Projektowanie instalacji spożywczych

| Linie produkcyjne dla przemysłu spożywczego | Instalacje technologiczne | Woda w przemyśle spożywczym |

Projektowanie instalacji spożywczych (instalacji wykorzystywanych w procesie technologicznych), jak i instalacji systemów mediów wspierających produkcję żywności (instalacji wody i pary, instalacji sprężonego powietrza), wykonywane jest z uwzględnieniem parametrów fizycznych i reologicznych surowców i półproduktów (ciecz/ ciało stałe, lepkość wyrobu, temperatura), charakteru procesów obróbki technologicznej (obróbka wstępna, mieszanie, pasteryzacja żywności, sterylizacja żywności, napełnianie i pakowanie). Projektowanie instalacji spożywczych nie może jednak pominąć aspektów higienicznych, gdyż skuteczność czyszczenia linii produkujących żywność (zazwyczaj realizowane podczas mycia w obiegach zamkniętych CIP), ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo i jakość produktów wytwarzanych na danej instalacji technologicznej. Zaniedbania inżynieryjne na etapie projektowania instalacji spożywczej mogą doprowadzić do wydłużenia procesów mycia CIP, wprowadzenia zagrożeń alergenowych (zatrzymywanie po procesie czyszczenia w instalacji produkcyjnej pozostałości wyrobu zawierającego alergeny spożywcze i przenoszenie alergenów do kolejno produkowanych na linii wyrobów). Nieskuteczne mycie instalacji spożywczych, brak możliwości poprawnego zwalidowania czyszczenia alergenów, wprost przekłada się na zagrożenie bezpieczeństwa wyrobów wytwarzanych na danej linii. Błędy w projektowaniu instalacji spożywczych – wprowadzanie do instalacji martwych odnóg i szczelin, stosowanie niehigienicznych zaworów i połączeń - mogą również doprowadzić do utrudnionego usuwania z instalacji pozostałości roztworów myjących. W takich przypadkach wydłużanie procesu płukania instalacji bardzo często nie przynosi zamierzonego rezultatu i producent żywności zmuszony zostaje do przebudowy linii.

BNT SIGMA prowadzi specjalistyczne szkolenia z zakresu projektowania instalacji spożywczych. Szkolenia te odnoszą się do kwestii inżynieryjnych, procesowych jak i jakościowych – materiałów konstrukcyjnych wykorzystywanych w budowie linii produkujących żywność, jakości wykończenia powierzchni instalacji, higieniczności stosowanych połączeń (połączenia stałe, połączenia demontowane), higieny budowy zaworów i pomp, czyszczenia zbiorników procesowych, walidacji czyszczenia. Szkolenia przedstawiają również dobre praktyki w zakresie projektowania pomieszczeń czystych, projektowania instalacji wody, instalacji pary spożywczej, instalacji sprężonego powietrza (zagadnienia limitów cząstek wg ISO 8573-1, ciśnieniowego punktu rosy, resztowej zawartości oleju, ryzyka rozwoju bakterii w sprężonym powietrzu) . Dla już wykonanych instalacji BNT SIGMA świadczy usługi polegające na weryfikacji higieniczności budowy instalacji - w trakcie oceny zostają zidentyfikowane „martwe odnogi”, punkty do których w utrudniony sposób dociera roztwór myjący, inne błędy inżynieryjne mogące niekorzystnie wpłynąć na higienę prowadzonych procesów produkcyjnych. Ocena instalacji spożywczych może również obejmować wykonanie specjalistycznych pomiarów i testów – wykonanie testu z ryboflawiną/fluoresceiną, pomiarów chropowatości powierzchni zbiorników lub rurociągów, pomiarów sprężonego powietrza (zawartości cząstek stałych), przeprowadzenie kalibracji czujników temperatury, kalibracji czujników ciśnienia.
Instalacje technologiczne i maszyny dla przemysłu spożywczego nie są szczegółowo opisane w popularnie stosowanych w branży spożywczej standardach jakościowych (BRC Food, IFS Food), nie są również szczegółowo opisane w normach ISO, normach europejskich i krajowych. Dla poprawności procesu projektowania instalacji spożywczych duże znaczenie ma doświadczenie osób zaangażowanych w projektowanie, weryfikację projektu, nadzór nad wykonaniem i odbiór instalacji. Szkolenia, oceny i pomiary wykonywane są w BNT SIGMA przez osoby od wielu lat związane z branżą spożywczą, zazwyczaj specjalistów posiadających wykształcenie kierunkowe w zakresie technologii żywności.

 

 

Projektowanie instalacji spożywczych

Hygienic Design cz.1 – Higiena budowy i czyszczenie urządzeń produkcyjnych wchodzących w bezpośredni kontakt z produktem

Hygienic Design cz.1 – Higiena budowy i czyszczenie urządzeń produkcyjnych wchodzących w bezpośredni kontakt z produktem
Hygienic Design cz.1 – Higiena budowy i czyszczenie urządzeń produkcyjnych wchodzących w bezpośredni kontakt z produktem

Forma szkolenia:  ZDALNE NA ZAMÓWIENIE (TRENER ONLINE) DLA GRUPY PRACOWNIKÓW

Cena brutto (za usługę/grupę):

13 407,00 zł

Cena netto (za usługę/grupę): 10 900,00 zł

szt.

Ocena higieniczna linii produkcyjnej

Ocena higieniczna linii produkcyjnej
Ocena higieniczna linii produkcyjnej


Forma świadczenia usługi:  INSPEKCJA INSTALACJI NA MIEJSCU U KLIENTA

Cena brutto (za usługę/grupę):

7 626,00 zł

Cena netto (za usługę/grupę): 6 200,00 zł

szt

Pomiar chropowatości powierzchni Ra/Rz

Pomiar chropowatości powierzchni Ra/Rz
Pomiar chropowatości powierzchni Ra/Rz


Forma świadczenia usługi:  POMIAR W LABORATORIUM LUB NA MIEJSCU U KLIENTA

Cena brutto (za usługę/grupę):

369,00 zł

Cena netto (za usługę/grupę): 300,00 zł

szt
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl