Akredytacja laboratorium wg ISO 17025 | Wyposażenie laboratorium 0

Nadzór nad wyposażeniem laboratorium wg ISO 17025:2017

 

Wyposażenie laboratorium

Dla urządzeń poza stałą kontrolą laboratorium - wdróż te same wymagania jak dla "własnych urządzeń". Zapewnij wyposażenie wymagane do prawidłowej realizacji działalności laboratoryjnej. Jako minimum dotyczy: urządzeń pomiarowych, oprogramowania, wzorców pomiarowych, materiałów odniesienia, odczynników oraz materiałów eksploatacyjnych, przyrządów pomocniczych. 

Wdróż procedurę: postępowania, transportowania, przechowywania, użytkowania i planowych konserwacji wyposażenia. Cel: zapewnić właściwe funkcjonowanie, zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem lub pogorszeniem stanu. 

Stosuj ("=włączaj do laboratorium") wyposażenie posiadające wymaganą dokładność pomiaru i/lub niepewność pomiaru niezbędną do uzyskania ważnego wyniku. Zweryfikuj, czy wyposażenie spełnia wyspecyfikowane wymagania, zanim zostanie włączone lub przywrócone do użytkowania.

 

Nadzór nad urządzeniami

Wycofuj urządzenie z użytkowania gdy następuje przeciążone lub postępowano z nim niewłaściwie, stwierdzono jego wadliwość, daje wątpliwe wyniki, wykazano przekroczenie wyspecyfikowanych wymagań. Wycofane urządzenie izoluj lub oznacz jako nieprzydatne do użytkowania, a przywróć gdy zweryfikowano, że działa poprawnie. Gdy wycofałeś urządzenie - zbadaj wpływ wykrytej wady i zainicjuj procedurę zarządzania pracą niezgodną z wymaganiami. 

Jeśli określono - wykonuj sprawdzenia pośrednie urządzeń. Cel: utrzymanie zaufania do działania wyposażenia. 

Jeśli właściwe, w celu spełnienia wyspecyfikowanych wymagań - aktualizuj wartości odniesienia oraz poprawki. Aktywnie zapobiegaj niezamierzonym adiustacjom

Przechowuj zapisy dla wyposażenia identyfikacja wyposażenia, w tym wersję oprogramowania, producent, typ, numer seryjny, dowód weryfikacji, że wyposażenie jest zgodne z wyspecyfikowanymi wymaganiami, aktualna lokalizacja, daty i wyniki wzorcowania, regulacje, kryteria przyjęcia, datę kolejnego wzorcowania lub odstęp pomiędzy wzorcowaniami, dokumentację materiałów odniesienia, wyniki, kryteria przyjęcia, właściwe daty i okres przydatności, plan konserwacji oraz wykonane konserwacje, szczegóły każdego uszkodzenia, wadliwego działania, modyfikacji lub naprawy wyposażenia.

Dotyczy: wyposażenia mogącego mieć wpływ na działalność laboratoryjną

 

Wzorcowanie urządzeń

Wzorcuj urządzenia gdy:
a) dokładność pomiaru lub niepewność pomiaru wpływa na ważność raportowanych wyników
b) wzorcowanie  jest wymagane do ustanowienia spójności pomiarowej
c) wyposażenie pomiarowe stosowane jest bezpośrednio do pomiaru wielkości mierzonej
d) wyposażenie pomiarowe stosowane jest w celu uzyskania wyniku pomiaru obliczonego z wielu wielkości
e) w celu wprowadzania poprawek do wyniku pomiaru wielkości mierzonej

Ustanów program wzorcowania, przeglądaj go okresowo (i dostosowuj, gdy wymagane).

„Etykietuj" wyposażenie wymagające wzorcowania lub posiadające określony okres przydatności do stosowania. Może to być: etykieta, kod, inne oznaczenie. Cel: musisz umożliwić użytkownikowi łatwą identyfikację statusu wzorcowania lub okresu przydatności

 

Zakupy usług i wyposażenia

Wykorzystuj wyłącznie odpowiednie wyroby i usługi, gdy przeznaczone do stosowania we własnej działalności laboratoryjnej, dostarczane do klienta w części lub całości, wspierają działalność laboratorium.

Przykłady: wyposażenie pomocnicze, materiały eksploatacyjne, usługi utrzymania pomieszczeń i wyposażenia, usługi badań biegłości, usługi audytowania.

Określaj, przeglądaj i zatwierdzaj wymagania dla zakupów (procedura i zapisy). Określaj kryteria oceny i wyboru dla zakupów, monitoruj wykonanie zakupów, oceniaj dostawców (procedura i zapisy) zanim zostaną użyte, zapewnij, że zakupy spełniają ustalone wymagania.

Komunikuj dostawcom swoje wymagania, kryteria akceptacji, oczekiwane kompetencje lub kwalifikacje, czynności które zamierzasz podjąć w siedzibie dostawcy.

 

Więcej informacji na temat wymagań ISO 17025 dla wyposażenia laboratorium: "Warsztaty PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02".

 

PROGRAM SZKOLENIA I INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Kliknij zdjęcie poniżej, aby pobrać dokument pdf:

Kliknij, aby pobrać program szkolenia NORMA ISO 17025

 

 

 

KOMENTARZE (0)

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl