Kultura bezpieczeństwa żywności – kształtowanie zachowań projakościowych wśród pracowników zakładów branży spożywczej

Dostępność usługi: Określ: formę i termin szkolenia
Czas realizacji usługi: Szkolenie 1-dniowe
Cena brutto: 4 182,00 zł 4182.00
Cena netto (za usługę/grupę): 3 400,00 zł
ilość szt.

towar niedostępny

* - Pole wymagane

Szczegółowy opis

Szkolenie „Kultura bezpieczeństwa żywności – kształtowanie zachowań projakościowych wśród pracowników zakładów branży spożywczej"
Wspieranie przez najwyższe kierownictwo działań na rzecz poprawy kultury bezpieczeństwa żywności/ kultury jakości, i patrząc jeszcze szerzej – kultury organizacji, pomaga w wykształceniu wśród pracowników postaw i zachowań, które są ważne nie tylko dla minimalizowania ryzyka dla bezpieczeństwa wyrobów, czy działań na rzecz podnoszenia jakości wyrobów. Podnoszenie kultury bezpieczeństwa żywności „zwraca się” również w wielu innych obszarach funkcjonowania firmy, ponieważ wykształca ono nawyk zwracania przez pracowników większej uwagi na to „co dzieje się wokół mnie”, przyczynia się do lepszego zrozumienia wpływu pracy swojej i innych osób na proces/ produkt/ organizację/ inne osoby lub inne działy w firmie, zachęca do usprawniania swojego miejsca pracy i procesów których jest się uczestnikiem, w końcu – większego zaangażowania w pracę i wzięcia większej odpowiedzialności za „jakość swojej pracy”. Doskonalenie kultury bezpieczeństwa i jakości wyrobów pomaga w doskonaleniu i promowaniu wśród pracowników kultury bezpieczeństwa pracy (i na odwrót). Doskonalenie kultury bezpieczeństwa i jakości wyrobów może wspierać organizację „w zdobyciu przekonania pracowników” również do większej akceptacji i włączania się w inne inicjatywy podejmowane przez organizację – prace w ramach 5S, działania w ramach systemów typu „Lean Management”, działania prośrodowiskowe i inne.

Czy jest jednak sens zajmować się w jakichś szczególny sposób kulturą bezpieczeństwa żywności skoro od wielu lat utrzymywany jest w zakładzie np. system IFS Food, BRC Food lub FSSC 22000, a w każdym z tym standardów można przecież znaleźć odniesienia do potrzeby „zaangażowania kierownictwa”, „zwiększania świadomości pracowników”, „przestrzegania przyjętych procedur i instrukcji”, itd…? Na pewno tak. Okazuje się że pomimo posiadanych procedur, instrukcji, certyfikowanych systemów zarządzania, dobrych wyników audytów, w wielu przypadkach to właśnie zachowania człowieka w konkretnych sytuacjach decydują o „sukcesie lub porażce”, wystąpieniu problemu lub też nie. Praca na rzecz poprawy kultury bezpieczeństwa i jakości wyrobów zdecydowanie wykracza poza prace na rzecz spełnienia wymagań określonych w standardach jakościowych (IFS, BRC, standardach własnych sieci handlowych). Chcąc doskonalić kulturę jakości (/kulturę organizacji) należy skupić się chociażby na pracy nad takimi zagadnieniami jak konsekwentne dostrzeganie i reagowanie na „dobre” i „złe” zachowania personelu, czy udzielanie informacji zwrotnej… Często są to zagadnienia z pogranicza zarządzania jakością, zarządzania ludźmi, technik motywowania pracowników i nie są one istotą popularnych standardów jakościowych.

Szkolenie „Kultura bezpieczeństwa żywności…” jest dobrą okazją do podjęcia dyskusji w swojej firmie m.in. na następujące tematy:

 • Jakie postawy i zachowania warto wzmocnić wśród pracowników organizacji?
 • Jakie aktywności i inicjatywy warto rozważyć do wdrożenia?
 • Jakie aspekty warto poruszyć w kwestionariuszu/ dyskusji/ obserwacji podczas badania kultury jakości w swojej organizacji? Jakie zastosować pytania?
 • Jakie własne zachowania wobec podwładnych warto przemyśleć, z uwagi na ich wpływ na kształtowanie wśród pracowników ich stosunku do bezpieczeństwa i jakości wyrobów?
 • W jaki sposób opracować plan rozwoju kultury bezpieczeństwa wyrobu?

Szkolenie polecane jest w szczególności:

 • Mistrzom/ liderom zmian, kierownikom średniego i niższego szczebla
 • Członkom Zespołu HACCP
 • Kierownikom wyższego szczebla, menedżerom mającym wpływ na kształtowanie polityki kadrowej firmy - w szczególności pierwsza część szkolenia (postawy, zachowania, inicjatywy, pomiar kultury bezpieczeństwa żywności)

 

 

PROGRAM SZKOLENIA

1. Kultura bezpieczeństwa i jakości żywności jako element kultury organizacji

 • Postawy i zachowania pożądane wśród pracowników
 • Działania systemowe i rozwiązania organizacyjne sprzyjające budowaniu kultury jakości
 • Rola bezpośredniego przełożonego w kształtowaniu postaw pracowników

2. Kultura sprawiedliwego traktowania (ang. just culture)

 • „Masz ograniczony wpływ na okoliczności, ale masz pełną kontrolę nad swoją reakcją”
 • Raportowanie odchyleń jakościowych

3. Pomiar kultury bezpieczeństwa żywności

 • Działania do podjęcia przed rozpoczęciem pomiaru
 • Metody pomiaru kultury bezpieczeństwa i jakości żywności (zalety, ograniczenia)
 • Przykładowe pytania do zastosowania w kwestionariuszach/ ankietach
 • Analiza wyników, komunikowanie wyników

4. Plan rozwoju kultury bezpieczeństwa i jakości żywności

 • Wskaźniki/ KPI’s i okresowy pomiar kultury jakości – konieczność czy pułapka?
 • Przegląd skuteczności działań

5. Bariery i problemy, scenariusze, możliwe działania - znaczenie podejścia organizacji i bezpośredniego przełożonego

 • „Te zasady są bez sensu”
 • „To nie zadziała…Wiem lepiej jak to zrobić”
 • „Zawsze tak pracowałem i nikt nie miał uwag”; „Nigdy mi nie powiedziałeś, że tak mam nie robić”
 • Nieprecyzyjne standardy lub niewłaściwe szkolenia
 • „Nikt tu nie zauważa mojej dobrej pracy…”
 • „Zignoruj to… I tak tego nikt nie zauważy…”
 • „Jak mam się uśmiechać kiedy moje życie się rozpada…”

 


CENNIK I DOSTĘPNE FORMY SZKOLENIA

 Aktualna oferta na rok 2024 w formacie PDF: przejdź TUTAJ


 
OTRZYMUJ RAZ NA KWARTAŁ INFORMACJE

O NOWYCH USŁUGACH I OFERTACH SPECJANYCH


Tematyka: Higiena produkcji  |  Higieniczne projektowanie  |  Walidacja

 

 

 

 

 
 
CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

 

1. Jak wytłumaczyć pracownikom co to jest kultura bezpieczeństwa żywności? Definicja kultury bezpieczeństwa żywności.

Standard BRC FOOD wydanie 8. wskazuje na następującą definicję „kultury w zakresie bezpieczeństwa żywności”: dominujące w zakładzie postawy, wartości i/lub przekonania związane ze znaczeniem bezpieczeństwa produktu i zaufaniem do systemów bezpieczeństwa produktów, procesów i procedur stosowanych przez zakład. Zakłady branży spożywczej starając się opisać czym jest kultura bezpieczeństwa żywności najczęściej definiują ją jako:

 • „Ogólny stosunek pracowników i organizacji do ryzyka, jakości i bezpieczeństwa żywności”
 • „Wartość obecna we wszystkich procesach i decyzjach firmy”
 • „Oczekiwane, właściwe zachowanie, mające na celu osiągnięcie bezpieczeństwa produkowanych wyrobów”
  „System norm i wyznawanych wartości w odniesieniu do jakości i bezpieczeństwa wyrobów”
 • „Zbiór podstawowych założeń w zakresie zarządzania jakością i bezpieczeństwem produkowanych wyrobów”

W skrócie kulturę bezpieczeństwa i jakości żywności można opisać następująco: „jaki jest prawdziwy stosunek pracowników do jakości i bezpieczeństwa produkowanej żywności” lub „w jaki sposób pracownik pracuje/ w jaki sposób wypełnia obowiązki wpływające na jakość i bezpieczeństwo żywności, gdy nie jest on obserwowany”.

 

2. Plan rozwoju kultury bezpieczeństwa żywności. Plan rozwoju kultury jakości.

Aby przygotować plan rozwoju należy zacząć od oceny stanu wyjściowego, czyli od ustalenia obecnego poziomu kultury bezpieczeństwa żywności w firmie, następnie określić, jakie czynniki wpływają negatywnie na poziom kultury i najważniejsze - dokonać analizy, z czego to wynika. Nierzadko warunkiem wstępnym przed rozpoczęciem prac nad podnoszeniem kultury bezpieczeństwa żywności/ kultury jakości jest „zamknięcie starych, ważnych dla pracowników tematów/problemów”. Jeśli organizacja „nie zmierzy się” najpierw z problemami które wielokrotnie zgłaszane były już przez pracowników, bardzo prawdopodobne, że pracownicy „wypomną to” swojemu pracodawcy – jawnie, wprost, na którymś ze spotkań z kierownictwem organizacji, lub co gorsza - tylko w swoim, wąskim gronie…
Chcąc podnosić kulturę bezpieczeństwa żywności organizacje chcą wdrożyć nowe narzędzia, zdefiniować nowe akcje, podjąć się nowych aktywności. Dla niektórych organizacji dobry plan działania poprawy kultury bezpieczeństwa żywności, będzie zawierał tak naprawdę powrót do wzmocnienia zaangażowania (i często zwiększenia wydatków) w odniesieniu do akcji które tak naprawdę zostały już zainicjowane i trochę zaniedbane jakiś czas temu…Analiza kultury bezpieczeństwa jakości musi więc zawierać element oceny działań i inicjatyw podjętych już przez organizację i ostatecznie wniosek: „co zostawić tak jak jest”, „co zmienić”, „z czego zrezygnować”.

W planie rozwoju kultury bezpieczeństwa wyrobu należy zaproponować konkretne działania zmierzające do poprawy kultury bezpieczeństwa, opisać sposób ich realizacji, wyznaczyć „właściciela akcji”, określić sposób pomiaru postępów prac (KPI/ wskaźniki/ mierniki kultury bezpieczeństwa żywności). W planie należy także zakreślić ramy czasowe realizacji poszczególnych działań i okresowo wykonywać przegląd postępu prac, prowadzić ocenę skuteczności zakończonych działań, a czasami - przeanalizować dlaczego pewnych ulepszeń nie udało się wdrożyć. Plan kultury bezpieczeństwa żywności nie musi być określony na 1 rok, czasami wręcz powinien obejmować dłuższą perspektywę czasową np. 2 czy nawet 5 lat. Realnym zagrożeniem dla działań na rzecz poprawy kultury, może być zbyt mocne skupienie się na przyjętych miernikach kultury bezpieczeństwa żywności, zamiast na rzetelnym wykonaniu akcji – zbyt częsta analiza kultury bezpieczeństwa żywności, zbyt częsty pomiar, zbyt silna orientacja na osiągnięcie wskaźnika, może doprowadzić do tego, że w ciągu 2 lat firma osiągnie we wskaźnikach pożądany poziom kultury jakości i… porzuci projekt i działania na rzecz poprawy kultury jakości.
Według punktu 1.1.2 normy BRC FOOD działania wynikające z planu rozwoju i ciągłego doskonalenia kultury bezpieczeństwa powinny obejmujące wszystkie obszary zakładu, które mają wpływ na bezpieczeństwo produktu. Trudno się nie zgodzić z tym zapisem – w ciągłe doskonalenie kultury bezpieczeństwa i jakości żywności zaangażowany będzie najprawdopodobniej nie tylko dział produkcji, czy dział jakości, ale również dział zarządzania zasobami ludzkimi lub nawet zarząd.

 

3. W jaki sposób przeprowadzić pomiar kultury bezpieczeństwa żywności?

Ocena poziomu kultury bezpieczeństwa i jakości żywności funkcjonującego w organizacji
sprowadza się ostatecznie do uzyskania obok wyniku jakościowego również wyniku ilościowego, przy czym pomiar kultury (czy to kultury jakości, kultury bezpieczeństwa i higieny pracy, czy ogólniej – kultury organizacji) można by rzec - „to nie jest apteka”. Bardzo trudno zmierzyć w sposób ilościowy zaangażowanie pracowników na rzecz jakości, motywację do pracy, jakość komunikacji, morale zespołu, poprawność/etyczność zachowań…

Jednym z najczęściej stosowanych sposobów ustalenia obszarów do doskonalenia i oceny stanu wyjściowego kultury jakości w przedsiębiorstwie jest zwołanie spotkania Zespołu Bezpieczeństwa Żywności / Zespołu ds. HACCP lub innego dedykowanego spotkania, w którym uczestniczą przedstawiciele kierownictwa i tzw. szeregowi pracownicy, i na zasadzie „burzy mózgów” próbują określić, jakie firma posiada słabe i mocne strony w odniesieniu do jakości i bezpieczeństwa produktu, starają się nakreślić które z tych zagadnień wymagają poprawy. Spotkanie takie warto poprzedzić rozmowami z wybranymi pracownikami z różnych obszarów zakładu (w mniejszych grupach, aby zachęcić pracowników do wypowiedzenia się na temat problemów, zachowań, aktualnej kondycji firmy), przeglądem wyników czy wskaźników jakości, wykonaniem przeglądu skuteczności szkoleń pracowników. Elementem przygotowania do oceny poziomu kultury bezpieczeństwa żywności może być również przegląd problemów zgłaszanych przez pracowników w ramach poufnego systemu umożliwiającego zgłaszanie problemów związanych z bezpieczeństwem, integralnością, jakością i zgodnością z prawem produktów. Konieczność wprowadzenia takiego systemu jest jednym z nowych wymagań wersji ósmej standardu BRC FOOD (Punkt 1.1.6).

Pomiar poziomu kultury bezpieczeństwa żywności może się również odbyć z wykorzystaniem anonimowej ankiety/ kwestionariusza. Ankietę powinno się przekazać do wypełnienia - w zależności od liczby zatrudnionych - części lub wszystkim pracownikom firmy, włączając różne działy od kierownictwa po pracowników produkcji. W pomiarze kultury bezpieczeństwa żywności bardzo istotna może okazać się różnica w ocenie danego elementu kultury przez poszczególne działy firmy – ankieta powinna więc identyfikować w jakim dziale pracuje osoba udzielająca odpowiedzi.
Ankieta powinna być krótka i rzeczowa (zazwyczaj dla pomiarów kultury jakości stosuje się około 20-30 pytań), i dotykać najważniejszych problemów, z których może wynikać niski poziom kultury bezpieczeństwa i jakości żywności danej organizacji. W ankiecie powinno znaleźć się miejsce na własne propozycje ankietowanych dotyczące obszarów doskonalenia.

Przykładowe pytania stosowane w ankietach oceniających poziom kultury bezpieczeństwa i jakości żywności: Czy uważasz, że bezpieczeństwo żywności jest ważne dla kierownictwa firmy? Czy wystarczająco dużo szkoleń z zakresu bezpieczeństwa żywności jest przeprowadzanych dla pracowników firmy? Czy pracownicy zwracają sobie wzajemnie uwagę gdy nie są przestrzegane procedury jakościowe? Czy bezpośredni przełożony zachęca Ciebie do korzystania ze skrzynek do zgłaszania pomysłów? Kto w firmie prowadzi działania wyjaśniające? Czy wiesz jakie problemy jakościowe występują w Twojej firmie? Kto w firmie jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo produktu?

 

Produkty powiązane

Inne (6)

1 września 2019

Nowa 8. wersja standardu bezpieczeństwa żywności BRC (British Retail Consortium) została wydana 1 sierpnia 2018, a z wprowadzeniem zmian zakłady z branży produkcji przemysłowej, przetwórstwa oraz pakowania żywności miały czas do 1 lutego 2019. W nowej wersji zmieniło się kilka istotnych kwestii. Jedną z nich jest konieczność ciągłego doskonalenia kultury bezpieczeństwa i jakości żywności (Punkt 1.1.2 standardu BRC). W standardzie pojawiły się również nowe wymagania w zakresie monitoringu środowiskowego (environmental monitoring), w odniesieniu do mikroorganizmów powodujących psucie się żywności (Punkt 4.11.8 normy). Wersja 8 BRC kładzie również większy nacisk na dalszy rozwój systemów bezpieczeństwa, ochrony i autentyczności żywności (Food Defence, Food Fraud) (Punkt 4.2 standardu).

1 września 2019

Do niskiego poziomu kultury bezpieczeństwa żywności może przyczyniać się również duża rotacja pracowników (niskie płace, brak poczucia bycia docenionym za starania), czy problemy z zatrudnieniem odpowiedniej ilości wykwalifikowanych pracowników.

1 września 2019

Z czego może wynikać niska kultura jakości w organizacji? Przyczynić się do niej może brak poczucia wśród pracowników, że mają realny wpływ na standardy obowiązujące w firmie, że są częścią firmy i mają wpływ na to jak się pracuje w danej organizacji. Może to wynikać m.in. ze słabego kontaktu kierownictwa z pracownikami, ale również z brakiem podejmowania działań przez przełożonych w odpowiedzi na problemy zgłoszone przez pracowników. Na pewno warto poważnie traktować zgłoszenia, propozycje usprawnień, wszelką informację zwrotną pochodzącą od pracowników. Uzyskanie poparcie najwyższego kierownictwa do wdrożenia systemu nagradzania /wyróżniania pracowników szczególnie aktywnych w proponowaniu nowych pomysłów może przyczynić się do aktywizacji pracowników, zbudowania silniejszej więzi z firmą.

1 września 2019

Niska kultura bezpieczeństwa i jakości wyrobów może mieć również swoje źródło w bezrefleksyjnym i nieustannym zwiększaniu wydajności produkcji, czy praca na akord. W takich organizacjach bezpieczeństwo i jakość często schodzą na drugi plan, ponieważ najważniejsze jest wyprodukowanie jak największej ilości produktów w danej jednostce czasu, z możliwie jak najmniejszą stratą surowca. Utrzymanie wysokich standardów jakościowych zwykle zajmuje więcej czasu, wymaga dodatkowych czynności, stąd nie jest promowane przez kierownictwo.

1 września 2019

Na kulturę jakości i bezpieczeństwa żywności negatywnie wpływa również brak jasnego przekazu ze strony wyższego kierownictwa, osób zarządzających produkcją lub co gorsza jakością, że o jakość i bezpieczeństwo musi dbać każdy pracownik, każdego dnia i na każdym etapie produkcji. Problemem jest jeśli kadra zarządzająca wymaga przestrzegania standardów jakościowych jedynie w czasie audytów i kontroli, a na co dzień sama te zasady łamie. Dotyczy to również najwyższego kierownictwa, które zawsze powinno dawać dobry przykład.

1 września 2019

Czynniki negatywnie wpływające na poziom kultury bezpieczeństwa żywności stanowiące jednocześnie obszary do doskonalenia to m.in.: brak odpowiedniej ilości i jakości szkoleń, z której wynika brak zrozumienia wpływu nieprzestrzegania procedur na jakość i bezpieczeństwo wyrobu. Pracownik nie rozumie dlaczego ma wykonywać swoje prace w sposób zgodny z instrukcjami, nie rozumie, że jego „działania na skróty” mają bezpośredni lub pośredni wpływ na jakość i bezpieczeństwo produktu. Przykładowo, jeśli do tej pory raz w roku odbywało się jedno całodzienne szkolenie obejmujące wszystkie tematy dotyczące GHP, GMP, HACCP, wymagania BRC, IFS lub innych systemów wdrożonych w firmie pracownik nie jest w stanie – szczególnie, jeśli to pierwsze dla niego takie szkolenie - przyswoić wszystkich informacji.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl