AZOT SPRĘŻONY: Badania czystości


W wielu procesach produkcyjnych, w których stosowany jest sprężony azot, oczekuje się, aby w punkcie użytkowania gaz ten posiadał jak najmniejszą ilość zanieczyszczeń. Wysokiej czystości azotu oczekuje się m.in. w branży spożywczej i farmaceutycznej (w kontakcie z produktem), w branży metalowej (w procesach cięcia laserem), w wybranych aplikacjach laboratoryjnych (wrażliwy na zanieczyszczenia sprzęt pomiarowy).
Sprężony azot dostarczany w butlach posiada certyfikat badań potwierdzający jego wysoką czystość chemiczną (np. c
zystość 4.0 - 99,99%, czystość 5.0 - 99,999%, itd.), przy czym użytkownicy azotu sprężonego o oczekiwanej wysokiej czystości, powinni mieć na uwadze, że:

 • Na ostateczną czystość azotu wprowadzanego do urządzenia / wchodzącego w kontakt z produktem, wpływ ma stan instalacji gazu sprężonego (instalacji azotu) po stronie użytkownika - zanieczyszczenia gromadzone z biegiem lat wewnątrz instalacji rurowej. 
 • Filtry stosowane w filtracji azotu sprężonego posiadają swoją ograniczoną efektywność zatrzymywania cząstek, dlatego w krytycznych zastosowaniach azotu - w zależności od stwierdzonego stopnia zanieczyszczenia gazu - powinno się rozważyć dodane kolejnego stopnia filtracji gazu sprężonego.

Biuro Naukowo-Techniczne SIGMA wykonuje badania czystości azotu sprężonego w instalacjach ciśnieniowych znajdujących się na terenie przedsiębiorstw będących użytkownikami azotu sprężonego. Wykonujemy pomiary w zakresie parametrów:

Zapraszamy do kontaktu celem omówienia szczegółów badania w Państwa firmie.

KONTAKT W SPRAWIE BADAŃ: 
Email: info@bnt-sigma.pl
Telefon: 530 30 90 30

ULOTKA BADANIA Z OFERTĄ CENOWĄ:

Kliknij, aby pobrać pdf

 

Azot sprężony

Wilgotność sprężonego powietrza (ciśnieniowy punkt rosy)

Wilgotność sprężonego powietrza (ciśnieniowy punkt rosy)
Wilgotność sprężonego powietrza (ciśnieniowy punkt rosy)


Forma świadczenia usługi:  POMIAR NA MIEJSCU U KLIENTA

Cena brutto (za usługę/grupę):

3 198,00 zł

Cena netto (za usługę/grupę): 2 600,00 zł

szt

Zawartość aerozolu oleju w sprężonym powietrzu

Zawartość aerozolu oleju w sprężonym powietrzu
Zawartość aerozolu oleju w sprężonym powietrzu


Forma świadczenia usługi:  POMIAR NA MIEJSCU U KLIENTA

Cena brutto (za usługę/grupę):

4 674,00 zł

Cena netto (za usługę/grupę): 3 800,00 zł

szt

Badania mikrobiologiczne sprężonego powietrza

Badania mikrobiologiczne sprężonego powietrza
Badania mikrobiologiczne sprężonego powietrza


Forma świadczenia usługi:  POMIAR NA MIEJSCU U KLIENTA

Cena brutto (za usługę/grupę):

4 674,00 zł

Cena netto (za usługę/grupę): 3 800,00 zł

szt

Azot stanowi fundamentalny składnik atmosfery naszej planety. Obejmując prawie 78% składu powietrza, jest jednym z najbardziej powszechnych pierwiastków na Ziemi. Jako gaz, który nie reaguje łatwo z innymi substancjami, azot ma unikalne właściwości, które sprawiają, że jest niezastąpiony w wielu sektorach przemysłu. Jednym z najważniejszych sposobów wykorzystania tego gazu jest jego forma sprężona, która stała się niezwykle ważnym narzędziem w wielu dziedzinach życia ludzi.

Kiedy mówimy o azocie sprężonym, mamy na myśli azot, który został poddany procesowi sprężania, co umożliwia jego przechowywanie i transport w dużych ilościach, zachowując jednocześnie niewielką objętość. Dzięki tej technice jesteśmy w stanie wykorzystywać azot w wielu zastosowaniach, od przemysłu spożywczego, przez medycynę, aż po zaawansowane technologie.

Ale skąd się wziął pomysł sprężania azotu? Dlaczego jest on tak ważny w naszym codziennym życiu? Jakie technologie stały za rozwojem jego produkcji? Odpowiedzi na te pytania pozwolą nam zrozumieć, dlaczego azot sprężony stał się tak fundamentalnym elementem w nowoczesnym świecie.

Historia i odkrycie azotu

Zanim zrozumiemy znaczenie azotu sprężonego, musimy przyjrzeć się genezie samego azotu. Właściwości azotu zostały po raz pierwszy zaobserwowane w XVIII wieku. Jednak azot jako taki został zidentyfikowany w 1772 roku przez Daniela Rutherforda, szkockiego lekarza i chemika. W trakcie swoich badań nad właściwościami powietrza Rutherford odkrył, że kiedy materia organiczna ulega rozkładowi w obecności powietrza i pochłania tlen, pozostaje gaz, który nie podtrzymuje spalania i nie umożliwia oddychania. Nazwał go "nośnym powietrzem" (z łaciny "nitrogenium", od "nitrum" - rodzaj azotanu i "genes" - rodzący).

Chociaż Rutherford był tym, który dokonał tej pierwszej identyfikacji, inne badania nad azotem prowadzone były równolegle w całej Europie. Znani chemicy takie jak Carl Wilhelm Scheele w Szwecji i Joseph Priestley w Anglii prowadzili własne eksperymenty, które prowadziły do podobnych wyników.

Proces wyodrębniania azotu z powietrza nie był oczywisty ani prosty. Powietrze, jak wiemy, składa się głównie z azotu (78%) i tlenu (21%). Proces wydzielania azotu polega na skropleniu powietrza w bardzo niskich temperaturach, a następnie powolnym ogrzewaniu go, co pozwala na oddzielenie azotu od tlenu i innych gazów na podstawie ich różnych temperatur wrzenia.

Pierwszym udanym sposobem na komercyjną produkcję azotu była metoda destylacji frakcjonowanej powietrza, która została wynaleziona na początku XX wieku. W tej technice powietrze jest najpierw ochładzane do bardzo niskich temperatur, aż stanie się ciekłe. Następnie jest ono powoli podgrzewane w kolumnie destylacyjnej. Ponieważ różne gazy mają różne temperatury wrzenia, można je oddzielić w oparciu o te różnice.

Zastosowanie azotu sprężonego stało się bardziej powszechne wraz z postępem technologicznym i wzrostem zrozumienia jego właściwości oraz korzyści wynikających z jego wykorzystania. Z czasem azot stał się nie tylko narzędziem badawczym, ale również kluczowym składnikiem w wielu przemysłowych i medycznych zastosowaniach.

Wraz z upływem lat azot sprężony zyskiwał na znaczeniu w świecie przemysłowym. Jego niewrażliwość na reakcje chemiczne, zdolność do tworzenia atmosfery o niskiej zawartości tlenu oraz właściwości chłodzące uczyniły go niezbędnym w wielu dziedzinach. Od tego czasu stał się jednym z najważniejszych gazów przemysłowych na świecie.

 

Proces produkcji azotu sprężonego

Zaawansowana technologia produkcji azotu sprężonego opiera się na metodach, które pozwalają na masową produkcję tego gazu w najbardziej efektywny sposób. W ciągu ostatnich stu lat techniki te znacznie się rozwinęły, umożliwiając firmom dostarczanie czystego azotu do wielu przemysłowych zastosowań na całym świecie.

Metoda frakcjonowania powietrza (destylacja kriogeniczna)

Jak wcześniej wspomniano, jednym z najważniejszych sposobów produkcji azotu sprężonego jest destylacja kriogeniczna powietrza. W tej metodzie, powietrze atmosferyczne jest najpierw filtrowane, aby usunąć wszelkie zanieczyszczenia, takie jak kurz i pył. Następnie jest chłodzone w wielostopniowym procesie, aż osiągnie bardzo niską temperaturę, w której staje się ciekłe.

Ciekłe powietrze jest następnie wprowadzane do kolumny destylacyjnej, w której różne składniki powietrza (azot, tlen, argon i inne gazy szlachetne) są oddzielane na podstawie ich punktów wrzenia. Azot, który ma niższą temperaturę wrzenia niż tlen, paruje i jest zbierany na górze kolumny, podczas gdy tlen i inne gazy są zbierane u jej podstawy.

Nowoczesne technologie w produkcji azotu sprężonego

Chociaż destylacja kriogeniczna jest najbardziej popularną metodą produkcji azotu sprężonego, istnieją również inne technologie, które zyskują na popularności dzięki swojej skuteczności i efektywności.

 • Adsorpcja wahadłowa ciśnieniowa (PSA): W tej metodzie wykorzystuje się materiały adsorpcyjne, które mają zdolność pochłaniania azotu pod pewnym ciśnieniem, a następnie uwalniania go pod niższym ciśnieniem. Dzięki temu można oddzielić azot od innych gazów, takich jak tlen, w powietrzu.

 • Membranowe technologie separacji: Wykorzystują one specjalne membrany, które pozwalają przechodzić przez siebie pewnym gazom, a innym nie. Przy odpowiednich warunkach można oddzielić azot od tlenu i innych składników powietrza.

Przyszłe innowacje w produkcji azotu sprężonego

Rozwój technologii prowadzi do ciągłego poszukiwania nowych, bardziej efektywnych metod produkcji azotu sprężonego. Naukowcy pracują nad metodami, które zużywają mniej energii, są bardziej ekologiczne i mogą być łatwiej dostosowane do różnych potrzeb przemysłowych. Możemy oczekiwać, że w najbliższej przyszłości zobaczymy wiele innowacji w tej dziedzinie, które przyniosą korzyści zarówno dla producentów, jak i użytkowników azotu sprężonego.

Produkcja własna azotu - generator azotu

Gdy mowa o pozyskiwaniu azotu, mamy do wyboru trzy główne metody. Można dzierżawić zbiornik z azotem i regularnie dostarczać go, bądź zakupić go w postaci butli pod wysokim ciśnieniem. Jednak coraz więcej firm zauważa korzyści płynące z produkcji azotu na własne potrzeby, korzystając ze sprężonego powietrza. Skąd ta zmiana? Otóż, stałe współpracowanie z dostawcami zewnętrznymi może okazać się nie tylko kosztowne, ale i mało efektywne. Samodzielna produkcja azotu daje pełną kontrolę nad jego ilością, czystością i ciśnieniem, co jest nieocenione w wielu procesach produkcyjnych. Do tego dochodzą aspekty ekonomiczne - stałe koszty, eliminacja opłat za transport czy brak konieczności magazynowania gazu w warunkach kriogenicznych. Co więcej, nie musimy już martwić się stratami związanymi z niepełnym wykorzystaniem butli. Co do technologii? Istnieją dwa typy generatorów azotu: oparte na membranach oraz te wykorzystujące adsorpcję zmiennociśnieniową (PSA). Te drugie potrafią dostarczyć azot o czystości sięgającej nawet 99,999% czy 10 PPM.

 

Właściwości fizyczne i chemiczne azotu sprężonego

Azot jest jednym z najważniejszych i najbardziej wszechstronnych gazów na Ziemi, a jego sprężona forma amplifikuje wiele z jego unikalnych cech. Zrozumienie właściwości fizycznych i chemicznych azotu sprężonego jest kluczem do pełnego wykorzystania jego potencjału w różnych dziedzinach przemysłu.

Właściwości fizyczne:

 • Stan skupienia i kolor: Azot w temperaturze pokojowej jest gazem bezbarwnym i bezwonny. Jednak w sprężonej formie, pod odpowiednimi warunkami ciśnienia i temperatury, może być przekształcony w ciekły stan.

 • Gęstość: Azot sprężony ma wyższą gęstość niż azot w stanie gazowym, co pozwala na przechowywanie go w dużych ilościach w niewielkich pojemnikach.

 • Punkt wrzenia i skraplania: Punkt wrzenia azotu to -196°C. W tej temperaturze azot staje się ciekły. Dzięki temu jest często używany jako środek chłodzący w przemyśle i nauce.

 • Numer CAS: 7727-37-9

 • Numer WE: 231-783-9

 • Rejestracja: Nie jest wymagana (zgodnie z art. 2 ust. 7 lit. a; załącznik IV)

 • Zastosowania:

  • jako gaz ochronny dla materiałów łatwopalnych i wybuchowych;
  • w produkcji żywności oraz w procesach przemysłowych;
  • w przemyśle naftowym i petrochemicznym;
  • w procesach spawalniczych;
  • jako składnik w reakcjach chemicznych, takich jak synteza amoniaku.

   

Charakterystyka fizyczna i chemiczna azotu

 • Stan: gaz, przezroczysty
 • Zapach: brak
 • Próg zapachu: nie dotyczy
 • Temperatura topnienia: -209,9°C
 • Temperatura wrzenia: -195,8°C
 • Palność: gaz nienadający się do spalania
 • Gęstość względna: 1,25 x 10-3 g/cm3 (przy 0°C) – lżejszy od powietrza
 • Rozpuszczalność w wodzie: niska, ok. 20 mg/l przy 20°C
 • Współczynnik podziału n-oktanol/woda: 0,92
 • Właściwości wybuchowe: brak (ale zbiorniki z gazem pod ciśnieniem mogą eksplodować w pewnych warunkach)
 • Właściwości utleniające: brak – jest gazem neutralnym.

Właściwości chemiczne:

 • Reaktywność: Azot jest chemicznie bardzo trudno reaktywny w normalnych warunkach. To sprawia, że jest doskonałym gazem do zastosowania w atmosferach ochronnych, gdzie reakcje chemiczne muszą być zminimalizowane lub wyeliminowane.

 • Wiązania: Czynnikiem decydującym o niskiej reaktywności azotu jest jego zdolność do tworzenia trwałych potrójnych wiązań N≡N. Aby rozbić te wiązania i umożliwić azotowi reagowanie z innymi substancjami, potrzebna jest duża ilość energii.

 • Związki: Chociaż azot jest trudno reaktywny, może tworzyć szereg ważnych związków, takich jak amoniak (NH₃), azotany (NO₃⁻) i azotyny (NO₂⁻). Wiele z tych związków ma kluczowe znaczenie dla życia na Ziemi i przemysłu.

Wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo:

Azot sprężony jest generalnie uważany za bezpieczny dla ludzi pod warunkiem odpowiedniego stosowania i przechowywania. Jednak jego właściwości, takie jak wypieranie tlenu, mogą prowadzić do ryzyka uduszenia w zamkniętych przestrzeniach. Dlatego ważne jest, aby zachować ostrożność podczas pracy z azotem sprężonym, szczególnie w miejscach o ograniczonej wentylacji.

 

Zastosowania azotu sprężonego w różnych sektorach przemysłu

Dzięki swoim unikalnym właściwościom azot sprężony znalazł szerokie zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu. Jego wszechstronność sprawia, że jest niezastąpiony w wielu krytycznych procesach produkcyjnych i badawczych.

Przemysł chemiczny i petrochemiczny:

 • Atmosfery ochronne: W produkcji wielu chemikaliów azot jest używany do tworzenia atmosfery ochronnej, która zapobiega reakcjom chemicznym z tlenem i innymi substancjami, które mogłyby zakłócić proces produkcji.

 • Przerywanie łańcuchów reakcyjnych: Azot sprężony jest stosowany do przerywania niekontrolowanych łańcuchów reakcyjnych w przemyśle petrochemicznym, co pomaga w kontroli procesów rafinacji.

Przemysł spożywczy:

 • Pakowanie próżniowe: Azot sprężony jest często używany w procesach pakowania próżniowego, gdzie wypiera powietrze z opakowania, zapobiegając tym samym utlenianiu i przedłużając trwałość produktu.

 • Chłodzenie i mrożenie: Ze względu na bardzo niską temperaturę wrzenia azotu, jest on używany do szybkiego chłodzenia i mrożenia produktów spożywczych, co zapewnia zachowanie ich świeżości.

Medycyna:

 • Przechowywanie próbek biologicznych: Ciekły azot jest stosowany do przechowywania komórek, tkanek i innych próbek biologicznych w bardzo niskich temperaturach, co pozwala na ich długoterminowe zachowanie bez degradacji.

 • Kriochirurgia: Azot jest używany w kriochirurgii do zamrażania i niszczenia patologicznych tkanek, takich jak brodawki czy nowotwory.

Elektronika i przemysł półprzewodnikowy:

 • Produkcja półprzewodników: Azot sprężony jest niezbędny w produkcji półprzewodników, gdzie jest używany do tworzenia czystych środowisk, które są wolne od zanieczyszczeń.

 • Chłodzenie: W pewnych zastosowaniach, azot może być używany do chłodzenia układów elektronicznych, zapewniając im optymalną wydajność.

Metalurgia:

 • Obróbka stali: Azot sprężony jest używany w procesie hartowania stali, gdzie pomaga w kontroli atmosfery podczas obróbki cieplnej, zapewniając lepszą jakość i wydajność metali.

 • Ochrona przed korozją: Azot jest stosowany jako bariera ochronna podczas wytwarzania i przetwarzania metali, chroniąc je przed korozją.

 • Cięcie laserem: Sprężony azot jest wykorzystywany w nowoczesnych maszynach do laserowego cięcia stali, blach, profili.

 

Przechowywanie i bezpieczeństwo azotu sprężonego

Zarządzanie azotem sprężonym wymaga zastosowania odpowiednich środków ostrożności, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne przechowywanie oraz użytkowanie tego gazu. Zrozumienie podstawowych zasad bezpieczeństwa i przechowywania jest kluczem do uniknięcia potencjalnych zagrożeń.

Zasady przechowywania:

 • Pojemniki i zbiorniki: Azot sprężony powinien być przechowywany w specjalnie zaprojektowanych pojemnikach pod ciśnieniem, które są w stanie wytrzymać wysokie ciśnienia gazu. Zbiorniki te muszą być regularnie sprawdzane pod kątem uszkodzeń i korozji.

 • Lokalizacja: Przechowywanie zbiorników z azotem sprężonym powinno odbywać się w dobrze wentylowanych miejscach, z dala od źródeł ciepła, płomieni i bezpośredniego światła słonecznego.

 • Temperatura: Należy unikać ekstremalnych temperatur, które mogą wpłynąć na ciśnienie w zbiorniku. Szczególną ostrożność należy zachować w przypadku przechowywania azotu w formie ciekłej.

Zasady bezpieczeństwa:

 • Wypieranie tlenu: Azot sprężony może wypierać tlen z powietrza, co prowadzi do ryzyka uduszenia. Dlatego ważne jest monitorowanie poziomu tlenu w miejscach, gdzie jest używany azot, a także korzystanie z odpowiednich środków ochrony indywidualnej, takich jak maski tlenowe w sytuacjach, gdzie istnieje ryzyko obniżenia stężenia tlenu.

 • Narażenie na niskie temperatury: Bezpośredni kontakt z ciekłym azotem lub azotem sprężonym może spowodować oparzenia od mrozu. Należy używać odpowiedniej odzieży ochronnej, takiej jak rękawice i okulary.

 • Manipulacja zbiornikami: Należy postępować z ostrożnością podczas przenoszenia i ustawiania zbiorników z azotem, aby uniknąć przypadkowego ich uszkodzenia lub upuszczenia. Zbiorniki pod ciśnieniem, jeśli zostaną uszkodzone, mogą wybuchnąć.

Szkolenie personelu:

 • Edukacja: Wszyscy pracownicy pracujący z azotem sprężonym powinni być regularnie szkoleni w zakresie jego właściwości, potencjalnych zagrożeń oraz właściwych procedur postępowania.

 • Symulacje awaryjne: Regularne ćwiczenia z zakresu bezpieczeństwa, takie jak ewakuacja w przypadku wycieku gazu, mogą pomóc pracownikom w przygotowaniu się do rzeczywistych sytuacji awaryjnych.

 

Potencjał ekologiczny azotu sprężonego

Azot sprężony, mimo że jest często kojarzony głównie z przemysłowymi i technicznymi zastosowaniami, ma również znaczenie w kontekście ekologicznym. Odpowiednie zastosowanie i zarządzanie azotem sprężonym może przynieść korzyści środowisku i przyczynić się do zrównoważonego rozwoju.

Zastosowania w ochronie środowiska:

 • Biologiczne oczyszczanie ścieków: Azot sprężony jest używany w procesach biologicznego oczyszczania ścieków do zapewnienia odpowiedniej atmosfery dla mikroorganizmów rozkładających zanieczyszczenia. Umożliwia to bardziej skuteczne usuwanie zanieczyszczeń z wód ściekowych.

 • Odzyskiwanie surowców: W pewnych procesach przemysłowych azot sprężony jest używany do ekstrakcji cennych surowców z odpadów, co przyczynia się do zmniejszenia ilości odpadów trafiających na składowiska.

Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych:

 • Zastąpienie innych gazów: W niektórych zastosowaniach azot sprężony może zastąpić gazy cieplarniane, takie jak fluorowcopochodne, co przyczynia się do redukcji emisji tych szkodliwych gazów.

 • Chłodnictwo: Zastosowanie azotu w technologii chłodzenia może być alternatywą dla tradycyjnych środków chłodzących, które są szkodliwe dla ozonosfery i wpływają na efekt cieplarniany.

Recykling i ponowne użycie:

 • Zbieranie azotu: Dzięki nowoczesnym technologiom możliwe jest zbieranie i recykling azotu, który zostałby uwolniony do atmosfery, co pozwala na jego ponowne użycie w przemyśle.

 • Ograniczenie zużycia: Poprzez ulepszanie technologii i procesów przemysłowych, możliwe jest zmniejszenie zużycia azotu sprężonego, co przekłada się na mniejszy ślad ekologiczny.

 

Perspektywy przyszłościowe dla azotu sprężonego

W miarę jak technologie rozwijają się, a globalne wyzwania środowiskowe i przemysłowe stają się coraz bardziej skomplikowane, azot sprężony zyskuje na znaczeniu. Wykorzystanie jego unikalnych właściwości w nowych i innowacyjnych zastosowaniach będzie prawdopodobnie wzrastać, kształtując krajobraz technologiczny na przyszłe dekady.

 Nowe zastosowania w przemyśle:

 • Energetyka: W miarę poszukiwań alternatywnych źródeł energii, azot sprężony może odgrywać kluczową rolę w magazynowaniu energii, gdzie jest wykorzystywany jako środek chłodzący w technologiach takich jak skroplone powietrze.

 • Nanotechnologia: W świecie mikro i nanoskalowym, azot sprężony może być wykorzystywany do tworzenia czystych środowisk potrzebnych do produkcji nanomateriałów oraz w technologiach czyszczenia na poziomie molekularnym.

Zaawansowane technologie medyczne:

 • Terapie genowe i komórkowe: Dzięki możliwości przechowywania biologicznych próbek w ekstremalnie niskich temperaturach, azot sprężony może wspierać przechowywanie i transport materiałów używanych w zaawansowanych terapiach.

 • Diagnostyka medyczna: Wykorzystanie azotu sprężonego w zaawansowanych technologiach obrazowania może prowadzić do lepszej detekcji i diagnostyki chorób.

Wspieranie zrównoważonego rozwoju:

 • Technologie czystego powietrza: Azot sprężony może odgrywać rolę w technologiach służących do oczyszczania powietrza z zanieczyszczeń i gazów cieplarnianych, przyczyniając się do walki z globalnym ociepleniem.

 • Ekologiczne technologie produkcji: Nowe metody produkcji, które wykorzystują azot sprężony, mogą prowadzić do mniejszego zużycia surowców i energii, promując bardziej zrównoważoną produkcję.


Instalacja azotu - lista kontrolna dla inżyniera projektującego instalację azotu sprężonego

 • Czy zamontowano licznik przepływu w zasilaniu azotem z alarmem przy niskim przepływie?
 • Czy jest wskazówka wizualna dotycząca szybkości przepływu azotu w celu potwierdzenia warunków wypuszczenia azotu?
 • Czy jest alarm ostrzegający operatora o niskim/nieistniejącym przepływie azotu spowodowanym zamknięciem ręcznych zaworów?
 • Czy nie jest wymagany alarm przy wysokim przepływie z powodu zastosowania płytek z otworami?
 • Czy zamontowano ręczny zawór izolacyjny w nagłówku?
 • Czy zawór będzie zablokowany w pozycji otwartej, aby zapobiec przypadkowemu zamknięciu?
 • Czy w zasilaniu azotem jest pojedynczy filtr?
 • Czy zastosowano połączony filtr dla poduszki azotu i obu procesów wypuszczania?
 • Czy przewody azotowe mają punkt zasilania CIP przed filtrem?
 • Czy przewody azotowe są wyposażone w zawór kulowy przed punktem zasilania CIP?
 • Czy dla CIP zminimalizowano liczbę niskich punktów lub je wyeliminowano?
 • Czy każdy niski punkt jest wyposażony w odpływ?
 • Czy filtr spełnia wymagania cGMP?
 • Czy filtr posiada zawór odprowadzający ciśnienie?
 • Czy filtr nie ma izolacji ani obejścia?
 • Czy zamontowano zawór redukujący ciśnienie i zawór bezpieczeństwa?
 • Czy ciśnienie miejscowe jest ustawione na 2barg?
 • Czy ciśnienie poduszki azotu jest utrzymywane podczas transferów?
 • Czy na linii kołdry zamontowano przepustnicę?
 • Czy system podawania azotu do poduszki azotu służy do zrywania próżni?
 • Czy na linii poduszki azotu zastosowano zawór zwrotny?
 • Czy głębokie wypuszczenie azotu posiada przepustnicę?
 • Czy ciśnienie głębokiego wypuszczenia wynosi 2barg?
 • Czy głębokie wypuszczenie azotu posiada zawór zwrotny?
 • Czy przewód wypuszczenia może być również używany do przepychania linii?
 • Czy naczynie do wypuszczania azotu ma ciśnienie 2barg?
 • Czy rozgałęzienie zbiornika doładowania jest czyszczone wspólnym filtrowanym źródłem?
 • Czy na rozgałęzieniu zbiornika doładowania zastosowano przepustnicę?
 • Czy podczas jednoczesnego użytkowania azotu/gazów zamontowano liczniki przepływu?
 • Czy elastyczne przewody mają gładką wewnętrzną powierzchnię?
 • Czy jest zapasowy rozgałęźnik azotu po filtrze?
 • Czy na naczyniu zamontowano zawór wentylacyjny poduszki azotu?
 • Czy na naczyniu osiągnięto minimalny stan przeciwwybuchowy?
 • Czy system przeprowadza operację "Nitrogen purge" przed użyciem naczynia? Czy wszystkie zawory naczynia są zamknięte z wyjątkiem zaworu kontrolnego wentylacji i zaworów kierowania dostawą czystości?
 • Czy proces "Poduszki azotu" jest zaprojektowany tak, aby utrzymywać niski poziom tlenu w naczyniu po przemywaniu? Czy zaprojektowano odpowiednie warunki dla szybko działających zaworów?
 • Czy operacja "Line blow" zapewnia pełne przesłanie płynu po przemywaniu za pomocą pompy lub grawitacji?
 • Czy operacja "Charge chute purge" jest zaprojektowana w celu wypierania powietrza z kanału ładowania przed jego użyciem?
 • Czy został przewidziany mechanizm "Vacuum break" do przywrócenia ciśnienia osłony po operacji próżniowej?
 • Czy jest wymagany alarm w przypadku, gdy ciśnienie wyjdzie poza zakres poduszki azotu na określony czas, podczas gdy osłona jest aktywna?
 • Czy osłona azotowa jest wyłączana podczas ładowania ciał stałych?
 • Czy zawór przemywania kanału ładowania ciał stałych musi być zamknięty przed użyciem kanału?

 

Azot sprężony - Często zadawane pytania

Q: Czym jest azot sprężony?

A: Azot sprężony to gazowy produkt złożony głównie z azotu (N2) o wysokim ciśnieniu. Jest to jeden z najważniejszych gazów technicznych, którego podaż i dostępność są kluczowe dla wielu branż.

Q: Do czego można używać azotu sprężonego?

A: Azot sprężony jest stosowany w różnych dziedzinach. Jest szeroko wykorzystywany w przemyśle spawalniczym do ochrony osłonowej i zapobiegania utlenianiu stopów metali. Jest również stosowany w laboratoriach do celów analitycznych oraz w przemyśle pneumatycznym.

Q: Czym różni się azot sprężony od azotu technicznego?

A: Azot sprężony i azot techniczny to terminy stosowane zamiennie. Oba odnoszą się do tego samego gazu, który jest sprężony i oferowany klientom w wysokim ciśnieniu. Azot techniczny używany jest w branżach, które wymagają czystego azotu do różnych zastosowań.

Q: Czy można stosować azot sprężony jako czynnik chłodzący?

A: Azot sprężony może być stosowany jako czynnik chłodzący w niektórych aplikacjach. Jednak w większości przypadków do chłodzenia stosuje się specjalne ciecze chłodzące, które zapewniają efektywniejsze i bardziej stabilne chłodzenie niż azot sprężony.

Q: Jakie są dostępne rodzaje dostaw azotu sprężonego?

A: Azot sprężony może być dostarczany w różnych formach. Najpopularniejsze metody dostaw to w zamkniętych butlach gazowych, w zbiornikach ciekłego azotu oraz w postaci mieszanki gazów technicznych zawierających azot.

Q: Jakie są główne zastosowania azotu sprężonego w spawalnictwie?

A: Azot sprężony jest stosowany w spawalnictwie głównie do ochrony osłonowej. Zabezpiecza on stop metali przed utlenianiem podczas procesu spawania, co pozwala uzyskać wyższą jakość spoiny. Dodatkowo, azot sprężony można stosować do chłodzenia elementów poddanych wysokim temperaturom w trakcie spawania.

Q: W jaki sposób można zamówić dostawę azotu sprężonego?

A: Aby zamówić dostawę azotu sprężonego, należy skontaktować się z dostawcą gazów technicznych. Współpraca polega na określeniu ilości i terminu dostawy, a także ustaleniu warunków płatności i dostawy.

Q: Jakie są korzyści płynące z korzystania z azotu sprężonego?

A: Korzystanie z azotu sprężonego ma wiele korzyści. Zapewnia on ochronę osłonową i redukcję utleniania, co pozwala uzyskać wyższą jakość spoiny w spawalnictwie. Ponadto, azot sprężony jest bardzo czystym gazem, który nie posiada domieszek i jest bezpieczny w użyciu.

Q: Jakie są najważniejsze cechy azotu sprężonego?

A: Azot sprężony ma wiele istotnych cech. Jest bezzapachowy, bezbarwny i niereaktywny. Ma również niskie temperatury wrzenia i topnienia oraz wysokie ciśnienie w stanie skroplonym.

Q: Czy azot sprężony ma zastosowanie tylko w przemyśle?

A: Azot sprężony jest szeroko wykorzystywany w przemyśle, jednak ma także zastosowanie w laboratoriach do celów analitycznych. Jest wykorzystywany do zabezpieczania próbek przed utlenianiem oraz do utrzymania stałych warunków w komorach badawczych.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl