Szkolenie: Pasteryzacja i sterylizacja wyrobów w opakowaniu

Dostępność usługi: Pewny termin
Czas realizacji usługi: Szkolenie 2-dniowe
Cena brutto: 12 546,00 zł 12546.00
Cena netto (za usługę/grupę): 10 200,00 zł
ilość szt.

towar niedostępny

* - Pole wymagane

Szczegółowy opis

Szkolenie "Pasteryzacja i sterylizacja wyrobów w opakowaniu"


Stosowane w przetwórstwie żywności procesy pasteryzacjisterylizacji muszą z jednej strony umożliwić osiągnięcie przez wyrób bezpieczeństwa (food safety) i odpowiedniej jego trwałości, z drugiej zaś, być tak zaprojektowane, zoptymalizowane i kontrolowane, aby ograniczyć niekorzystny wpływ działania wysokiej temperatury na cechy sensoryczne wyrobu i nie prowadzić do niepotrzebnego podwyższana kosztów jego przetwarzania. 

Szkolenie pomaga lepiej zrozumieć cel stawiany procesom obróbki cieplnej żywności - pasteryzacji i sterylizacji, zrozumieć tempo redukcji ilości drobnoustrojów w opakowaniu wyrobu poddawanego procesowi termicznemu, poznać zasady planowania walidacji autoklawów (mapowanie autoklawów), jak i walidacji samych procesów termicznych (testy penetracji ciepła do produktu). Szkolenie jest doskonałym punktem wyjścia do:

 • Przeglądu swoich dotychczasowych praktyk w zakresie walidacji procesów termicznych oraz
 • Rozpoczęcia prac nad optymalizacją stosowanych w zakładzie procesów obróbki cieplnej, i dalej, podniesieniem jakości produkowanych wyrobów i redukcji zużywanych w zakładzie mediów.

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się m.in:

 • Jakie parametry produktu i procesu produkcyjnego (mające miejsce jeszcze przed właściwym procesem termicznym w autoklawie) są istotne dla przebiegu procesów pasteryzacji i sterylizacji żywności w opakowaniu;
 • Jakie mikroorganizmy są mikroorganizmami „targetowymi” dla procesów pasteryzacji i sterylizacji wybranych produktów spożywczych;
 • W jaki sposób ustalić (obliczyć) parametry procesu (czas i temperaturę pasteryzacji / sterylizacji) dla zapewnienia bezpieczeństwa oraz odpowiedniej trwałości mikrobiologicznej wyrobu gotowego;
 • W jaki sposób obliczyć ilość ciepła dostarczonego do wyrobu w danym procesie termicznym (P0/F0 dostarczone do wyrobu).

Adresaci szkolenia:

 • Technolog, Kierownik Produkcji, Kierownik Działu Utrzymania Ruchu;
 • Osoby odpowiedzialne za nadzór nad pracą autoklawów, osoby zaangażowane w walidację autoklawów oraz walidację procesów pasteryzacji i sterylizacji produktów spożywczych;
 • Dział Zapewnienia Jakości - osoby odpowiedzialne za prowadzenie działań wyjaśniających w przypadku problemów z jakością mikrobiologiczną wyrobów pasteryzowanych/ sterylizowanych, osoby podejmujące decyzje co do wyrobów otrzymanych w procesach dotkniętych odchyleniem od zaprojektowanego procesu termicznego.

 


ZAKRES SZKOLENIA

 

1. Podstawy termicznego utrwalania żywności w opakowaniu

 • Komercyjna sterylność wyrobu
 • Drobnoustroje targetowe dla procesów pasteryzacji i sterylizacji żywności o zróżnicowanej wartości pH i kwasowości
 • Drobnoustroje patogenne, drobnoustroje psujące żywność
 • Czynniki wpływające na wzrost mikroorganizmów (temperatura, pH, kwasowość, aktywność wody, warunki tlenowe/ warunki beztlenowe)
 • Formy wegetatywne bakterii, przetrwalniki, bakterie toksynotwórcze
 • Kroki w projektowaniu procesów termicznych (mapowanie temperatury w autoklawie, testy penetracji ciepła do opakowania)

2. Parametry charakteryzujące termooporność mikroorganizmów

 • D-value, z-value
 • Pozyskiwanie informacji na temat wartości D i z

3. Kwalifikacja/ walidacja autoklawu - pomiary dystrybucji temperatury w autoklawie jako warunek wstępny dla procesów termicznego utrwalania żywności

 • Rodzaje mediów grzewczych, rodzaje autoklawów
 • Odbiór techniczny autoklawu
 • Planowanie testów rozkładu temperatur w komorze autoklawu (ilość pomiarów w serii pomiarowej, ilość serii pomiarowych)
 • Ocena danych z mapowania rozkładu temperatur

4. Podstawy transferu ciepła dla różnego rodzaju produktów i różnych opakowań

 • Kluczowe charakterystyki wyrobu: lepkość, gęstość
 • Wpływ opakowania na przebieg procesu termicznego
 • Wyznaczanie najzimniejszego punktu w opakowaniu

5. Obliczanie wartości P0/F0 dostarczanej do wyrobu

6. Obliczanie docelowej wartości P0/F0

 • Znaczenie jakości mikrobiologicznej wykorzystywanych surowców
 • Zapewnianie bezpieczeństwa produktu
 • Zapewnianie braku zepsucia mikrobiologicznego wyrobu w terminie przydatności do spożycia

7. Ustalanie parametrów „najgorszego przypadku” dla walidacji produktu, pomiary penetracji ciepła w opakowaniu

 • Czynniki wpływające na dokładność gromadzonych danych i jakość wnioskowania
 • Planowanie pomiarów penetracji ciepła w opakowaniu (ilość pomiarów w serii pomiarowej, ilość serii pomiarowych)
 • Projektowanie warunków walidacji
 • Ocena danych i wnioskowanie

8. Znaczenie poszczególnych etapów produkcji dla parametrów procesu termicznego, przenoszenie kluczowych danych do Planu HACCP, szczelność opakowania, zapobieganie rekontaminacji

 • Przeciek stały, przeciek chwilowy
 • Znaczenie jakości mikrobiologicznej medium chłodzącego
 • Zasady higienicznego postępowania z opakowaniami poddanymi obróbce termicznej
 • Prowadzenie działań wyjaśniających w przypadku wzrostów mikrobiologicznych wyrobów pasteryzowanych / sterylizowanych

9. Pozostałe techniki walidacyjne

 • Inkubowanie opakowań i badania mikrobiologiczne
 • Biowskaźniki, wskaźniki czasu i temperatury (Time Temperature Indicators - TTI’s)

10. Ćwiczenia obliczeniowe, zadania dla uczestników

 • Operacje matematyczne na wartościach D i z
 • Obliczanie wymaganego F0 (dla rzeczywistych danych Klienta, bądź dostarczonych przez trenera BNT SIGMA)
 • Obliczanie wartości P0/F0 dostarczanej do wyrobu
 • Obliczane procesu ekwiwalentnego – przeliczane kombinacji czasu i temperatury na inną kombinację czasu i temperatury

 

 

Produkty powiązane

Inne (0)

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl