Krzywa kalibracyjna, krzywa wzorcowa - ocena jakości krzywej 0

Krzywa kalibracyjna

 

Wiele technik instrumentalnych wymaga, aby przed wykonaniem analizy próbki badanej przeprowadzić wcześniej wzorcowanie urządzenia. Wynik wzorcowania, otrzymana krzywa wzorcowa/ krzywa kalibracji, opisywana jest odpowiednim równaniem - najczęściej równaniem w postaci y = ax+b.

Jeżeli potrzebują Państwo wyznaczyć równanie i parametry opisujące jakość otrzymanej krzywej wzorcowej (krzywej kalibracyjnej), a nie dysponują Państwo oprogramowaniem przeznaczonym do tego celu, zapraszamy do nieodpłatnego pobrania opracowanego przez nas szablonu Krzywa wzorcowa Excel. Wprowadzając do pliku Krzywa wzorcowa Excel wartości nominalne wzorców użytych w czasie kalibracji oraz wielkości zmierzonego przez aparat sygnału, wyznaczą Państwo parametry równania opisującego zależność liniową y = ax + b oraz parametry jakościowe krzywej wzorcowej, które są przydatne na etapie walidacji metody badawczej (ocena liniowości metody) oraz w procesie szacowania niepewności związanej z etapem wzorcowania urządzenia. Metoda krzywej kalibracyjnej, przy braku oprogramowania do wyznaczania równia krzywej i parametrów opisujących współczynnik kierunkowy i współczynnik nachylenia prostej, z przygotowanym przez nas plikiem EXCEL, nie jest już problemem.

Krzywa wzorcowa - równanie regresji liniowej

Dzięki plikowi wyznaczą Państwo:

  • współczynnik kierunkowy prostej (a)
  • współczynnik przesunięcia prostej (b)
  • równanie krzywej kalibracyjnej

Krzywa wzorcowa - wyznaczanie parametrów jakościowych

W pliku Krzywa kalibracyjna Excel wyznaczą Państwo:

  • odchylenie standardowe współczynnika a
  • odchylenie standardowe współczynnika b

Wartości sa i sb charakteryzują precyzję wyznaczania stałych a i b i mogą być wykorzystane w szacowaniu niepewności związanej z etapem kalibracji urządzenia / posługiwania się krzywą kalibracyjną o określonym równaniu.

Jakość krzywej kalibracyjnej

Współczynnik korelacji jest miarą zależności między dwiema zmiennymi x i y. Im wyższa wartość współczynnika korelacji (im jest bliższy wartości 1), tym korelacja jest silniejsza i krzywa kalibracji jest lepsza.
Współczynnik korelacji podniesiony do kwadratu to współczynnik determinacji/ współczynnik regresji. Parametr ten tłumaczy, w jakiej części zmienność cechy y jest wynikiem zmienności cechy x, a w jakiej części jest wynikiem zmienności innych (nieznanych) czynników. Współczynnik determinacji 99,8% a krzywa kalibracji? Współczynniki determinacji 99,8% danej krzywej kalibarcyjnej będzie oznaczał, że 99,8% zmienność zmierzonego przez aparat sygnału zależał od zawartości analitu (poziomu mierzonej cech) w podstawionych do kalibracji wzorcach, a w 0,2% od innych (nieznanych) czynników.

W pliku Krzywa kalibracyjna Excel wyznaczą Państwo:

  • współczynnik korelacji (r),
  • współczynnik determinacji/ współczynnik regresji (r2).

 

Plik Excel do pobrania

Aby pobrać plik na swój komputer, prosimy kliknąć zdjęcie poniżej:

Kliknij, aby pobrać plik

Szkolenie

Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej na temat wyznaczania parametrów metody badawczej, zachęcamy do udziału w organizowanym przez nas szkoleniu "Weryfikacja i walidacja metod badawczych".
OTRZYMUJ OD NAS RAZ NA KWARTAŁ INFORMACJE

O NOWYCH USŁUGACH I OFERTACH SPECJANYCH DLA LABORATORIÓW


 

 

 

KOMENTARZE (0)

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl