Pomiar zużycia energii przez sprężarkę

Wilgotność sprężonego powietrza (ciśnieniowy punkt rosy)

Wilgotność sprężonego powietrza (ciśnieniowy punkt rosy)
Wilgotność sprężonego powietrza (ciśnieniowy punkt rosy)


Forma świadczenia usługi:  POMIAR NA MIEJSCU U KLIENTA

Cena brutto (za usługę/grupę):

3 198,00 zł

Cena netto (za usługę/grupę): 2 600,00 zł

szt

Zawartość aerozolu oleju w sprężonym powietrzu

Zawartość aerozolu oleju w sprężonym powietrzu
Zawartość aerozolu oleju w sprężonym powietrzu


Forma świadczenia usługi:  POMIAR NA MIEJSCU U KLIENTA

Cena brutto (za usługę/grupę):

4 674,00 zł

Cena netto (za usługę/grupę): 3 800,00 zł

szt

Badania mikrobiologiczne sprężonego powietrza

Badania mikrobiologiczne sprężonego powietrza
Badania mikrobiologiczne sprężonego powietrza


Forma świadczenia usługi:  POMIAR NA MIEJSCU U KLIENTA

Cena brutto (za usługę/grupę):

4 674,00 zł

Cena netto (za usługę/grupę): 3 800,00 zł

szt

 

Zastanawiasz się, jak efektywnie monitorować i ograniczać zużycie energii w twoim systemie sprężonego powietrza? Ten artykuł zapewni Ci dogłębny przegląd tego, jak pomiar i analiza zużycia sprężonego powietrza mogą prowadzić do znacznych oszczędności w kosztach energii elektrycznej. Dowiesz się, jak poprawić wydajność kompresora i zoptymalizować cały system w celu energooszczędności. Przeczytaj, by dowiedzieć się więcej i zacząć oszczędzać już dziś.

Spis Treści:

 1. Co to jest sprężarka i dlaczego jest ważna?
 2. Jak pomiar zużycia sprężonego powietrza wpływa na oszczędności?
 3. Energooszczędność sprężarek: Czy to możliwe?
 4. Uzdatnianie powietrza: Klucz do wydajności?
 5. Jakie są korzyści z użycia sprężarek przewoźnych?
 6. Analiza zużycia energii elektrycznej: Dlaczego jest kluczowa?
 7. Przepływ sprężonego powietrza: Jak to mierzyć?
 8. Oszczędzanie energii: Czy warto inwestować w nowoczesne sprężarki powietrza?
 9. Jak odciążyć pracę sprężarek w odciążeniu?
 10. Zastosowania w zakładzie produkcyjnym: Jak zoptymalizować procesy?

1. Co to jest sprężarka i dlaczego jest ważna?

Sprężarka to urządzenie służące do wytwarzania sprężonego powietrza. Jest kluczowym elementem w wielu zakładach przemysłowych, gdzie sprężone powietrze jest potrzebne do różnych procesów technologicznych. Wydajność kompresora ma bezpośredni wpływ na zapotrzebowanie na sprężone powietrze i koszty energii elektrycznej.

2. Jak pomiar zużycia sprężonego powietrza wpływa na oszczędności?

Pomiar zużycia sprężonego powietrza jest niezbędny, by zrozumieć, ile powietrza jest faktycznie potrzebne w procesach technologicznych. Dzięki temu można unikać niepotrzebnego zużywania energii i zminimalizować koszty eksploatacji. Audyt i analiza zużycia sprężonego powietrza pomagają identyfikować potencjalne oszczędności energii po stronie systemu sprężonego powietrza.

3. Energooszczędność sprężarek: Czy to możliwe?

Tak! Dzięki nowoczesnym technologiom, takim jak falowniki, można zoptymalizować pracę kompresora, dopasowując ją do faktycznego zapotrzebowania na sprężone powietrze. To pozwala na ograniczenia kosztów i zwiększa wydajność systemu.

4. Uzdatnianie powietrza: Klucz do wydajności?

Uzdatnianie powietrza, które obejmuje filtrację i chłodzenie, ma kluczowe znaczenie dla prawidłowego działania systemu sprężonego powietrza. Zapewnia to lepszą jakość powietrza i minimalizuje ryzyko awarii.

5. Jakie są korzyści z użycia sprężarek przewoźnych?

Sprężarki przewoźne oferują większą elastyczność w zakładzie produkcyjnym. Można je łatwo przenosić i podłączyć w różnych miejscach, co pozwala zoptymalizować procesy i zwiększyć wydajność.

6. Analiza zużycia energii elektrycznej: Dlaczego jest kluczowa?

Rozumienie, ile energii elektrycznej zużywa kompresor, jest kluczem do oszczędzania. Poprzez analizę zużycia energii można identyfikować obszary do poprawy i wprowadzać odpowiednie środki, by zoptymalizować wydajność.

7. Przepływ sprężonego powietrza: Jak to mierzyć?

Pomiary przepływu sprężonego powietrza pozwalają zrozumieć, jak efektywnie system sprężonego powietrza dostarcza powietrze do procesów. Poprawa wydajności w tym obszarze może prowadzić do oszczędności energii.

8. Oszczędzanie energii: Czy warto inwestować w nowoczesne sprężarki powietrza?

Nowoczesne sprężarki, takie jak sprężarki śrubowe czy łopatkowe, oferują lepszą efektywność energetyczną i mogą generować znaczne oszczędności w dłuższej perspektywie.

9. Jak odciążyć pracę sprężarek w odciążeniu?

Zastosowanie technologii, takich jak falowniki czy systemy zarządzania sprężarkownią, może pomóc w odciążeniu pracy sprężarek, co przekłada się na mniejsze zużycie energii.

10. Zastosowania w zakładzie produkcyjnym: Jak zoptymalizować procesy?

W zakładach produkcyjnych kluczowe jest zrozumienie, jakie są faktyczne potrzeby sprężonego powietrza. Dzięki temu można zoptymalizować pracę sprężarki i dostosować ją do rzeczywistych potrzeb, co przekłada się na oszczędności.

 

Badanie energetyczne w kontekście wytwarzania sprężonego powietrza pozwala określić, jak dużo energii pochłaniają sprężarki. Sprężarki charakteryzują się wysokim apetytem na energię. Skuteczną metodą oceny jest bezpośrednie monitorowanie zużycia energii w konkretnych sprężarkach. Tylko w ten sposób można precyzyjnie określić, jaki procent całkowitego zapotrzebowania energetycznego przedsiębiorstwa jest przeznaczony na wytwarzanie sprężonego powietrza. Kluczem do poprawy efektywności kosztowej jest zrozumienie kosztów związanych z wytwarzaniem sprężonego powietrza i identyfikacja potencjalnych oszczędności. Organizacja może przeprowadzić takie badanie na własną rękę lub skorzystać z usług specjalizowanej firmy w tym zakresie.

 

Jakie dane są niezbędne do wykonania badania energetycznego?

•             Rejestracja czasu pracy sprężarki, zarówno podczas pracy, jak i w stanie spoczynku

•             Ewaluacja konsumpcji energii elektrycznej przez różne sprężarki

•             Zapis przepływu i konsumpcji sprężonego powietrza

•             Estymacja strat wynikających z ewentualnych nieszczelności instalacji sprężonego powietrza

•             Analiza stosunku zużytej energii do ilości wyprodukowanego sprężonego powietrza

•             Wycena faktycznych wydatków energetycznych oraz możliwych do osiągnięcia oszczędności.

 

 

Metodyka oceny konsumpcji energii w sprężarkach

1. Prosty pomiar natężenia prądu w jednej fazie dla obserwacji działania sprężarki

Za pomocą sondy prądowej (TRMS dla prądu przemiennego) dokonuje się pomiaru natężenia prądu jedynie na jednej z faz. Procedura jest prosta: Umieścić sondę wokół jednego z przewodów fazy silnika. Nie ma potrzeby długotrwałego wyłączania sprężarki - wystarczy krótkie odsłonięcie i umieszczenie sondy. Po tym sprężarka jest z powrotem uruchamiana. Takie pomiary służą do stałej obserwacji działania urządzenia. Monitorując prąd na jednej fazie, można określić okresy obciążenia, pracy jałowej czy też wyłączenia sprężarki. Systematyczna, tygodniowa analiza pozwoli na ocenę efektywności wykorzystania sprężarek. Sondę prądową umieszcza się na każdej sprężarce, rejestrując w czasie rzeczywistym przepływ prądu do silnika. Dane o natężeniu prądu oraz czasie są zapisywane albo na nośniku danych, albo przekazywane bezpośrednio do urządzenia pomiarowego. Później informacje te są analizowane przy pomocy dedykowanego oprogramowania.

2. Kompleksowe pomiary na trzech fazach dla dokładnej analizy konsumpcji sprężarki

Zaleca się instalację przekładników prądowych na wszystkich fazach sprężarki w celu dokładnego pomiaru natężenia prądu. Napięcie jest rejestrowane przy użyciu specjalistycznych czujników magnetycznych. Na podstawie zarejestrowanego prądu i napięcia określa się moc rzeczywista. Dane te są analizowane w watomierzu, który dostarcza szczegółowych informacji na temat konsumpcji: natężenie prądu [A], współczynnik mocy cos ϕ, moc pozorna [kVA], moc bierna [kVar], energia rzeczywista [kWh] oraz, jeżeli ustalimy cenę za kWh, koszt energii.

Specjalistyczne oprogramowanie dla precyzyjnej analizy

Dane są przetwarzane i analizowane przez watomierz, do którego można doinstalować specjalne aplikacje monitorujące konsumpcję energii przez sprężarki. Umożliwiają one dokładny wgląd w konsumpcję energii przez każdą sprężarkę. Aby uzyskać dokładne informacje, należy dostarczyć programowi odpowiednie dane:

•             rodzaj sprężarki (np. śrubowa czy tłokowa),

•             aktualną cenę energii, w tym stawki nocne,

•             dane charakteryzujące pracę sprężarki: obciążenie, bieg jałowy i zatrzymanie.

Oprogramowanie dostarcza szczegółowy przegląd konsumpcji, prezentując m.in.: graficzny wykres aktywności sprężarki, diagramy przedstawiające cykle pracy urządzenia, podsumowanie kosztów związanych z konsumpcją energii oraz straty wynikające z ewentualnych nieszczelności.

 

Podsumowanie:

 • Monitorowanie i analiza zużycia sprężonego powietrza są kluczowe dla optymalizacji systemu.
 • Nowoczesne technologie, takie jak falowniki, mogą przynieść znaczne oszczędności energii.
 • Uzdatnianie powietrza zapewnia lepszą jakość i wydajność systemu.
 • Inwestycje w nowoczesne sprężarki mogą przynieść korzyści w dłuższej perspektywie.
 • Zrozumienie faktycznych potrzeb zakładu produkcyjnego jest kluczem do optymalizacji procesów i oszczędzania energii.

 

 

CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA DOTYCZĄCE POMIARÓW ZUZYCIA ENERGII PRZEZ SPRĘŻARKI

Q: Jakie są korzyści wynikające z pomiaru zużycia energii przez sprężarkę?

A: Pomiar zużycia energii przez sprężarkę pozwala na kontrolę zużycia energii elektrycznej oraz oszczędności, co przekłada się na większą efektywność energetyczną i ograniczenie kosztów eksploatacji.

Q: Jak można zwiększyć energooszczędność sprężarek?

A: Aby zwiększyć energooszczędność sprężarek, można zastosować różne metody, takie jak dobór odpowiednich urządzeń, optymalizacja układów, eliminacja wycieków powietrza oraz kontrola ciśnienia za pomocą dokładnych manometrów.

Q: Jakie są metody analizy zużycia sprężonego powietrza?

A: Metody analizy zużycia sprężonego powietrza mogą obejmować pomiary przepływu powietrza, monitorowanie zużycia energii elektrycznej oraz badanie spadku ciśnienia w układach.

Q: Jakie są korzyści z oszczędzania energii w sprężarkach?

A: Oszczędzanie energii w sprężarkach przyczynia się do redukcji kosztów eksploatacji, optymalizacji wydajności sprężarek oraz zmniejszenia negatywnego wpływu na środowisko.

Q: Jak działa sprężarka na biegu jałowym?

A: Sprężarka na biegu jałowym pracuje w trybie obrotów bez obciążenia, co oznacza, że nie produkuje sprężonego powietrza, ale zużywa pewną ilość energii elektrycznej.

Q: Jakie są potencjalne problemy związane z pracą sprężarek w odciążeniu?

A: Praca sprężarek w odciążeniu może prowadzić do nadmiernego zużycia energii elektrycznej oraz wpływać negatywnie na wydajność całego zakładu produkcyjnego.

Q: Jakie są ważne czynniki przy zakupie sprężarki?

A: Ważne czynniki przy zakupie sprężarki to jej wydajność, moc, wykonanie, kompatybilność z siecią sprężonego powietrza oraz optymalizacja zużycia energii elektrycznej.

Q: Jakie są metody oszczędzania energii elektrycznej przy pracy sprężarek?

A: Metody oszczędzania energii elektrycznej przy pracy sprężarek mogą obejmować optymalizację ciśnienia, kontrolę czasu pracy, redukcję wycieków powietrza oraz monitorowanie zużycia energii.

Q: Jakie są metody zwiększenia wydajności sprężarek?

A: Metody zwiększenia wydajności sprężarek mogą obejmować optymalizację układu sprężania, dobór odpowiednich urządzeń oraz regularne przeglądy i konserwację układu sprężonego powietrza.

Q: Kiedy należy podjąć działania w celu poprawy efektywności energetycznej sprężarki?

A: Należy podjąć działania w celu poprawy efektywności energetycznej sprężarki, gdy zużycie energii elektrycznej jest wysokie, wydajność sprężarki spada lub występują problemy z ciśnieniem lub wytworzeniem sprężonego powietrza.

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl