Kontakt z nami

Biuro Naukowo-Techniczne SIGMA
ul. Jeżycka 44a/5, 60-865 Poznań
(61) 624 27 22  lub  530 309 030
 info@bnt-sigma.pl

SZKOLENIA DLA LABORATORIÓW

Szkolenia zdalne na zamówienie


SZKOLENIA ON-LINE "NA ZAMÓWIENIE"

 • Tylko dla pracowników Państwa firmy
 • W uzgodnionym terminie
 • Dla grupy osób lub dla 1 uczestnika

więcej informacji...


 

PAKIET TESTÓW: Optymalizacja procesów pasteryzacji i sterylizacji żywności w autoklawie – wyznaczanie parametrów pasteryzacji/sterylizacji, poprawa jakości produktu oraz efektywności energetycznej procesu termicznego, walidacja procesu

Dostępność usługi: Usługa dostępna - wypełnij formularz poniżej
Czas realizacji usługi: Raport do 21 dni od wykonania pomiarów
Cena brutto (za usługę/grupę): 11 193,00 zł 11193.00
Cena netto (za usługę/grupę): 9 100,00 zł
ilość szt

towar niedostępny

* - Pole wymagane
Ocena: 4.90111

Szczegółowy opis

PAKIET TESTÓW:
Optymalizacja procesów pasteryzacji i sterylizacji żywności w autoklawie – wyznaczanie parametrów pasteryzacji/sterylizacji, poprawa jakości produktu oraz efektywności energetycznej procesu termicznego, walidacja procesu

 
| Sterylizacja w autoklawie | Pasteryzacja w autoklawie | Parametry sterylizacji | Temperatura sterylizacji  | Czas sterylizacji | Parametry pasteryzacji | Temperatura pasteryzacji | Czas pasteryzacji | Optymalizacja sterylizacji | Optymalizacja pasteryzacji |

 

Procesy termicznego utrwalania żywności są procesami krytycznymi z punktu widzenia zapewnienia bezpieczeństwa i trwałości produktu, ale jednocześnie z racji swej dużej energochłonności, zazwyczaj wymagają optymalizacji – dostosowania do konkretnej receptury wyrobu (m.in. spodziewanej ilości drobnoustrojów wnoszonych przez poszczególne składniki wyrobu), oczekiwanego stopnia zmienności produktu i procesu produkcyjnego (operacji mających miejsce jeszcze przed właściwym procesem termicznym), dostosowania do możliwego do osiągnięcia stopnia kontroli temperatury w autoklawie.

Wyznaczenie wymaganej dla danej receptury dawki ciepła (F0/ P0), wprowadzenie korekty w sposobie prowadzenia procesu przed i/lub procesu mającego miejsce w samym autoklawie, uwzględnienie w procesie termicznym wkładu etapu chłodzenia, w końcu przeprowadzona ponownie walidacja procesu, mają ostatecznie na celu zredukowanie dawki ciepła jaką przyjmuje produkt i:

 • skrócenie całkowitego czasu trwania procesu termicznego i zwiększenie wydajności produkcji,
 • obniżenie zużycia energii w procesie/obniżenie kosztów produkcji,
 • poprawę jakości produktu.

 


Przebieg realizacji usługi

Etap 1. Wizyta techniczna u klienta (2 dni na miejscu u Klienta + praca zdalna)

 1. Zapoznanie się specjalisty BNT SIGMA z recepturą wyrobu w obecności technologa produktu/technologa produkcji. Dyskusja, omówienie dotychczasowych doświadczeń, problemów i wykonanych pomiarów, wymagań procesowych założonych przez Klienta m.in. indywidualnych wymagań wewnętrznych Klienta co do procesów termicznych (jeśli takie istnieją).
 2. Określenie wspólnie z Klientem oczekiwanej finalnej jakości produktu do uzyskania w procesie produkcji.
 3. Szczegółowe zapoznanie się z linią produkcyjną, w tym m.in. obserwacja pracy linii w trakcie produkcji, szczegółowe zapoznanie się z pracą autoklawów poprzez obserwację, wywiad z operatorem oraz analizę danych procesowych z autoklawów, zapoznanie się z raportem z walidacji autoklawów (pomiarami rozkładu temperatur/dystrybucji ciepła w autoklawach).
 4. Omówienie z technologiem zmienności parametrów produktu i procesu produkcyjnego, które mają bezpośredni wpływ na przebieg proces termicznego m.in. operacje wpływające na stopień napowietrzenia produktu, rozlew do opakowań (zmienność masy produktu, zmienność wielkości headspace), wahania temperatury produktu wchodzącego do autoklawu, inne.
 5. Przegląd planu HACCP, zapisów z realizowanej kontroli procesu, zapisów wynikających z wybranych procedur operacyjnych i systemowych (np. kalibracja urządzeń kontrolno-pomiarowych, przeglądy planowe, wyniki badań wody używanej do chłodzenia opakowań).
 6. Przeszkolenie personelu wytwórcy z podstaw walidacji procesów termicznych (ok. 3 godziny). W zakresie: etapy walidacji, wymagane dane, konstrukcja "najgorszego przypadku". Zaleca się udział w szkoleniu: technologa, przedstawiciela zapewnienia jakości, przedstawiciela utrzymania ruchu.
 7. Po wizycie (maksymalnie w ciągu 14 dni od zakończenia wizyty), specjalista BNT SIGMA opracowuje raport, który zawiera: analizę otrzymanych danych, sugerowane kierunki optymalizacji procesu, propozycję planu pozyskania brakujących danych i podejścia do walidacji.
 8. Po zapoznaniu się Klienta z raportem, odbywa się spotkanie ewaluacyjne (ok. 2-3 godziny), w celu uzgodnienia dalszego planu działania (na miejscu u Klienta lub w formie wideokonferencji).

 

Etap 2. Pomiary, zebranie danych do przygotowania propozycji nowego procesu termicznego (standardowo 2 dni na miejscu u Klienta + praca zdalna)

 1. W przypadku gdy Klient posiada wymagane dane do przygotowania propozycji nowego procesu termicznego np. informacje na temat pH i kwasowości dla wyrobów pasteryzowanych, dane na temat ilości drobnoustrojów targetowych dla stosowanych surowców, dane z walidacji autoklawu, wyniki penetracji ciepła do analizowanego lub podobnych produktów (wymagane dane zostają zidentyfikowane i omówione w trakcie wizyty technicznej i w raporcie), następuje przejście do Etapu 3.
 2. W przypadku gdy Klient nie posiada wymaganych danych, specjalista BNT SIGMA uzgadnia w Klientem zasady przeprowadzenia testów i pomiarów dla modyfikowanego procesu. Standardowo specjalista BNT SIGMA pracuje u Klienta 2 dni w celu zebrania niezbędnych danych, wykonania w zależności od potrzeb m.in. testów penetracji ciepła do wyrobu, pomiarów różnicy ciśnienia między wnętrzem opakowania a komorą autoklawu. W zależności od uzgodnionego z klientem planu testów, koszt realizacji Etapu 2 obliczony zostaje na podstawie faktycznej ilości dni, przez jakie specjalista BNT SIGMA gromadził dane/prowadził pomiary u Klienta.
  Wsparcie techniczne (np. automatyk, operatorzy linii) musi zostać zapewnione przez Klienta.
  BNT SIGMA nie wykonuje badań mikrobiologicznych surowców/ wyrobów gotowych.

 

Etap 3. Analiza danych, określenie docelowych parametrów sterylizacji / pasteryzacji wyrobu (praca zdalna)

 1. Specjalista BNT SIGMA proponuje finalne parametry procesu termicznego / parametry pracy autoklawu według ogólnych przemysłowych lub specyficznych wymagań Klienta (w przypadku jeśli Klient posiada zdefiniowane własne procedury dotyczące projektowania/ walidacji procesów termicznych).

 

Etap 4. Walidacja procesu termicznego (standardowo 2 serie walidacyjne w ciągu 1-2 dni pomiarów + praca zdalna)

 1. Doprecyzowanie z Klientem planu walidacji procesu termicznego, w szczególności:
  - Podejścia do konstrukcji „najgorszego przypadku” dla opakowań testowych (m.in. masa/objętość wyrobu w opakowaniu, wielkość headspace; proporcje poszczególnych składników; ilość cząstek; kształt i wielkość cząstek; minimalna i maksymalna temperatura początkowa produktu, inne).
  - Ilości opakowań testowych (/czujników) wykorzystywanych w jednej serii pomiarowej/produkcyjnej;
  - Ilości serii walidacyjnych
 2. Wykonanie pomiarów penetracji ciepła do wyrobu - pomoc przy przygotowaniu opakowań testowych („najgorszy przypadek”), wykonanie serii pomiarów zgodnie z ustalonym planem.
  Wsparcie techniczne (np. automatyk, operatorzy linii) musi zostać zapewnione przez Klienta.
 3. Opracowanie raportu - maksymalnie w ciągu 21 dni od zakończenia testów specjalista BNT SIGMA opracowuje raport, który zawiera m.in.: analizę otrzymanych danych, opis parametrów ujętych w „najgorszym przypadku”, schematy umieszczenia w autoklawie opakowań testowych, dane surowe, kopię świadectw wzorcowania sprzętu pomiarowego użytego w testach.

 

Wykorzystywany system pomiarowy W pomiarach służących wyznaczeniu parametrów procesu termicznego wykorzystujemy zwalidowany system loggerowy - bezprzewodowe rejestratory temperatury i ciśnienia odczytywane po zakończonym procesie termicznym. Rozwiązanie to pozwala na sprawne przygotowanie opakowań testowych i zminimalizowanie zakłóceń produkcji przez prowadzone testy walidacyjne.


Zestaw czujników do wykorzystania w testach penetracji ciepła (w konfiguracji uzgodnionej z Klientem):

 • 10 loggerów temperatury
  Dokładność lepsza niż ±0,1°C; rozdzielczość 0,01°C; zakres pomiarowy 25-140°C; zanurzalne, zatapialne (IP 68); szybki czas odpowiedzi dzięki sondzie o szerokości 3mm.
  Najmniejsze loggery o masie 13 g i wymiarach zewnętrznych:
  - część główna logera: średnica 17mm, wysokość 14mm,
  - podstawa sondy: średnica 14mm, wysokość 5mm,
  - sonda: średnica 3mm, wysokość 11mm.
  Powyższe wymiary ograniczają możliwości wykonania pomiarów w małych opakowaniach.

 • 1 logger temperaturowo-ciśnieniowy
  Temperatura: dokładność lepsza niż ±0,1°C; rozdzielczość 0,02°C; zakres pomiarowy 25-140°C;
  Ciśnienie: dokładność lepsza niż ± 15 mbar, rozdzielczość 2mbar, zakres pomiarowy 50mbar-5bar; zanurzalny, zatapialny (IP 68); szybki czas odpowiedzi dzięki sondzie o szerokości 3mm; masa: 145 g; wymiary zewnętrzne: średnica 35mm i wysokość całkowita 55 mm, pozioma sonda temperatury o długości 20mm (zwiększa lokalnie średnicę loggera).

 • 2 loggery ciśnienia
  Dokładność lepsza niż ± 15 mbar, rozdzielczość 2mbar, zakres pomiarowy 50mbar-5bar; zanurzalne, zatapialne (IP 68), masa: 145 g; wymiary zewnętrzne: średnica 35mm i wysokość całkowita 55 mm.
  Powyższe wymiary ograniczają możliwości wykonania pomiarów w małych opakowaniach.
Cena wykonania usługi optymalizacji procesu termicznego

 

Usługa wyceniana jest wg następujących założeń:

 • Realizacja Etapu 1: 2700 PLN netto + koszty dojazdu
 • Realizacja Etapu 2: Zależnie od uzgodnionych z Klientem testów i ilości dni pomiarowych (typowo 2 dni; 1900 PLN netto za dzień pracy na miejscu u Klienta)
 • Realizacja Etapu 3 i 4: 6100 PLN netto + koszty dojazdu

Koszty dojazdu:

 • 200 PLN - gdy miejsce wytwarzania znajduje się w odległości ≤200 km od Poznań
 • 300 PLN - gdy miejsce wytwarzania znajduje się w odległości 200-400 km od Poznań
 • 500 PLN - gdy miejsce wytwarzania znajduje się w odległości >400 km od Poznań

Faktura wystawiana jest po realizacji każdego z etapów projektu.
Do powyższych cen należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.
Składanie zamówień


Aby złożyć zamówienie na realizacji usługi prosimy o wypełnienie formularza zamówienia w górnej części strony - przycisk ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE. Zapraszamy również do kontaktu poprzez email: info@bnt-sigma.pl lub telefon: (61) 624 27 22.

Oferta do pobrania


Kliknij zdjęcie poniżej, aby pobrać dokument pdf:

Kliknij, aby pobrać program ulotkę

 

 

 

Produkty powiązane

Inne (0)

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl