Wyłącznik ciśnieniowy do sprężarki

Wilgotność sprężonego powietrza (ciśnieniowy punkt rosy)

Wilgotność sprężonego powietrza (ciśnieniowy punkt rosy)
Wilgotność sprężonego powietrza (ciśnieniowy punkt rosy)


Forma świadczenia usługi:  POMIAR NA MIEJSCU U KLIENTA

Cena brutto (za usługę/grupę):

3 198,00 zł

Cena netto (za usługę/grupę): 2 600,00 zł

szt

Zawartość aerozolu oleju w sprężonym powietrzu

Zawartość aerozolu oleju w sprężonym powietrzu
Zawartość aerozolu oleju w sprężonym powietrzu


Forma świadczenia usługi:  POMIAR NA MIEJSCU U KLIENTA

Cena brutto (za usługę/grupę):

4 674,00 zł

Cena netto (za usługę/grupę): 3 800,00 zł

szt

Badania mikrobiologiczne sprężonego powietrza

Badania mikrobiologiczne sprężonego powietrza
Badania mikrobiologiczne sprężonego powietrza


Forma świadczenia usługi:  POMIAR NA MIEJSCU U KLIENTA

Cena brutto (za usługę/grupę):

4 674,00 zł

Cena netto (za usługę/grupę): 3 800,00 zł

szt

 

Powietrze sprężone przez tłok sprężarki jest wdmuchiwane do zbiornika ciśnieniowego (zbiornika  sprężonego powietrza). Przełącznik ciśnieniowy zapewnia, że sprężone powietrze w zbiorniku powietrza jest pod ciśnieniem, którego potrzebujemy. Działa to w prosty sposób: Przełącznik ciśnieniowy  za pomocą wbudowanego manometru monitoruje ciśnienie w zbiorniku powietrza, a gdy ciśnienie spada poniżej ustalonego dolnego limitu, przełącznik włącza się i włącza obwód elektryczny.  To prowadzi do uruchomienia silnika elektrycznego, który napędza sprężarkę. Gdy ciśnienie wzrośnie do ustalonego maksimum, wyłącznik ciśnieniowy się otwiera, co oznacza zatrzymanie pracy sprężarki. Jednakże, ze względu na zużycie lub zmiany temperatury, ciśnienie w sprężarce znowu spada. Jeśli spadnie ono poniżej ustalonego minimum, przełącznik ponownie włączy pracę sprężarki. I tak czynność ta powtarza się cyklicznie. 

Wyłącznik ciśnieniowy uruchamia i wyłącza sprężarkę w taki sposób, aby ciśnienie w zbiorniku sprężarki zawsze mieściło się w zakresie dwóch wartości zadanych ciśnienia:

- ciśnienie przełączania - dolna granica ciśnienia, przy której sprężarka się włącza.

- ciśnienie wyłączenia - górna granica ciśnienia, przy której sprężarka wyłącza się.

Różnica pomiędzy ciśnieniem załączenia i wyłączenia nazywana jest histerezą lub różnicą załączeń. Wartość tę można znaleźć wśród parametrów presostatów.

 

Presostaty sprężarkowe - Jak działa presostat

Przełącznik ciśnieniowy lub presostat to urządzenie, które przełącza obwód elektryczny w zależności od wielkości ciśnienia. Przełącznik składa się z dwóch podstawowych elementów:

- Czujnik ciśnienia - elastyczny element, taki jak membrana wyposażona w tensometry. Ciśnienie powietrza powoduje ugięcie membrany i zmianę oporu elektrycznego w tensometrach. A ponieważ tensometry są podłączone do mostka pomiarowego, wielkość przyłożonego ciśnienia można określić na podstawie sygnału elektrycznego.

- Styki elektryczne, które łączą lub rozłączają obwód elektryczny w zależności od zmierzonego ciśnienia.

Styki przełączające, otwierające i rozłączające

Przełączniki ze stykami przełączającymi, otwierającymi i przełączającymi są rozróżniane w zależności od ich funkcji. Wybierając przełącznik, możemy kierować się symbolem, który wskazuje funkcję przełącznika:

 

Przełączniki ciśnieniowe: zestyki przełączne, rozwierane

Styk przełączający jest otwarty w stanie spoczynku, tj. gdy ciśnienie jest niskie (obwód elektryczny jest odłączony, a sprężarka nie pracuje). Styk przełączający włącza się (i uruchamia sprężarkę) tylko wtedy, gdy ciśnienie osiągnie ustawioną wartość. Jest on również oznaczany skrótem NO - normalnie otwarty.

Styk otwierający jest zamknięty w stanie spoczynku, tj. gdy ciśnienie jest niskie (obwód elektryczny jest podłączony i sprężarka pracuje). Styk otwierający otwiera się (i zatrzymuje sprężarkę), gdy ciśnienie osiągnie ustawioną wartość. Jest on również oznaczany skrótem NC - normalnie zamknięty.

Styki przełączające działają poprzez przełączanie z jednego styku na drugi. Zaletą tego przełącznika jest jego uniwersalność. Jeśli nie masz pewności, jakiego typu przełącznika potrzebujesz, kup przełącznik ze stykami przełącznymi i używaj jednego lub drugiego styku.

Przełącznik ze stykami przełącznymi może być również używany do wykrywania usterek. W jednej pozycji sygnalizowana jest praca bez usterki, a styk ten może zapalać zielone światło. W przypadku usterki przełącznik przełączy się na drugi styk, co spowoduje zaświecenie się czerwonego światła.

 

Jak używać presostatu do sterowania sprężarką?

Do sterowania sprężarkami można używać zarówno prostych i niedrogich przełączników ciśnieniowych, jak i solidnych, drogich przełączników zaprojektowanych do tego celu.

 1. Używanie prostych przełączników

Jeden presostat ze stykiem rozwiernym

Pojedynczy wyłącznik ciśnieniowy z małymi stykami w najprostszym rozwiązaniu wykorzystuje wyłącznik ciśnieniowy ze stykiem rozwierającym. Styk jest zamknięty przy niskim ciśnieniu, więc prąd elektryczny płynie do silnika, który obraca sprężarkę, która spręża powietrze. Ciśnienie w zbiorniku powietrza rośnie, aż osiągnie ustaloną górną granicę, czyli ciśnienie odcięcia. Przełącznik otwiera się i sprężarka zatrzymuje się. Następnie ciśnienie powietrza stopniowo spada z powodu zużycia. A gdy osiągnie dolną granicę, tj. ciśnienie przełączania, styk włącza się ponownie i sprężarka uruchamia się, zbiornik powietrza zostaje napełniony, a przełącznik zostaje zwolniony.

Tak się składa, że to jednoetapowe rozwiązanie ma również swoje ograniczenia:

 • Nadaje się tylko do sprężarek o małej mocy, ponieważ styki pojedynczych przełączników nie wytrzymują dużych obciążeń prądowych.
 • Różnica przełączania (różnica między ciśnieniem przełączania a ciśnieniem zadziałania) może być zbyt mała. Wtedy może się okazać, że sprężarka ciągle się włącza i wyłącza, nawet bez zużycia powietrza. Dzieje się tak dlatego, że powietrze ogrzane w sprężarce przemieszcza się do skrzyni powietrznej, a chłodząc ją, ciśnienie może spaść na tyle, że przełącznik z małą różnicą przełączania ponownie włączy sprężarkę. W przypadku prostych przełączników ciśnieniowych różnica przełączania nie może być regulowana i zwykle wynosi od 15 do 20%.

 

 1. Wyłącznik ciśnieniowy z przekaźnikiem mocy

Możemy poradzić sobie z ograniczeniem mocy sprężarki, łącząc presostat z przekaźnikiem mocy lub stycznikiem. Wynika to z faktu, że styki przekaźnika są zaprojektowane tak, aby wytrzymać większe obciążenia. W ten sposób możemy włączać i wyłączać sprężarki o większej mocy znamionowej. Schemat po lewej stronie przedstawia okablowanie jednofazowego silnika elektrycznego, a schemat po prawej stronie przedstawia okablowanie trójfazowego silnika elektrycznego. Podłączając przekaźnik mocy, uzyskujemy większe obciążenie prądowe, ale nadal nie jesteśmy w stanie ustawić różnicy przełączania.

 

 1. Para przełączników ciśnieniowych z przekaźnikiem w obwodzie samopodtrzymującym

Podłączając dwa przełączniki ciśnieniowe zgodnie z tym schematem, rozwiązujemy ograniczenia zarówno obciążenia prądowego styków do przełączania potężnych sprężarek, jak i ustawienia różnicy przełączania. Przetwornik ciśnienia S1 ma ciśnienie przełączania ustawione na dolnej granicy ciśnienia roboczego p1 i przełącza silnik sprężarki. Przełącznik ciśnienia S2 ma ciśnienie otwarcia ustawione na górną granicę ciśnienia roboczego p2 i zatrzymuje silnik sprężarki. Różnica przełączania jest ustawiana jako różnica między ciśnieniem przełączania p1 a ciśnieniem wyłączania p2. Gdy ciśnienie w przewodzie powietrza spadnie poniżej dolnej granicy p1, przełącznik S1 włącza się i silnik uruchamia sprężarkę. Ciśnienie w zbiorniku powietrza wzrasta, a gdy osiągnie dolną granicę p1, przełącznik S1 otwiera się, ale sprężarka nadal pracuje z powodu mostkowania utworzonego przez przekaźnik z pomocniczym stykiem podtrzymującym. Jednakże, gdy tylko ciśnienie wzrośnie do górnego limitu p2, drugi presostat S2 rozłącza cały obwód i sprężarka zatrzymuje się.

 

 1. Solidny wyłącznik ciśnieniowy do sterowania sprężarką

Bardziej wytrzymałe i droższe przełączniki ciśnieniowe nadają się do sterowania potężnymi sprężarkami. Przełączniki te mają następujące zalety:

 • Posiadają styki o dużej obciążalności prądowej.
 • Można ich bez obaw używać do sterowania potężnymi sprężarkami.
 • Umożliwiają regulację ciśnienia przełączania i różnicy przełączania.
 • Nie ma potrzeby martwić się o niepotrzebne włączanie i wyłączanie sprężarki.
 • Przełączniki ciśnienia sprężarki
 • Posiadają wbudowane zabezpieczenie termiczne silnika.

Jeśli jedna lub więcej faz zostałoby przeciążonych lub przerwanych, silnik trójfazowy nie uruchomiłby się i groziłoby mu spalenie. Dlatego w takim przypadku zabezpieczenie termiczne zablokuje uruchomienie silnika.

 

Regulacja wyłączników ciśnieniowych

W przypadku zakupionego wyłącznika ciśnieniowego należy zawsze sprawdzić, przy jakim ciśnieniu włącza się i wyłącza. Jeśli ustawienie nie jest odpowiednie, należy je zmienić. Aby to zrobić, przełączniki mają regulację, najczęściej śrubę regulacyjną. Przełączniki ciśnieniowe z regulowaną różnicą przełączania mają drugi element regulacyjny. Elementy regulacyjne są wyposażone w skalibrowany pierścień lub suwak, który wskazuje wartości ciśnienia, do których przełącznik ciśnienia jest następnie regulowany. Najczęściej jednak na przełączniku znajduje się śruba bez wskaźnika, więc na początku nie wiemy, do jakiego ciśnienia przełącznik jest aktualnie ustawiony. Aby wyregulować przełącznik, należy również podłączyć manometr do przełącznika powietrza i użyć go do monitorowania zmian ciśnienia.

Regulacja ciśnienia odcięcia sprężarki

Śruba regulacyjna jest zwykle zaprojektowana w taki sposób, że obracanie jej w prawo zwiększa ciśnienie przełączania i odcinania, a obracanie jej w lewo zmniejsza je. Napełniamy sprężarkę powietrzem i najpierw określamy na podstawie manometru, przy jakim ciśnieniu wyłącznik otwiera się, tj. zatrzymuje sprężarkę. Teraz mamy jasność co do górnego limitu, tj. przy jakim ciśnieniu odcięcia ustawiony jest wyłącznik. Opróżniamy komorę powietrzną i sprawdzamy, przy jakim ciśnieniu sprężarka ponownie się włącza. I to jest dolna granica, czyli na jakie ciśnienie przełączania ustawiony jest presostat. Jeśli ustawienie nie jest zadowalające, należy nieznacznie zmienić położenie regulatora, opróżnić komorę powietrzną i powtórzyć test. Powtarzaj procedurę do momentu osiągnięcia żądanego ciśnienia zadziałania i przełączania presostatu.

 

Regulacja różnicy przełączania

W przypadku przełączników ciśnieniowych ze stałą różnicą przełączania, musimy być zadowoleni z wartości procentowej (zwykle 15 do 20%). Tak więc, jeśli ustawimy górną granicę, tj. wartość ciśnienia przełączania, wartość dolnej granicy, tj. ciśnienie przełączania, będzie o 15 do 20% niższa. W bardziej wytrzymałych i droższych przełącznikach znajdziemy jeszcze jedną śrubę regulacyjną do ustawienia różnicy przełączania. Zgodnie z procedurą opisaną powyżej, najpierw ustawiamy ciśnienie zadziałania i poprzez odpowietrzenie zaworu powietrza określamy ciśnienie zadziałania. Jeśli nie jesteśmy zadowoleni z różnicy między ciśnieniem przełączania a ciśnieniem wyzwalania, obracamy lekko śrubę regulacji różnicy przełączania i sprawdzamy, jak się zmieniła. Powtarzamy ten proces, aż osiągniemy różnicę przełączania, która nam odpowiada. Regulacja różnicy załączeń powoduje jednak zwykle przesunięcie limitów ciśnienia załączania i wyłączania. Dlatego należy je sprawdzić i wyregulować.

 

Korzystanie z regulatora ciśnienia

Jeśli mamy regulator ciśnienia, nie musimy napełniać i opróżniać całego kanału powietrznego. Podłączamy regulator ciśnienia do przełącznika ciśnienia i używamy go do regulacji ciśnienia przełączania i wyłączania. Następnie podłączamy presostat do centrali wentylacyjnej i sprawdzamy, czy włącza się i wyłącza prawidłowo. Regulatory ciśnienia są zwykle montowane w specjalnych stacjach regulacji przełączników ciśnienia.

 

CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA:

 

Q: Do czego służy wyłącznik ciśnieniowy w sprężarce?

A: Wyłącznik ciśnieniowy służy do automatycznego wyłączania lub włączania kompresora w zależności od ustalonego poziomu ciśnienia w zbiorniku. Jest to urządzenie, które kontroluje ciśnienie powietrza i chroni kompresor przed przeciążeniem.

Q: Jak działa wyłącznik ciśnieniowy do kompresora?

A: Wyłącznik ciśnieniowy reaguje na zmiany ciśnienia w zbiorniku kompresora. Gdy ciśnienie przekroczy ustaloną górną wartość, wyłącznik automatycznie wyłącza kompresor. Natomiast gdy ciśnienie spadnie poniżej ustalonej dolnej wartości, wyłącznik włącza kompresor.

Q: Jaka jest różnica między wyłącznikiem ciśnieniowym a presostatem?

A: Wyłącznik ciśnieniowy to ogólna nazwa dla urządzenia kontrolującego ciśnienie, natomiast presostat to konkretny rodzaj wyłącznika ciśnieniowego. Presostat jest zazwyczaj wyposażony w regulację ciśnienia i może być stosowany w różnych aplikacjach, takich jak kompresory, pompy, itp.

Q: Jakie są typowe wartości napięcia dla wyłączników ciśnieniowych do kompresorów?

A: Wyłączniki ciśnieniowe do kompresorów mogą być dostępne w kilku różnych napięciach, takich jak 400V i 230V. Wybór odpowiedniego napięcia zależy od wymagań danego kompresora i instalacji.

Q: Jakie są inne nazwy dla wyłącznika ciśnieniowego do kompresora?

A: Inne nazwy dla wyłącznika ciśnieniowego do kompresora to presostat, włącznik ciśnieniowy lub presostat wyłącznik ciśnieniowy.

Q: Czy wyłącznik ciśnieniowy jest również zaworem bezpieczeństwa?

A: Nie, wyłącznik ciśnieniowy nie jest równoważony z zaworem bezpieczeństwa. Wyłącznik ciśnieniowy służy do automatycznego kontrolowania ciśnienia w zbiorniku kompresora, natomiast zawór bezpieczeństwa jest odpowiedzialny za odprowadzanie nadmiaru ciśnienia w celu zapobieżenia uszkodzeniom.

Q: Jakie są najważniejsze cechy wyłącznika ciśnieniowego do kompresora?

A: Najważniejsze cechy wyłącznika ciśnieniowego do kompresora to: regulowana wartość ciśnienia, możliwość regulacji różnicy ciśnień (hysterezy), wytrzymała konstrukcja, precyzyjny pomiar ciśnienia i wysoka niezawodność.

Q: Jakie są parametry techniczne wyłączników ciśnieniowych do kompresorów?

A: Parametry techniczne wyłączników ciśnieniowych do kompresorów mogą się różnić w zależności od producenta i modelu. Najważniejsze parametry to zakres regulacji ciśnienia, maksymalne obciążenie prądowe, napięcie zasilania, i maksymalne ciśnienie robocze.

Q: Czy wyłącznik ciśnieniowy może być stosowany w różnych systemach kompresorowych?

A: Tak, wyłącznik ciśnieniowy może być stosowany w różnych systemach kompresorowych, niezależnie od rodzaju kompresora (tłokowego, śrubowego, spiralnego, itp.). Ważne jest jednak, aby wybrać odpowiednią wersję wyłącznika, która spełnia wymagania danego systemu.

Q: Do czego służy wyłącznik ciśnieniowy w sprężarce?

A: Wyłącznik ciśnieniowy, zwany także presostatem, jest używany do utrzymywania ciśnienia w zbiorniku sprężarki. Jest wyposażony w zawór odciążający, który umożliwia usunięcie ciśnienia z tłoków. Jego głównym zadaniem jest kontrolowanie ciśnienia w systemie i zapewnienie bezpiecznego działania sprężarki. Gdy ciśnienie przekracza zadaną górną wartość, wyłącznik ciśnieniowy wyłącza napęd sprężarki. Natomiast, gdy ciśnienie spada poniżej zadanego dolnego poziomu, wyłącznik ponownie uruchamia sprężarkę.

Q: Jakie są najczęstsze parametry związane z wyłącznikiem ciśnieniowym?

A: Najczęstsze parametry związane z wyłącznikiem ciśnieniowym to: - Napięcie zasilania: 400V lub 230V, w zależności od konkretnego modelu. - Prąd znamionowy: zwykle w granicach 13-18A. - Moc silnika (KW): określa moc sprężarki, dla której wyłącznik jest przeznaczony.

Q: Jakie są funkcje wyłącznika ciśnieniowego?

A: Wyłącznik ciśnieniowy pełni kilka ważnych funkcji, w tym: - Kontrolowanie ciśnienia w zbiorniku sprężarki. - Wyłączanie i włączanie napędu sprężarki w zależności od wartości ciśnienia. - Zapewnienie bezpiecznego działania sprężarki poprzez kontrolowanie wartości ciśnienia.

Q: Czym różni się wyłącznik ciśnieniowy od włącznika ciśnieniowego?

A: Wyłącznik ciśnieniowy, zwany także presostatem, odpowiada za kontrolowanie ciśnienia w zbiorniku sprężarki i sterowanie napędem sprężarki. Z kolei włącznik ciśnieniowy jest przeznaczony do bezpośredniego włączania i wyłączania urządzeń, takich jak pompy lub sprężarki, w zależności od wartości ciśnienia. Oba urządzenia wykorzystują zasadę działania presostatu, ale mają różne zastosowania.

Q: Jakie są najważniejsze cechy wyłącznika ciśnieniowego?

A: Najważniejsze cechy wyłącznika ciśnieniowego to: - Możliwość dostosowania do różnych napięć zasilania (400V lub 230V). - Regulowany zasięg wartości ciśnienia, pozwalający dostosować działanie wyłącznika do konkretnego systemu. - Wyposażenie w zawór odciążający, który pomaga usunąć ciśnienie z tłoków. - Solidna konstrukcja i trwałość, aby wytrzymać ciężkie warunki pracy sprężarki. - Odporność na przeciążenia prądowe i temperaturowe.

Q: Czy wyłącznik ciśnieniowy ma jakieś przyłączenia elektryczne?

A: Tak, wyłącznik ciśnieniowy jest wyposażony w przyłącza elektryczne, które umożliwiają podłączenie go do zasilania. Zazwyczaj mają one standardowe gniazda, które pasują do typowych wtyczek zasilania.

Q: Jak zamówić wyłącznik ciśnieniowy?

A: Aby zamówić wyłącznik ciśnieniowy, można skorzystać z usług lokalnego dostawcy sprężarek lub przeglądać oferty sklepów internetowych specjalizujących się w sprzęcie pneumatycznym. W przypadku zamówień online, ważne jest sprawdzenie dokładnych parametrów wyłącznika i upewnienie się, że spełnia wymagania dotyczące napięcia i prądu znamionowego.

Q: Jakie są najpopularniejsze marki wyłączników ciśnieniowych?

A: Wśród popularnych marek wyłączników ciśnieniowych można wymienić Condor, MDR, Nema i wiele innych.

Q: Jak zamocować wyłącznik ciśnieniowy?

A: Montaż wyłącznika ciśnieniowego powinien być przeprowadzony zgodnie z instrukcjami producenta. Zazwyczaj wyłącznik jest zamocowany na zbiorniku sprężarki lub na rurce odprężnika. Ważne jest, aby dokładnie przyłączyć przewody elektryczne i odpowiednio przykręcić wyłącznik, aby zapewnić bezpieczne działanie.

Q: Jakie są główne zalety wyłączników ciśnieniowych?

A: Główne zalety wyłączników ciśnieniowych to: - Utrzymywanie ciśnienia w zbiorniku sprężarki w zadanych granicach. - Zapewnienie bezpiecznego działania sprężarki poprzez kontrolę wartości ciśnienia. - Ochrona silnika sprężarki przed przeciążeniem. - Możliwość dostosowania do różnych systemów dzięki regulowanemu zasięgowi wartości ciśnienia.

Q: Czy wyłącznik ciśnieniowy można używać jako reduktor ciśnienia?

A: Wyłącznik ciśnieniowy nie jest przeznaczony do pełnienia funkcji reduktora ciśnienia. Jego głównym zadaniem jest kontrolowanie ciśnienia w zbiorniku sprężarki i sterowanie napędem sprężarki w zależności od wartości ciśnienia. Jeśli potrzebujesz reduktora ciśnienia, powinieneś zastosować specjalistyczne urządzenie do tego celu.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl