Olej do sprężarki śrubowej

Wilgotność sprężonego powietrza (ciśnieniowy punkt rosy)

Wilgotność sprężonego powietrza (ciśnieniowy punkt rosy)
Wilgotność sprężonego powietrza (ciśnieniowy punkt rosy)


Forma świadczenia usługi:  POMIAR NA MIEJSCU U KLIENTA

Cena brutto (za usługę/grupę):

3 198,00 zł

Cena netto (za usługę/grupę): 2 600,00 zł

szt

Zawartość aerozolu oleju w sprężonym powietrzu

Zawartość aerozolu oleju w sprężonym powietrzu
Zawartość aerozolu oleju w sprężonym powietrzu


Forma świadczenia usługi:  POMIAR NA MIEJSCU U KLIENTA

Cena brutto (za usługę/grupę):

4 674,00 zł

Cena netto (za usługę/grupę): 3 800,00 zł

szt

Badania mikrobiologiczne sprężonego powietrza

Badania mikrobiologiczne sprężonego powietrza
Badania mikrobiologiczne sprężonego powietrza


Forma świadczenia usługi:  POMIAR NA MIEJSCU U KLIENTA

Cena brutto (za usługę/grupę):

4 674,00 zł

Cena netto (za usługę/grupę): 3 800,00 zł

szt


Wybór odpowiedniego oleju do sprężarki śrubowej jest kluczowy dla jej efektywnej pracy. Olej pełni ważną rolę w smarowaniu, chłodzeniu i uszczelnianiu ruchomych części sprężarki. Poniżej znajdują się ogólne wytyczne dotyczące rodzaju oleju, który można stosować w sprężarkach śrubowych:

 1. Olej mineralny: Olej mineralny jest najczęściej stosowany w sprężarkach śrubowych. Jest to tradycyjny olej smarujący, który charakteryzuje się dobrą zdolnością do smarowania powierzchni ciernej i rozpraszaniem ciepła. Jest dostępny w różnych klasach lepkości, co pozwala dostosować go do konkretnej sprężarki.
 2. Olej syntetyczny: Oleje syntetyczne są coraz bardziej popularne w sprężarkach śrubowych. Są one wydajniejsze w zachowywaniu swoich właściwości przy zmieniających się temperaturach i obciążeniach. Oleje syntetyczne mogą również wykazywać lepszą odporność na utlenianie, co jest korzystne dla dłuższego okresu eksploatacji sprężarki.
 3. Olej kompresorowy bezpieczny dla żywności (jeśli wymagane): Jeśli sprężarka śrubowa jest używana w przemyśle spożywczym lub farmaceutycznym, może być konieczne zastosowanie oleju kompresorowego bezpiecznego dla żywności, który spełnia odpowiednie normy i nie wprowadza substancji szkodliwych do powietrza sprężonego. Może być konieczny gdy zależy nam na wysokiej jakości sprężonym powietrzu wg ISO 8573-1. W niektórych zastosowaniach olej w sprężonym powietrzu jest w ogóle niepożądany i wówczas należy stosować sprężarki bezolejowe.
 4. Olej syntetyczny lub półsyntetyczny niskiego lub bardzo niskiego rozpraszania: W niektórych aplikacjach, gdzie istnieje ryzyko, że olej może się przedostać do procesu lub produktu końcowego, stosuje się oleje o niskim rozpraszaniu.

Należy zawsze konsultować się z producentem sprężarki lub przestrzegać zaleceń zawartych w instrukcji obsługi, aby wybrać odpowiedni rodzaj oleju. Ponadto, regularna kontrola stanu oleju i jego wymiana zgodnie z zaleceniami producenta jest kluczowa dla utrzymania sprawności i niezawodności sprężarki śrubowej.

 

Odpowiedni olej do sprężarki śrubowej 

Odpowiedni olej do sprężarki śrubowej jest kluczowy dla jej niezawodnej i efektywnej pracy. Oto kilka ważnych uwag dotyczących wyboru oleju:

 1. Wybieraj dedykowany olej do sprężarek śrubowych: Nigdy nie używaj oleju przeznaczonego do innych zastosowań, takich jak olej do narzędzi pneumatycznych, sprężarek tłokowych ani oleju do silników spalinowych. Zawsze stosuj olej dedykowany do sprężarek śrubowych, który spełnia specyfikacje producenta.
 2. Unikaj mieszania różnych olejów: Niezależnie od rodzaju oleju, który wybierzesz, unikaj mieszania różnych olejów pochodzących od różnych producentów. Mieszanie olejów może prowadzić do problemów z jakością smarowania i uszkodzeń sprężarki.
 3. Rodzaj oleju:
 • Olej mineralny: Jest powszechnie stosowany w sprężarkach śrubowych i jest odpowiedni do wielu zastosowań.
 • Olej półsyntetyczny lub syntetyczny: Jeśli sprężarka pracuje w trudniejszych warunkach, wymaga dłuższego okresu pracy lub jest wykorzystywana w branżach, gdzie czystość oleju jest kluczowa (np. spożywcza, farmaceutyczna), można rozważyć użycie oleju półsyntetycznego lub syntetycznego. Oleje syntetyczne mogą wykazywać lepszą odporność na wysokie temperatury i dłuższą żywotność.
 1. Warunki pracy: Wybór oleju powinien być dostosowany do warunków pracy sprężarki. To obejmuje temperaturę otoczenia, stopień zapylenia, wibracje i inne czynniki środowiskowe. Jeśli sprężarka pracuje w trudnych warunkach, warto rozważyć bardziej wytrzymały olej.
 2. Częstotliwość wymiany oleju: Monitoruj stan oleju i przestrzegaj zaleceń producenta dotyczących częstotliwości jego wymiany. Zmiana koloru oleju może być sygnałem potrzeby wymiany, ale nie jest to jedyny wskaźnik, który należy uwzględnić.
 3. Temperatura pracy: Warto zwrócić uwagę na temperaturę pracy sprężarki. Jeśli temperatura przekracza 40°C, rozważ użycie oleju syntetycznego, który może wykazywać lepszą odporność na wysokie temperatury.
 4. Dokumentacja producenta: Zawsze sprawdzaj instrukcje obsługi i zalecenia producenta sprężarki, ponieważ mogą mieć specyficzne wymagania co do rodzaju i marki oleju.

 

Kolor oleju w sprężarce

Olej zmienia kolor w wyniku różnych czynników, z których najważniejsze to zanieczyszczenia i utlenianie. Oto dlaczego olej może zmieniać swój kolor w trakcie eksploatacji:

 1. Zanieczyszczenia: Olej w sprężarce śrubowej jest narażony na zanieczyszczenia zarówno z otoczenia, jak i wewnętrzne, takie jak cząstki spowodowane ścieraniem w bloku śrubowym. Zanieczyszczenia w oleju mogą pochodzić z powietrza, pyłu, cząstek metalicznych i innych źródeł. Te zanieczyszczenia mogą wpływać na zmianę koloru oleju.
 2. Woda: Woda jest jednym z głównych wrogów oleju w sprężarce. Woda może przedostawać się do oleju przez różne sposoby, na przykład ze sprężonego powietrza, które jest naturalnie wilgotne. Obecność wody w oleju przyspiesza degradację i może wpłynąć na jego kolor.
 3. Utlenianie: Olej ulega utlenianiu pod wpływem powietrza, co również może wpływać na zmianę koloru. Utlenianie to proces chemiczny, w którym cząsteczki oleju reagują z tlenem. W obecności zanieczyszczeń, zwłaszcza metalicznych, proces ten może zachodzić szybciej.

Typowe zmiany koloru oleju w trakcie eksploatacji mogą obejmować:

 • Kolor przezroczysty: To kolor nowego oleju, który jest czysty i nieskazitelny.
 • Kolor czerwony: Po pewnym czasie eksploatacji, zwłaszcza w przypadku olejów syntetycznych, olej może przyjmować odcień czerwony.
 • Kolor fioletowy: W miarę dłuższego okresu eksploatacji olej może zmieniać się na kolor fioletowy.
 • Kolor brązowy: Kolor brązowy może być sygnałem końca okresu eksploatacji oleju.

Warto zauważyć, że zmiany koloru oleju są tylko wskazówką i nie zawsze muszą być jednoznaczne. Dokładniejsza ocena stanu oleju i konieczność jego wymiany opierają się na analizach laboratoryjnych, które mogą dostarczyć bardziej precyzyjne informacje o jego kondycji. Dlatego regularna kontrola i analiza oleju są ważnymi praktykami w utrzymaniu sprężarki śrubowej w dobrej kondycji.

 

CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA:

Q: Czym jest olej do sprężarki śrubowej?

A: Olej do sprężarki śrubowej jest specjalnie zaprojektowany do smarowania sprężarek śrubowych, które są jednym z rodzajów sprężarek powietrza. Olej ten zapewnia odpowiednie smarowanie i ochronę przed zużyciem, co przyczynia się do dłuższej żywotności sprężarki i obniżenia kosztu serwisowania sprężarek.

Q: Jakie są różnice pomiędzy sprężarką śrubową a tłokową?

A: Główną różnicą między sprężarką śrubową a tłokową jest sposób wytwarzania sprężonego powietrza. Sprężarka tłokowa używa ruchu tłoka do sprężania powietrza, podczas gdy sprężarka śrubowa wykorzystuje rotacyjny ruch śrub do tego samego celu. Ponadto, sprężarka śrubowa jest zazwyczaj bardziej wydajna i generuje mniej hałasu niż sprężarka tłokowa.

Q: Jakie są ważne czynniki przy wyborze oleju do sprężarki śrubowej?

A: Przy wyborze oleju do sprężarki śrubowej należy wziąć pod uwagę kilka czynników, takich jak rodzaj sprężarki (śrubowa, tłokowa, łopatkowa itp.), zalecenia producenta sprężarki, warunki pracy (temperatura, ciśnienie), wymagania dotyczące jakości smaru, a także wskazówki zawarte w instrukcji obsługi sprężarki.

Q: Jakie są korzyści z regularnej konserwacji sprężarek śrubowych?

A: Regularna konserwacja sprężarek śrubowych ma wiele korzyści, takich jak zapewnienie optymalnej wydajności sprężarki, przedłużenie jej żywotności, zmniejszenie ryzyka awarii, redukcja kosztów naprawy, oszczędność energii, zmniejszenie zużycia oleju i poprawa jakości sprężonego powietrza.

Q: Jakie są najważniejsze czynniki wpływające na jakość oleju do sprężarki śrubowej?

A: Jakość oleju do sprężarki śrubowej zależy od kilku czynników, takich jak skład chemiczny, lepkość, temperatura robocza, zdolność do odradzania się, odporność na korozję, zmniejszenie tarcia i zużycia oraz zdolność do utrzymania właściwości smarnych w trudnych warunkach.

Q: Czy mogę użyć oleju do sprężarek tłokowych w sprężarce śrubowej?

A: Nie zaleca się używania oleju do sprężarek tłokowych w sprężarkach śrubowych. Rodzaj oleju powinien być zgodny z wymaganiami producenta sprężarki. Olej do sprężarki śrubowej ma specjalne właściwości smarne i ochronne, które są wymagane w przypadku tego typu sprężarek.

Q: Jak często należy wymieniać olej w sprężarce śrubowej?

A: Częstotliwość wymiany oleju w sprężarce śrubowej zależy od kilku czynników, takich jak rodzaj oleju, intensywność eksploatacji sprężarki, warunki pracy i zalecenia producenta. Zazwyczaj zaleca się regularną zmianę oleju co około 2000-4000 godzin pracy.

Q: Czy można zmieszać różne oleje do sprężarek śrubowych?

A: Nie zaleca się mieszania różnych olejów do sprężarek śrubowych. Każdy olej ma określone właściwości, które są wymagane do prawidłowego działania sprężarki. Mieszanie olejów może prowadzić do zmniejszenia skuteczności smarności, pogorszenia wydajności sprężarki lub nawet uszkodzenia kompresora.

Q: Jakie są skutki używania niewłaściwego oleju w sprężarce śrubowej?

A: Używanie niewłaściwego oleju w sprężarce śrubowej może prowadzić do różnych skutków, takich jak zwiększone zużycie oleju, zwiększone zużycie energii, przyspieszone zużycie elementów sprężarki, korozja, awarie, pogorszenie jakości sprężonego powietrza i skrócenie żywotności sprężarki.

Q: Jak wybrać odpowiedni olej do kompresora?

A: Aby wybrać odpowiedni olej do kompresora, należy wziąć pod uwagę kilka czynników, takich jak rodzaj kompresora (śrubowy, tłokowy, łopatkowy itp.), wskazówki producenta kompresora, warunki pracy, wymagania dotyczące jakości smaru oraz zalecenia zawarte w instrukcji obsługi kompresora.

Q: Co się stanie, jeśli nie wybiorę odpowiedniego oleju do kompresora?

A: Jeśli nie wybierzesz odpowiedniego oleju do kompresora, może to prowadzić do różnych skutków, takich jak zwiększone ryzyko awarii, przyspieszone zużycie elementów kompresora, pogorszenie jego wydajności, zwiększone zużycie energii, problemy z konserwacją i skrócenie żywotności kompresora.

Q: Co to jest olej do sprężarki śrubowej?

A: Olej do sprężarki śrubowej to specjalny rodzaj oleju, który jest używany do smarowania i chłodzenia sprężarek śrubowych. Olej ten jest niezbędny do utrzymania prawidłowej wydajności i działania sprężarki. Jest on również odpowiedzialny za zmniejszenie tarcia i zużycia części w sprężarce.

Q: Jak wybrać odpowiedni olej do sprężarki śrubowej?

A: Aby wybrać odpowiedni olej do sprężarki śrubowej, należy wziąć pod uwagę kilka czynników. Po pierwsze, należy sprawdzić specyfikację producenta sprężarki, która wskazuje, jaki rodzaj oleju jest zalecany. Należy również wziąć pod uwagę warunki pracy sprężarki, takie jak temperatura otoczenia i ciśnienie robocze. Ważne jest również, aby wybrać olej o odpowiedniej lepkości i właściwościach smarujących.

Q: Jakie są różnice między olejem do sprężarek tłokowych a olejem do sprężarek śrubowych?

A: Różnica między olejem do sprężarek tłokowych a olejem do sprężarek śrubowych wynika głównie z różnicy w konstrukcji tych dwóch rodzajów sprężarek. Sprężarki tłokowe mają ruchome tłoki, które wymagają lepszego smarowania i chłodzenia niż sprężarki śrubowe, które posiadają wirnikowe łopatki. Dlatego olej do sprężarek tłokowych jest zwykle bardziej lepki i wytrzymały niż olej do sprężarek śrubowych.

Q: Co się stanie, jeśli użyję niewłaściwego oleju w mojej sprężarce śrubowej?

A: Użycie niewłaściwego oleju w sprężarce śrubowej może prowadzić do różnych problemów. Może to mieć negatywny wpływ na wydajność i żywotność sprężarki, prowadząc do nadmiernego zużycia części i zwiększonego tarcia. Może również wpływać na jakość sprężonego powietrza, powodując zanieczyszczenia i korozję. Dlatego ważne jest stosowanie zalecanego oleju do sprężarki, aby uniknąć tych problemów.

Q: Jaki olej jest zalecany do sprężarek łopatkowych?

A: Dla sprężarek łopatkowych zwykle zaleca się stosowanie oleju syntetycznego, który ma lepsze właściwości smarujące i chłodzące. Olej syntetyczny zapewnia także lepszą ochronę przed korozją i zanieczyszczeniami. Ważne jest również regularne sprawdzanie stanu oleju i jego wymiana w odpowiednich odstępach czasu, aby utrzymać prawidłowe działanie sprężarki łopatkowej.

Q: Jak wybrać najlepszy olej do mojej sprężarki śrubowej?

A: Aby wybrać najlepszy olej do swojej sprężarki śrubowej, należy wziąć pod uwagę kilka czynników. Po pierwsze, należy sprawdzić specyfikację producenta sprężarki, aby dowiedzieć się, jaki rodzaj oleju jest zalecany. Następnie należy wziąć pod uwagę warunki pracy sprężarki, takie jak temperatura otoczenia i ciśnienie robocze (za pomocą manometru). Ostatecznie należy wybrać olej o odpowiedniej lepkości i właściwościach smarujących, które są odpowiednie do twojej konkretnego modelu sprężarki.

Q: Jak często należy wymieniać olej w sprężarce śrubowej?

A: Częstotliwość wymiany oleju w sprężarce śrubowej zależy od kilku czynników, takich jak intensywność użytkowania sprężarki, warunki pracy i rodzaj oleju stosowanego. W niektórych przypadkach zaleca się wymianę oleju co 2000-4000 godzin pracy, podczas gdy w innych przypadkach można to zrobić co 6000-8000 godzin pracy. Należy jednak zawsze przestrzegać zaleceń producenta w tej sprawie.

Q: Jakie są różnice między olejem mineralnym a syntetycznym do sprężarek śrubowych?

A: Różnica między olejem mineralnym a syntetycznym do sprężarek śrubowych polega głównie na składzie i właściwościach smarujących. Olej mineralny jest bardziej naturalnym produktem, podczas gdy olej syntetyczny jest produktem syntetycznym o lepszych właściwościach smarujących i chłodzących. Olej syntetyczny zapewnia również większą trwałość i ochronę przed zanieczyszczeniami i korozją. Wybór między olejem mineralnym a syntetycznym zależy od specyfikacji producenta i warunków pracy sprężarki.

Q: Czy mogę użyć oleju do sprężarek łopatkowych w mojej sprężarce śrubowej?

A: Tak, w niektórych przypadkach olej do sprężarek łopatkowych może być stosowany również w sprężarkach śrubowych. Jednak zawsze należy sprawdzić specyfikację producenta obu typów sprężarek, aby upewnić się, że olej będzie odpowiedni dla twojej sprężarki śrubowej. Ważne jest również regularne sprawdzanie stanu oleju i jego wymiana zgodnie z zaleceniami producenta.

Q: Czy istnieje różnica między olejem do sprężarek powietrznych a olejem do sprężarek śrubowych?

A: Tak, istnieje różnica między olejem do sprężarek powietrznych a olejem do sprężarek śrubowych. Olej do sprężarek powietrznych jest zwykle gęstszy i bardziej lepki w celu zapewnienia lepszego smarowania i chłodzenia dla sprężarek tłokowych. Z kolei olej do sprężarek śrubowych jest zwykle bardziej płynny, co pozwala na łatwiejsze smarowanie łopatek wirnika sprężarki śrubowej. Dlatego ważne jest, aby używać odpowiedniego rodzaju oleju do danego typu sprężarki.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl