Szkolenia laboratoryjne [2021]

| Spójność pomiarowa | Walidacja metod | Niepewność pomiaru | Potwierdzanie ważności wyników | ISO 17025 | Szkolenia dla laborantów | Szkolenia laboratorium |
| Szkolenia laboratoryjne | Kursy laboratoryjne online | Szkolenia laboratorium chemiczne | Alternatywa dla szkolenia PCA | Szkolenia dla 
laborantów | 


Oferta szkoleń laboratoryjnych organizowanych przez Biuro Naukowo-Techniczne SIGMA kierowana jest przede wszystkim do tych podmiotów, które chcą zabrać o rozwój kompetencji technicznych personelu laboratorium. Tematyka szkoleń dla laboratoriów badawczych koncentruje się więc wokół następujących zagadnień:

Wszystkie szkolenia dla laboratoriów dostępne są w formie szkoleń ON-LINE. Szkolenia zrealizowane mogą być zarówno dla grupy pracowników zgłoszonych przez dane laboratorium, jak i dla wybranej jednej osoby z laboratorium zainteresowanej danym tematem szkolenia. 

KONTAKT W SPRAWIE SZKOLEŃ DLA LABORATORIÓW: 
Email: info@bnt-sigma.pl
Telefon: 530 30 90 30


Program "3SIGMA" do zarządzania kartami kontrolnymi w laboratorium + szkolenie "Potwierdzanie ważności wyników badań"

Program "3SIGMA" do zarządzania kartami kontrolnymi w laboratorium + szkolenie "Potwierdzanie ważności wyników badań"
Program "3SIGMA" do zarządzania kartami kontrolnymi w laboratorium + szkolenie "Potwierdzanie ważności wyników badań"


Forma świadczenia usługi:  OPROGRAMOWANIE + SZKOLENIE ONLINE
W cenie wsparcie email po szkoleniu: DLA SZCZEGÓŁOWEGO OMÓWIENIA PRZYPADKÓW PAŃSTWA LABORATORIUM

Cena brutto (za usługę/grupę): 8 487,00 zł (netto: 6 900,00 zł )
szt
 • nowość

Lab Academy - Doskonalenie kompetencji technicznych pracowników laboratoriów badawczych (4 dni szkoleniowe)

Lab Academy - Doskonalenie kompetencji technicznych pracowników laboratoriów badawczych (4 dni szkoleniowe)
Lab Academy - Doskonalenie kompetencji technicznych pracowników laboratoriów badawczych (4 dni szkoleniowe)

Forma szkolenia: ZDALNE NA ZAMÓWIENIE (TRENER ONLINE)
W cenie wsparcie email po szkoleniu: DLA SZCZEGÓŁOWEGO OMÓWIENIA PRZYPADKÓW PAŃSTWA LABORATORIUM

Cena brutto (za usługę/grupę): 7 503,00 zł (netto: 6 100,00 zł )
szt.

Pobieranie próbek ścieków – metody poboru, walidacja, zapewnienie jakości w pobieraniu prób

Pobieranie próbek ścieków – metody poboru, walidacja, zapewnienie jakości w pobieraniu prób
Pobieranie próbek ścieków – metody poboru, walidacja, zapewnienie jakości w pobieraniu prób

Forma szkolenia:  NA MIEJSCU W LABORATORIUM

Cena brutto (za usługę/grupę): 5 412,00 zł (netto: 4 400,00 zł )

Wymagania PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02

Wymagania PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02
Wymagania PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02

Forma szkolenia: ZDALNE NA ZAMÓWIENIE (TRENER ONLINE)
W cenie wsparcie email po szkoleniu: DLA SZCZEGÓŁOWEGO OMÓWIENIA PRZYPADKÓW PAŃSTWA LABORATORIUM

Cena brutto (za usługę/grupę): 4 182,00 zł (netto: 3 400,00 zł )

IQ/ OQ/ PQ - kwalifikacja i testy odbiorowe urządzeń laboratoryjnych

IQ/ OQ/ PQ - kwalifikacja i testy odbiorowe urządzeń laboratoryjnych
IQ/ OQ/ PQ - kwalifikacja i testy odbiorowe urządzeń laboratoryjnych

Forma szkolenia: ZDALNE NA ZAMÓWIENIE (TRENER ONLINE)
W cenie wsparcie email po szkoleniu: DLA SZCZEGÓŁOWEGO OMÓWIENIA PRZYPADKÓW PAŃSTWA LABORATORIUM

Cena brutto (za usługę/grupę): 4 182,00 zł (netto: 3 400,00 zł )

Niepewność pomiaru - szacowanie niepewności metody badawczej, wyznaczanie niepewności etapu pobierania próbki, zasady decyzyjne w ocenie zgodności

Niepewność pomiaru - szacowanie niepewności metody badawczej, wyznaczanie niepewności etapu pobierania próbki, zasady decyzyjne w ocenie zgodności
Niepewność pomiaru - szacowanie niepewności metody badawczej, wyznaczanie niepewności etapu pobierania próbki, zasady decyzyjne w ocenie zgodności

Forma szkolenia: ZDALNE NA ZAMÓWIENIE (TRENER ONLINE)
W cenie wsparcie email po szkoleniu: DLA SZCZEGÓŁOWEGO OMÓWIENIA PRZYPADKÓW PAŃSTWA LABORATORIUM

Cena brutto (za usługę/grupę): 2 952,00 zł (netto: 2 400,00 zł )

Spójność pomiarowa w laboratorium badawczym, nadzór nad sprzętem kontrolno-pomiarowym

Spójność pomiarowa w laboratorium badawczym, nadzór nad sprzętem kontrolno-pomiarowym
Spójność pomiarowa w laboratorium badawczym, nadzór nad sprzętem kontrolno-pomiarowym

Forma szkolenia: ZDALNE NA ZAMÓWIENIE (TRENER ONLINE)
W cenie wsparcie email po szkoleniu: DLA SZCZEGÓŁOWEGO OMÓWIENIA PRZYPADKÓW PAŃSTWA LABORATORIUM

Cena brutto (za usługę/grupę): 2 952,00 zł (netto: 2 400,00 zł )

Weryfikacja i walidacja metod badawczych

Weryfikacja i walidacja metod badawczych
Weryfikacja i walidacja metod badawczych

Forma szkolenia: ZDALNE NA ZAMÓWIENIE (TRENER ONLINE)
W cenie wsparcie email po szkoleniu: DLA SZCZEGÓŁOWEGO OMÓWIENIA PRZYPADKÓW PAŃSTWA LABORATORIUM

Cena brutto (za usługę/grupę): 2 952,00 zł (netto: 2 400,00 zł )

Potwierdzanie ważności wyników badań w laboratorium - karty kontrolne, badania biegłości, narzędzia statystyczne

Potwierdzanie ważności wyników badań w laboratorium - karty kontrolne, badania biegłości, narzędzia statystyczne
Potwierdzanie ważności wyników badań w laboratorium - karty kontrolne, badania biegłości, narzędzia statystyczne

Forma szkolenia: ZDALNE NA ZAMÓWIENIE (TRENER ONLINE)
W cenie wsparcie email po szkoleniu: DLA SZCZEGÓŁOWEGO OMÓWIENIA PRZYPADKÓW PAŃSTWA LABORATORIUM

Cena brutto (za usługę/grupę): 2 952,00 zł (netto: 2 400,00 zł )

 

OTRZYMUJ RAZ NA KWARTAŁ INFORMACJE

O NOWYCH USŁUGACH I OFERTACH SPECJANYCH

DLA LABORATORIÓW


 


Przegląd szkoleń laboratoryjnych w roku 2021

Szkolenia laboratoryjne w 2021 organizowane są przede wszystkim w formie zdalnej – wymusiła to aktualna sytuacja epidemiologiczna, którą cechuje utrzymująca się wciąż na dość wysokim poziomie liczba zachorowań na COVD-19. Szkolenia online dla laboratoriów posiadają wszystkie podmioty działające na rynku szkoleń dla laboratoriów w Polsce. Szkolenia laboratoryjne mają zazwyczaj formę kursów jednodniowych, rzadziej dwu- lub trzydniowych.

 

Szkolenia z zakresu wymagań normy ISO 17025

Szkolenie PCA „Kompetencje laboratorium w rozumieniu wymagań ISO/IEC 17025:2018-02”

Szkolenie ma na celu przekazanie uczestnikom podstawowych informacji ważnych w procesie opracowywania i wdrażania system zarządzania jakością w laboratorium badawczym.
Uczestnicy kursu mają okazję zapoznać się samymi wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02, ale również uzyskują ogólne wytyczne co do możliwego sposobu realizacji wymagań technicznych, wymagań ujętych w punkcie „Procesy” normy ISO 17025. Szkolenie „Kompetencje laboratorium w rozumieniu wymagań ISO/IEC 17025:2018-02” jest szkoleniem 3-dniowym w formie szkolenia on-line i prowadzą je pracownicy PCA. W 2021 roku cena szkolenia „Kompetencje laboratorium w rozumieniu wymagań ISO/IEC 17025:2018-02” wynosi 1600 PLN zł za 1 osobę.

Szkolenie POLLAB “Wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02”

Szkolenie organizowane przez Klub Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB jest szkoleniem 1-dniowym. Szkolenie omawia układ normy PN-EN ISO/IEC 17025, omawia wymagania standardu i ich wpływ na dokumentację systemową laboratorium badawczego/wzorcującego. Szkolenie przedstawia dwa modele opracowywania dokumentacji systemowej laboratorium, tak jak zostało to dopuszczone w normie ISO 17025 – gdy całość systemu zarządzania organizowana jest wg wymagań normy ISO 17025 lub gdy wdrażana jest łącznie norma ISO 17025 oraz ISO 9001.
Cena szkolenia dla pracowników laboratoriów nie będących członkami klubu POLLAB wynosi 400 zł (cena na rok 2021).

Szkolenie POLLAB “Zarządzanie ryzykiem i szansami w laboratorium”

W szkoleniu znajdziemy odniesienia do wymagań normy ISO/IEC 17025:2018 w zakresie zarządzania ryzykiem i szansami oraz zasad dotyczących zarządzania ryzykiem wg standardu PN –ISO 31000:2012. Program szkolenia obejmuje takie zagadnienia jak: identyfikacja i opis ryzyka, analiza ryzyka, ocean ryzyka, postępowanie ze zidentyfikowanymi ryzykami w laboratorium.  Szkolenie prezentuje możliwe rozwiązania w jaki sposób proces zarządzania ryzykiem i szansami zaprojektować  dla laboratorium oraz podaje przykładowe rozwiązania dokumentacyjne w tym zakresie. Cena szkolenia “Zarządzanie ryzykiem i szansami w laboratorium” dla pracowników laboratoriów nie będących członkami klubu POLLAB wynosi 400 zł (cena na rok 2021).

Pozostałe szkolenia dla laboratoriów z zakresu ISO 17025 organizowane przez inne podmioty działające na rynku szkoleniowym [2021]:

Szkolenia dla laboratoriów badawczych i wzorcujących zazwyczaj odnoszą się do poszczególnych części normy 17025 oraz są formą komentarza prowadzącego do normy. Rzadziej szkolenia te koncentrują się na jednym wybranym aspekcie normy np. metod prowadzenia przeglądów zarządzania w laboratorium. W ofercie szkoleń na rok 2021 pracownicy laboratorium mogą doszkolić się więc z procesu organizacji przeglądów zarządzania (zagadnienia poruszane w trakcie szkolenia to m.in. planowanie i cele przeglądu zarządzania, dane wejściowe i wyjściowe z przeglądu zarządzania, zapisy dotyczące przeglądów, ocena skuteczności systemu zarządzania), raportowania wyników zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC

 

Szkolenia dla auditorów wewnętrznych w laboratorium

Szkolenie PCA „Audit wewnętrzny w laboratorium”

Osoby poszukujące wiedzy na temat planowania i prowadzenia auditów wewnętrznych w laboratorium mogą być zainteresowane udziałem w szkoleniu organizowanym przez Polskie Centrum Akredytacji „Audit wewnętrzny w laboratorium”. Szkolenie dotyka takich zagadnień jak zarządzanie programem auditów, zasady przeprowadzania i cel spotkania otwierającego i zamykającego audit, zasady identyfikowania i definiowania niezgodności (względem dokumentów odniesienia). Uczestnicy szkolenia dowiedzą się również w jaki sposób udokumentować przebieg auditu – jak prowadzić zapisy z auditu, w jaki sposób przygotować raport z auditu laboratorium. Kurs nakreśla również jakie po zakończonym audicie wymagane są działania poauditowe i jak je monitorować. Szkolenie „Audit wewnętrzny w laboratorium” podejmuje również tematykę kompetencji technicznych osób prowadzących audit. Jak w przypadku każdych kursów dla auditorów system zarzadzania, tak I w tym przypadku zaleca się, aby uczestnicy szkolenia posiadali podstawową wiedzę z zakresu wymagań standardu, który jest podstawą do oceny zgodności – normy PN-EN ISO/IEC 17025. Szkolenie jest szkoleniem zdalnym i trwa 2 dni. Cena kursu w roku 2021 wynosi 1300 zł.

Szkolenie POLLAB „Audit wewnętrzny w laboratorium według PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 i PN-EN ISO 19011:2018-08”

Podobnie jak i szkolenia dla auditorów ISO 17025 organizowane przez inne firmy szkoleniowe, szkolenie POLLAB prezentuje wytyczne dotyczące auditowania według PN-EN ISO 19011 oraz przygotowuje uczestników do samodzielnego prowadzenia auditu wewnętrznego w laboratorium na zgodność ze standardem ISO 17025. Szkolenie „Audit wewnętrzny w laboratorium według PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 i PN-EN ISO 19011:2018-08” jest szkoleniem 1-dniowym realizowanym zdalnie w cenie 400 zł (cennik 2021) dla pracowników podmiotów nie będących członkami klubu Klub Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB.

 

Szkolenia z zakresu nadzoru nad sprzętem kontrolno-pomiarowym wykorzystywanym w laboratoriach

Szkolenie PCA „Metrologia - nadzorowanie wyposażenia pomiarowego w laboratoriach”

Pracownicy laboratoriów badawczych i wzorcujących mogą być zainteresowane udziałem w szkoleniu Polskiego Centrum Akredytacji dotyczącym zasad nadzoru nad sprzętem kontrolno-pomiarowym w laboratorium. Program szkolenia obejmuje wymagania aktualnego wydania normy ISO 17025 w zakresie zarządzania zasobami w laboratorium, wykazania i utrzymania spójności pomiarowej. Szkolenie omawia jakie elementy powinien zawierać program nadzoru nad sprzętem kontrolno-pomiarowym oraz na czym oprzeć zasady ustalania częstotliwości wzorcowań urządzeń. Koszt szkolenia wynosi 1300 zł od 1 osoby (aktualna cena obowiązująca w roku 2021). Szkolenie realizowane jest w formie szkolenia online i trwa dwa dni.

 

Szkolenia dotyczące kompetencji technicznych pracowników laboratoriów

Wiele podmiotów szkoleniowych: szkolenie dotyczące technik szacowania niepewności pomiaru

Szkolenia te przedstawiają najczęściej: wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 w odniesieniu do ustaleń z klientem, wymagania dokumentu ILAC G8:2019, zasady decyzyjne stosowane w ocenie zgodności (zasadę prostej akceptacji, zasadę pasma ochronnego). Szkolenie z szacowania niepewności pomiarowych zazwyczaj prezentuje techniki obliczeniowe stosowane do obliczania niepewności w metodach fizycznych I chemicznych, czasami zasady i przykłady obliczania niepewności dla ilościowych metod mikrobiologicznych (wg TS 19036)

Wiele podmiotów szkoleniowych: szkolenie dotyczące weryfikacji metod mikrobiologicznych wg dokumentu PN-EN ISO 13843:2017-10 oraz ISO/FDIS 16140

Szkolenia z zakresu weryfikacji i walidacji metod laboratoryjnych koncentrują się na omówieniu zasad planowania, realizacji i dokumentowania procesu weryfikacji i walidacji procedur badawczych (metod referencyjnych, alternatywnych, z opublikowanymi i nieopublikowanymi danymi walidacyjnymi), przedstawieniu zasad obliczania poszczególnych parametrów metody (granicy wykrywalności, granicy oznaczalności, precyzji pomiaru, oceny liniowości metody, oceny odzysku metody, badania poprawności).

 

Szkolenia z metod badawczych i technik pomiarowych stosowanych w laboratoriach

W roku 2021 znajdziemy dość szeroką ofertę szkoleń o charakterze technicznym. Będą to m.in.:

 • Pobieranie i analiza czynników pyłowych w środowisku pracy
 • Oznaczanie biochemicznego zapotrzebowania tlenu (BZTn) wg PN-EN ISO 5815-1:2019-12
 • Oznaczanie pH i przewodności elektrycznej właściwej
 • Przeprowadzanie badań mikrobiologicznych wody
 • Nadzór nad podłożami mikrobiologicznymi stosowanymi w laboratoriach
 • Badania biegłości w akredytowanych laboratoriach badawczych
 • Przeprowadzanie ocen sensorycznych wody
 • Pobieranie próbek powietrza w środowisku pracy
 • Narzędzia statystyczne w laboratorium
 • Chromatografia gazowa i cieczowa
 • ICP-OES - Interferencje, ich charakterystyka i sposoby eliminacji
 • Analizy AAS
 • Spektroskopia w podczerwieni FT-IR
 • Przygotowanie próbek do badań klasycznych i instrumentalnych
 • Fluorescencyjna spektrometria rentgenowska XRF
 • Optyczna spektrometria emisyjna ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej
 • Badania i interpretacja wyników analiz próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz z pływalni
 • Metody oznaczania zawartości biomasy w stałych paliwach wtórnych
 • Wymagania dla producentów materiałów odniesienia wg. Normy pn-en iso 17034:2017
 • Oznaczanie bakterii legionella
 • Badania molekularne - pcr i real-time pcr w laboratorium akredytowanym
 • Technika pcr i real - time pcr
 • Metody spektrofotometryczne
 • Pomiary emisji hałasu w środowisku
 • Pobieranie oraz przygotowanie próbek środowiskowych do badań
 • Pobieranie próbek ścieków wg ISO 5667-10:2020

 

Pozostałe szkolenia laboratoryjne w roku 2021:

 • Dokumenty wpływające do laboratorium – jak je analizować i wykorzystywać do doskonalenia systemu zarządzania w laboratorium
 • Wyroby i usługi dostarczane z zewnątrz
 • Elastyczność zgodności, obsługa ryzyk i błędów w dokumentacji farmaceutycznej
 • Ciągła ekstrakcja
 • Analiza termiczna
 • Integralność danych w laboratorium
 • Recepturowanie i produkcja kosmetyków kolorowych
 • Wymogi higieny i standardy pracy w pomieszczeniach clean room

 

Szkolenia laboratoryjne powinny odnosić się nie tylko do poszerzenia wiedzy pracowników laboratorium w zakresie wymagań normy ISO 17025 oraz wytycznych dla laboratoriów wydanych przez PCA, ale przede wszystkim pomagać w rozwijaniu kompetencji technicznych personelu laboratorium. Biuro Naukowo-Techniczne SIGMA wychodzi naprzeciw aktualnym oczekiwaniom szkoleniowym personelu laboratoriów akredytowanych, laboratoriów przygotowujących się do akredytacji, podmiotów działających w strukturach przedsiębiorstw o charakterze produkcyjnym, laboratoriów medycznych. Organizujemy szkolenia zdalne (online) oraz na miejscu w laboratorium. Ze względu na wzrost w 2020 roku zachorowań na koronawirus (Polska), zachęcamy w szczególności do uczestnictwa w szkoleniach zdalnie poprzez Internet. Więcej na temat zdalnych szkoleń laboratoryjnych tutaj: Szkolenia online. Szkolenia laboratoryjne jednodniowe, jak również kilkudniowe kursy laboratoryjne, obejmują zagadnienia związane z szerokorozumianą akredytacją laboratoriów badawczych i Dobrą Praktyką Laboratoryjną - jest to m.in. walidacja metod badawczych, szacowanie niepewności pomiaru, wymagania techniczne normy ISO 17025, spójność pomiarowa, sterowanie jakością badań, karty kontrolne Shewharta, IQOQPQ sprzętu laboratoryjnego, audit w laboratorium, Dobra Praktyka Laboratoryjna, wytyczne Polskiego Centrum Akredytacjipobieranie próbek ścieków. Harmonogram szkoleń otwartych na rok 2021 obejmuje miasto Poznań. Szkolenia możliwe że zostaną zorganizowane w lokalizacji Gdańsk, Wrocław, Warszawa, Kraków. Szkolenia laboratorium mogą przyjmować różnorodną formę. Dla wybranych tematów kursów dla laborantów oferujemy możliwość zdalnego uczestnictwa w szkoleniu w formie Wideokonferencji HD (w tej formie szkolenia pracownik laboratorium łączy się z salą szkoleniową na której odbywa się szkolenie stacjonarne poprzez komputer znajdujący się we własnym laboratorium). Każde ze szkoleń może zostać również przeprowadzone w formie tradycyjnej na miejscu w Państwa laboratorium w dowolnym mieście w Polsce. Szkolenia laboratoryjne zamknięte (organizowane w laboratorium) pozwalają na przeszkolenie większej grupy osób - cena szkolenia zamkniętego jest dużo atrakcyjniejsza w porównaniu do sumarycznego kosztu delegacji kilku techników lub specjalistów laboratoryjnych na szkolenie otwarte. Jesteśmy również otwarci na formy szkolenia laboratorium zaproponowane przez Państwa. Szkolenie laboratorium może przebiegać wg standardowego programu szkolenia opracowanego w naszej firmie lub szerzej obejmować zagadnienia wskazane przez zamawiającego. 

Szkolenia BNT SIGMA a szkolenia PCA. O ile organizowane w PCA szkolenia są wartościowe z punktu widzenia możliwości poznania ogólnego podejścia Polskiego Centrum Akredytacji do poszczególnych zagadnień laboratoryjnych, o tyle (w naszej opinii) szkolenia PCA często nie odpowiadają wprost na pytania z którymi przychodzą na szkolenia ich uczestnicy np. "Na jakiej ilości próbek badać poszczególne parametry metody badawczej", "Jakie składowe budżetu niepewności uwzględnić dla danej metodzie badawczej?". Do pewnego stopnia podejście to jest zrozumiałe - PCA nie świadczy usług konsultingowych a szkolenia PCA nie służą analizowaniu przypadków poszczególnych laboratoriów. Zaletą szkoleń laboratoryjnych organizowanych przez naszą firmę jest to, iż wprost odnosimy się w treści szkoleń do podejść z jakimi spotykamy się w laboratoriach, wprost staramy się odpowiedzieć na pytania uczestników szkoleń, po szkoleniu świadczymy zaś roczne wsparcie merytoryczne w zakresie tematyki danego szkolenia. Szkolenie dla grupy pracowników laboratorium liczącej od 2 do 10 osób, może być dobrą alternatywą dla szkolenia PCA również z perspektywy jego ceny. W cenie szkolenia PCA dla dwóch osób (około ponad 2500 PLN), BNT SIGMA może zaproponować przeprowadzenie szkolenia dla grupy 2-10 pracowników laboratorium.

Jeśli interesuje Państwa akredytacja laboratorium badawczego - nowopowstałego, po zmianie profilu działalności, po rozszerzeniu zakresu akredytacji pracowni badawczej, lub poszukują Państwo programu do prowadzenia kart kontrolnych w Excel, zapraszamy do współpracy z BNT SIGMA!

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl