, nieograniczona liczba komputerów)

W zestawie: Instrukcja „Pierwsze kroki z programem 3SIGMA” (pdf)

Czas dostawy: Maksymalnie w ciągu 14 dni od opłacenia faktury proforma


   

 

Szkolenie "Potwierdzanie ważności wyników badań"

 

PROGRAM SZKOLENIA

1. Narzędzia statystyczne w laboratorium; statystyka opisowa

 • Odrzucanie wartości odstających (test Dixona, Grubbsa, Doerffel'a)
 • Porównywanie precyzji dwóch metod (test F-Snedecora)
 • Porównywanie średnich w badaniu elastyczności metody (test t-Studenta)
 • Badanie liniowości metody (współczynnik korelacji, współczynnik determinacji, 
  odchylenie standardowe współczynnika nachylenia i współczynnika przesunięcia prostej)
 • Miary położenia i rozproszenia (średnia, mediana, rozstęp, odchylenie standardowe, wariancja)
 • Poprawność a precyzja metody badawczej

2. Potwierdzanie ważności wyników badań - wymagania

 • Wymagania normy ISO 17025:2018
 • Wytyczne Polskiego Centrum Akredytacji

3. Budowa, zastosowanie i interpretacja kart kontrolnych w laboratorium

 • Badanie materiałów odniesienia
 • Badanie materiałów kontrolnych
 • Badanie próbek ślepych
 • Badanie próbek wzbogaconych
 • Badanie próbek archiwalnych
 • Równolegle prowadzone badanie próbki podzielonej (przez tego samego analityka lub przez dwóch analityków)
 • Wykonanie oznaczenia tego samego parametru z zastosowaniem dwóch różnych metod
 • Karta kontrolna średniej w monitoringu próbki kontrolnej i próby ślepej
 • Karta pojedynczych obserwacji w monitoringu odzysku
 • Karta rozstępu w monitoringu podwójnych próbek kontrolnych i rzeczywistych
 • Karty Shewharta z zadanymi wartościami normatywnymi
 • Karty Shewharta bez zadanych wartości normatywnych
 • Ocena bieżąca karty (kryteria normy ISO 8258 oraz kryteria Wheeler'a)
 • Ocena końcowa karty (analiza statystyczna)

4. Badania biegłości i porównania międzylaboratoryjne

 • Badania biegłości - ustalanie poziomu i częstości uczestnictwa
 • Obliczenia i analiza statystyczna wyników dostarczonych przez uczestników badania biegłości
 • Interpretacja statystyk osiągnięć: z-score, z'-score, zeta-score, D, Ez+, Ez

 

Czas szkolenia: 1 dzień (ok 6 godzin); szkolenie online

Termin szkolenia: Do uzgodnienia

Ilość uczestników: 1-20 osób

Każdy uczestnik otrzymuje: Materiały szkoleniowe, zaświadczenie uczestnictwa

  

OFERTA CENOWA DO POBRANIA 

 Aktualna oferta na rok 2024 w formacie PDF: przejdź TUTAJ


 

 
OTRZYMUJ RAZ NA KWARTAŁ INFORMACJE

O NOWYCH USŁUGACH I OFERTACH SPECJANYCH


 

 

 

 

 

CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA1. Jakie są najczęstsze zastosowania kart kontrolnych Shewharta w laboratoriach?

Laboratoria wykorzystują karty kontrolne / karty kontrolne Shewharta do nadzorowania zachowania metod badawczych wykorzystywanych w laboratorium, rzadziej do sprawdzania/ nadzorowania stabilności wskazań urządzeń laboratoryjnych. Posiadanie przez laboratorium programu potwierdzania ważności wyników badań, którego częścią jest stosowanie kart kontrolnych, jest jednym z ważniejszych wymagań normy ISO 17025 wdrażanej w laboratoriach akredytowanych.

 

2. Czy karta kontrolna Shewharta w Excelu jest dobrym rozwiązaniem dla laboratorium?

Karty kontrolne w formie elektronicznej mogą znacząco usprawnić pracę laboratorium. Arkusze kalkulacyjne Excel są powszechnie wykorzystywane w laboratoriach, przez co personel laboratoriów często sprawnie posługuje się podstawowymi funkcjami Excel i karty kontrolne w Excelu mają dużą szansę sprawdzić się w laboratorium (brak konieczności uczenia się przez personel obsługi nowego oprogramowania). Wbudowane podstawowe funkcjonalności Excel nie można jednak wykorzystać do pełnej automatyzacji działań statystycznych, jakie wykonuje się na kartach kontrolnych. Do zautomatyzowania sprawdzania warunków występowania sytuacji nietypowych (w ocenie bieżącej karty kontrolnej), konieczne jest zastosowanie makr. Podobnie jest z oceną statystyczną wykonywaną na zakończenie karty kontrolnej (wykonywanie testu Q-Dixona, testu F-Snedecora, testu t-Studenta, testu Cochrana i Coxa) i aktualizacją karty (budową kolejnej karty) w oparciu o dane z zakończonej karty kontrolnej. Opracowany w BNT SIGMA program 3SIGMA jest makrem Excel, dlatego jego użytkownicy nie muszą znać zasad pisania makr (posługiwać się językiem programistycznym VBA), aby w pełni wykorzystać możliwości Excel, a jednocześnie cieszyć się prostym interface'em znanym wszystkim użytkownikom Excel.

3. Czy karta kontrolna i karta kontrolna Shewharta oznacza to samo?

Używając sformułowania karty kontrolne Shewharta, powinno się zbudować kartę kontrolną dokładnie wg wytycznych przedstawionych w normie PN-ISO 8258+AC1:1996 „Karty kontrolne Shewharta”. Norma ISO 8258 podaje m.in. współczynniki (mnożniki) wartości odchyleń standardowych lub innych miar rozrzutu, które należy zastosować dla poszczególnych rodzajów kart (np. karty wartości średnich, karty pojedynczych obserwacji, karty rozstępu, karty różnic). Upraszczając - mnożniki te są zazwyczaj różne od wartości 3 (!) i zależą m.in. od ilości danych w podzbiorze (ilości pomiarów, których wynik jest nanoszony na kartę kontrolną w postaci punktu). Laboratoria oraz wiele podmiotów o charakterze produkcyjnym nie buduje kart kontrolnych ściśle wg zasad zaprezentowanych w normie ISO 8258. Wiele podmiotów stosuje uproszczone rozwiązanie, w którym odchylenie standardowe wykorzystywane do zbudowania granic ostrzegawczych i granic działania karty kontrolnej, jest mnożone zawsze przez wartość 3 (m.in. bez względu na ilość pomiarów z których np. wartość średnia jest nanoszona na kartę w postaci punktu). W programie 3SIGMA również wykorzystane zostało opisane powyżej podejście uproszczone.

 

4. Karty kontrolne - przykłady zastosowań w laboratorium

Przykładem zastosowania kart kontrolnych, z którymi często spotykamy się w laboratoriach:

 • Karta kontrolna średnich lub karta kontrolna pojedynczych obserwacji do nanoszenia wyników sprawdzeń materiałów kontrolnych (w celu oceny niezmienności poprawności metody)
 • Karta kontrolna pojedynczych obserwacji do nanoszenia wyników sprawdzeń próbek ślepych (w celu nadzorowania niezmienności sygnału ślepej próby i oceny niezmienności granicy oznaczalności metody LOQ)
 • Karta kontrolna różnicy (lub karta kontrolna rozstępu) do oceny niezmienności precyzji metody
 • Karta kontrolna pojedynczych obserwacji do oceny liniowości/ krzywej kalibracyjnej

 

 

 

 

 

Pliki do pobrania:

Produkty powiązane

Inne (0)

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl